Gezondere lucht in jouw buurt

Luchtkwaliteitsmonitoringprogramma

Gezondere lucht in jouw buurt

Luchtkwaliteitsmonitoringprogramma

Overal ter wereld verlangen gemeenschappen naar gezondere lucht. Wij zijn uitstekend geplaatst om ons steentje bij te dragen op dit vlak. DPD Portugal zette daarom samen met de steden Lissabon, Parijs en Madrid een pilootproject op. Met behulp van geavanceerde sensoren monitorden onze voertuigen en depots in real time de luchtvervuiling op de PM2.5 schaal. Op basis van deze informatie konden de lokale autoriteiten in Lissabon een unieke lage-emissiezone in het hart van de stad uittekenen. Tegen 2021 hoopt DPDgroup dit geslaagde initiatief uit te breiden naar 20 andere grote steden in Europa. Dit project is een mooi lokaal voorbeeld met een positieve impact voor de stad en de inwoners.

Hoe ?

Elke 12 seconden verzamelen de sensoren informatie over de luchtvervuiling

Door de data toegankelijk te maken, kunnen bewoners de luchtkwaliteit in hun buurt volgen

Uitrol in 20 bijkomende Europese steden tegen 2021

Investeren in luchtkwaliteit

Positieve impact voor steden en inwoners

 

 

Op basis van de data die door de sensoren verzameld worden, kunnen steden goed onderbouwde beslissingen nemen om de luchtvervuiling te verminderen.

 

 

Via een webinterface kunnen inwoners nagaan hoe proper de lucht in hun buurt is.

dpd-air-quality-monitoring

AirDiag, de tool voor de monitoring van de luchtkwaliteit (op de afbeelding: de luchtkwaliteit in Parijs).

DPD-air-quality

Na een succesvol proefproject in Parijs deelt Jean-Michel Rebillard, Marketing & Communication Director bij DPD France, zijn inzichten over het luchtkwaliteitsmonitoringprogramma.

Filter
Filter
  • FAQ Air quality
Clear filters

Welke boodschap zou u geven aan andere Europese filialen van DPD die overwegen om dit programma ook bij hen op te starten?

Het luchtkwaliteitsprogramma is een kans om onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij kracht bij te zetten en onze geloofwaardigheid bij onze teams en klanten (in het bijzonder de ontvangers) te versterken. Daarnaast is het ook een opportuniteit om een wisselwerking op te zetten met de lokale autoriteiten.

Het luchtkwaliteitsmonitoringprogramma biedt ons niet enkel de mogelijkheid om in gesprek te gaan met onze klanten, het is ook een zeldzame kans om onze knowhow en ons engagement te delen met de overheden.

Het programma biedt tot slot de mogelijkheid om onze concrete acties voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te promoten en tegelijk op een transparante manier te bouwen aan de stadslogistiek van morgen.

Welke vruchten plukt DPD France van dit monitoringprogramma van de luchtkwaliteit?

Dankzij dit programma versterken we de geloofwaardigheid van onze inspanningen voor het milieu. Door de verzamelde data in alle transparantie te delen, tonen we dat we ons ervan bewust zijn dat we deel zijn van het probleem, maar dat we tegelijk zeer goed geplaatst zijn om oplossingen te zoeken die bijdragen aan een gezondere, leefbaardere stad.

Dit programma biedt ons ook de kans om de relevantie van onze acties aan te tonen. Door voor de levering van pakketten in Parijs bijvoorbeeld te investeren in voertuigen met een nuluitstoot of lage emissie, leveren we een directe bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad.

Duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties

DPDgroup wil het stadsleven aangenamer maken, onder meer door de luchtkwaliteit te meten en samen met stadsbesturen te werken aan strategieën voor schone lucht.

Duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties

DPDgroup wil het stadsleven aangenamer maken, onder meer door de luchtkwaliteit te meten en samen met stadsbesturen te werken aan strategieën voor schone lucht.

Kerncijfers over het luchtkwaliteitsprogramma

Bekijk de infographic