Your delivery experts

Prevoz nevarnega blaga – omejitve in izključitve iz prevoza

V DPD sistemu je po Splošnih pogojih poslovanja nevarno blago izključeno iz odpreme, razen če je predano v pošiljanje v skladu z določbami DPD Posebnega sporazuma o transportu nevarnega blaga in nevarnega blaga v omejenih količinah (LQ). Sporazum mora biti potrjen tako s strani naročnika kot DPD-ja. Vsak prevzem nevarnega blaga s strani DPD se lahko opravi le na podlagi predhodno podpisanega  Posebnega sporazuma o transportu nevarnega blaga in nevarnega blaga v omejenih količinah (LQ), ki se predloži naročniku, potem ko DPD ustrezno presodi razred prepeljanega nevarnega blaga in namembnost ustreznega nevarnega blaga.

V DPD sistemu lahko trenutno v cestnem prevozu prevažamo samo nevarno blago pakirano v omejenih količinah (majhne embalažne enote) - v nadaljevanju ADR LQ. Zahteve in pogoji za prevoz ADR LQ blaga so navedene v poglavju 3.4. ADR sporazuma.

V nadaljevanju Vam posredujemo osnovne informacije glede možnosti prevoza nevarnega blaga v DPD mreži. 

 

Dodatne informacije: