Volg ons

Als onderdeel van Geopost neemt DPD zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van het klimaat. Al vele jaren investeren wij in doeltreffende maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nu schakelen we een versnelling hoger: samen met Geopost hebben we netto-nuluitstoot tegen 2040 als doel gesteld.

Duurzame initiatieven sinds 2012

DPD heeft een lange traditie in het opzetten van initiatieven om het transport en de verwerking van pakketten duurzamer te maken. We zijn ervan overtuigd dat onze acties tot verandering kunnen leiden. Niet van de ene dag op de andere, maar wel door ze consequent te blijven toepassen. Sinds 2012 hebben we dan ook elk jaar aanzienlijke successen geboekt door middel van vele kleine en grote stappen.

Enkele Geopost-mijlpalen van de voorbije jaren

Enkele Geopost-mijlpalen van de voorbije jaren

Elektrische bestelwagens
Doordat in 350 Europese steden maatregelen worden genomen om pakketten te kunnen leveren met emissiearme voertuigen heeft de introductie van elektrische bestelwagens een boost gekregen.

Emissies
De absolute uitstoot is tussen 2021 en 2022 met 6,5% gedaald ten opzichte van 2020

Leveringen in de stad
In 102 steden worden leveringen al volledig uitgevoerd door voertuigen met een lage uitstoot.

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit wordt al gemonitord in 28 steden.

Ons doel: netto-nuluitstoot tegen 2040

1 januari 2024 is een belangrijk keerpunt in onze strategie voor de bescherming van het klimaat: voortaan ligt onze focus op het tot nul herleiden van de uitstoot van broeikasgassen in onze hele toeleveringsketen tegen 2040. Deze weg naar netto-nuluitstoot splitsen we op in twee fasen.

43% minder CO2 tegen 2030

Op korte termijn wil Geopost tegen 2030 de CO2-uitstoot met 43% doen dalen (ten opzichte van 2020). Om doelstelling te bereiken, zullen we alle emissies verminderen die we direct (bijv. door transport) en indirect (bijv. door meer hernieuwbare energie aan te kopen) genereren.

90% minder CO2 tegen 2040

Om de netto-nuldoelstelling te halen, zal Geopost zijn uitstoot tegen 2040 met 90% doen dalen ten opzichte van 2020. De resterende 10% zullen we compenseren door gerichte projecten om CO2 af te vangen en op te slaan.

Onze prioriteiten op weg naar netto-nulemissie

Onze prioriteiten op weg naar netto-nulemissie

Elektrificatie van onze vloot voor de eerste en de laatste kilometer
Het aandeel van emissievrije transportoplossingen zullen we verhogen tot 85% in 2030. Het uiteindelijke doel is om de volledige vloot te elektrificeren tegen 2035.

Diversificatie van onze vloot voor lange afstanden
We kijken steeds meer in de richting van voertuigen op basis van emissiearme technologieën. We zetten bijvoorbeeld al meer elektrische vrachtwagens en vrachtwagens op biogas, biobrandstof en waterstof in. Vracht vervoeren we ook meer en meer via het spoor dan over de weg. Het aandeel van alternatieve transportoplossingen voor het vervoer over lange afstanden moet toenemen tot 50% tegen 2030 en tot 100% tegen 2040.

Overschakelen op hernieuwbare energie en energie-efficiëntere vestigingen
Tegen 2030 moeten minstens 70% van onze kantoren en logistieke sites overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie. Het uiteindelijke doel is 100% tegen 2035.

Elektrificatie van onze bedrijfswagens en interne transportmiddelen
90% van onze bedrijfswagens en interne transportmiddelen moeten elektrisch zijn tegen 2030. Vijf jaar later moet dat 100%.

Wetenschappelijk onderbouwd en realistische doelstellingen

 

woman webshop woman webshop

 

Geopost is het eerste wereldwijd actieve pakketbedrijf waarvan de korte- en langetermijndoelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen geëvalueerd, geanalyseerd en goedgekeurd werden door het prestigieuze Science-Based Targets initiatief (SBTi). Het SBTi-certificaat is een onafhankelijke bevestiging dat we in 2040 de netto-nuluitstoot kunnen bereiken. Dit effent voor ons het pad om onze pioniersrol op het gebied van duurzaamheid in de hele sector te blijven tonen.

Duurzaamheidsrapport 2022

CSR-report

Duurzaam ondernemen staat centraal in alle activiteiten van Geopost.

Raadpleeg het duurzaamheidsrapport van Geopost voor meer details.