Energetický příplatek

Energetický příplatek je přirážka k přepravnému, která je vyjádřena v procentech.

Jeho výše se pravidelně aktualizuje každý měsíc.

Tuzemská přeprava:

 • Energetický příplatek na měsíc květen 2024 je 10,3 %.
 • Energetický příplatek na měsíc červen 2024 je 10,7 %.

Mezinárodní silniční přeprava:

 • Energetický příplatek na měsíc květen 2024 je 12,7 %.
 • Energetický příplatek na měsíc červen 2024 je 13,2 %.

Mezinárodní letecká přeprava:

 • Na leteckou přepravu je místo energetického příplatku aplikován dosud užívaný palivový příplatek, který se odvíjí od ceny leteckého benzínu. Palivový příplatek je 23 %.

Výpočet energetického příplatku naleznete níže.

Energetický příplatek

Volvo FH Electric Volvo FH Electric

Energetický příplatek je přirážka k přepravnému, která je vyjádřena v procentech.

Jeho výše se pravidelně aktualizuje každý měsíc.

Tuzemská přeprava:

 • Energetický příplatek na měsíc květen 2024 je 10,3 %.
 • Energetický příplatek na měsíc červen 2024 je 10,7 %.

Mezinárodní silniční přeprava:

 • Energetický příplatek na měsíc květen 2024 je 12,7 %.
 • Energetický příplatek na měsíc červen 2024 je 13,2 %.

Mezinárodní letecká přeprava:

 • Na leteckou přepravu je místo energetického příplatku aplikován dosud užívaný palivový příplatek, který se odvíjí od ceny leteckého benzínu. Palivový příplatek je 23 %.

Výpočet energetického příplatku naleznete níže.

Jak se počítá energetický příplatek

Mýtné

Bridge Bridge

Mýtné

Od 1. 1. 2024 platí nová výše poplatku za použití cesty, silnice, dálnice, tunelu nebo mostu = 0,90 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

Mýtné platí pouze pro pozemní přepravu, nikoliv leteckou.

Bezpečnostní příplatek - dodržování mezinárodních sankcí a embarg

Mezinárodní sankce jsou omezující opatření, které mezinárodní společenství (OSN, EU), případně i jednotlivé státy (zejména USA), používají jako nástroj mj. k boji proti terorismu a jeho podpoře, prevenci praní špinavých peněz, ochraně lidských práv, ochraně míru apod.

Embarga se aktuálně v našich podmínkách týkají zákazu obchodování se zeměmi KLDR, Sýrie, Kuba, Jižní Súdán a Barma. Dočasně může dojít i k vyloučení jiných destinací.

Tyto příplatky se týkají pouze mezinárodní přepravy.

Od 1. 1. 2024 platí nové ceny příplatků:

 • SK: 3,- Kč/zásilka
 • Ostatní země: 6,- Kč/zásilka

Bezpečnostní příplatek - dodržování mezinárodních sankcí a embarg

DPD Shipping DPD Shipping

Mezinárodní sankce jsou omezující opatření, které mezinárodní společenství (OSN, EU), případně i jednotlivé státy (zejména USA), používají jako nástroj mj. k boji proti terorismu a jeho podpoře, prevenci praní špinavých peněz, ochraně lidských práv, ochraně míru apod.

Embarga se aktuálně v našich podmínkách týkají zákazu obchodování se zeměmi KLDR, Sýrie, Kuba, Jižní Súdán a Barma. Dočasně může dojít i k vyloučení jiných destinací.

Tyto příplatky se týkají pouze mezinárodní přepravy.

Od 1. 1. 2024 platí nové ceny příplatků:

 • SK: 3,- Kč/zásilka
 • Ostatní země: 6,- Kč/zásilka

Ceníky pro neregistrované zákazníky

Ostatní příplatky

Kontaktní formulář - Sales