Energetický příplatek

Energetický příplatek je přirážka k přepravnému, která je vyjádřena v procentech.

Jeho výše se pravidelně aktualizuje každý měsíc.

Tuzemská přeprava:

  • Energetický příplatek na měsíc říjen 2023 je 8,3 %.
  • Energetický příplatek na měsíc září 2023 je 7,4 %.

Mezinárodní silniční přeprava:

  • Energetický příplatek na měsíc říjen 2023 je 10,8 %.
  • Energetický příplatek na měsíc září 2023 je 9,8 %.

Mezinárodní letecká přeprava:

  • Na leteckou přepravu je místo energetického příplatku aplikován dosud užívaný palivový příplatek, který se odvíjí od ceny leteckého benzínu. Palivový příplatek na měsíc srpen 2023 je 23 %.

Výpočet energetického příplatku naleznete níže.

Energetický příplatek

Volvo FH Electric Volvo FH Electric

Energetický příplatek je přirážka k přepravnému, která je vyjádřena v procentech.

Jeho výše se pravidelně aktualizuje každý měsíc.

Tuzemská přeprava:

  • Energetický příplatek na měsíc říjen 2023 je 8,3 %.
  • Energetický příplatek na měsíc září 2023 je 7,4 %.

Mezinárodní silniční přeprava:

  • Energetický příplatek na měsíc říjen 2023 je 10,8 %.
  • Energetický příplatek na měsíc září 2023 je 9,8 %.

Mezinárodní letecká přeprava:

  • Na leteckou přepravu je místo energetického příplatku aplikován dosud užívaný palivový příplatek, který se odvíjí od ceny leteckého benzínu. Palivový příplatek na měsíc srpen 2023 je 23 %.

Výpočet energetického příplatku naleznete níže.

Jak se počítá energetický příplatek

Mýtné

Bridge Bridge

Mýtné

Poplatek za použití cesty, silnice, dálnice, tunelu nebo mostu = 0,70 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

Mýtné platí pouze pro pozemní přepravu, nikoliv leteckou.

Bezpečnostní příplatek - dodržování mezinárodních sankcí a embarg

Mezinárodní sankce jsou omezující opatření, které mezinárodní společenství (OSN, EU), případně i jednotlivé státy (zejména USA), používají jako nástroj mj. k boji proti terorismu a jeho podpoře, prevenci praní špinavých peněz, ochraně lidských práv, ochraně míru apod.

Embarga se aktuálně v našich podmínkách týkají zákazu obchodování se zeměmi KLDR, Sýrie, Kuba, Jižní Súdán a Barma. Dočasně může dojít i k vyloučení jiných destinací.

Tyto příplatky se týkají pouze mezinárodní přepravy.

SK = 2,50 Kč/zásilka

Ostatní země = 5 Kč/zásilka

Bezpečnostní příplatek - dodržování mezinárodních sankcí a embarg

DPD Shipping DPD Shipping

Mezinárodní sankce jsou omezující opatření, které mezinárodní společenství (OSN, EU), případně i jednotlivé státy (zejména USA), používají jako nástroj mj. k boji proti terorismu a jeho podpoře, prevenci praní špinavých peněz, ochraně lidských práv, ochraně míru apod.

Embarga se aktuálně v našich podmínkách týkají zákazu obchodování se zeměmi KLDR, Sýrie, Kuba, Jižní Súdán a Barma. Dočasně může dojít i k vyloučení jiných destinací.

Tyto příplatky se týkají pouze mezinárodní přepravy.

SK = 2,50 Kč/zásilka

Ostatní země = 5 Kč/zásilka

Ceníky pro neregistrované zákazníky

Ostatní příplatky

Kontaktní formulář - Sales