Belangrijke wijzigingen van EU btw-regels vanaf 1 juli 2021

pakket-ontvangen pakket-ontvangen

Belangrijke wijzigingen van EU btw-regels vanaf 1 juli 2021

De Europese Unie heeft nieuwe douaneregels ingevoerd voor online aankopen buiten de EU. Alle bedrijven worden beïnvloed, maar de wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op business-to-consumer (B2C) verkopen en online marktplaatsen, inclusief de bedrijven binnen de EU en bedrijven buiten de EU die verkopen aan klanten binnen de EU.

3 belangrijkste wijzigingen

Opheffing van de btw-vrijstelling op de invoer van zendingen onder € 22 voor alle invoerders (professioneel en particulier)

Vanaf 1 juli 2021 wordt btw geheven op alle commerciële goederen die worden ingevoerd in de EU, ongeacht hun waarde. Op de website van de FOD Financiën staan voorbeelden van hoe de extra kosten berekend kunnen worden.

Mogelijkheid tot betaling van de btw door verzenders buiten de EU via een elektronisch portaal voor B2C-goederen met een waarde van € 150 of lager (na aanmelding voor Import One-Stop Shop)

Voor zendingen met een waarde van € 150 of lager kan de btw ofwel door de verzender in rekening worden gebracht op het moment van de verkoop en worden terugbetaald door gebruik te maken van de nieuwe Import One-Stop Shop (IOSS), ofwel worden geïnd bij de eindklant door DPD vóór de uitlevering van het pakket als de verzender buiten de EU geen gebruikmaakt van de IOSS. Klik hier voor meer informatie.

Online marktplaatsen worden de btw-ontvanger bij de import van B2C-zendingen met een waarde van € 150 of lager

Online marktplaatsen die het verkopers mogelijk maken om hun goederen rechtstreeks aan eindklanten te verkopen, worden nu verantwoordelijk voor het innen, aangeven en afdragen van de door de eindontvanger verschuldigde btw. Deze regel is van toepassing op internationale en nationale transacties van eender welke waarde. In ieder geval dient DPD geen btw te innen van de eindontvanger.

Gedetailleerde informatie voor de invoer in België

Elke zending die aankomt in België vanuit een land buiten de EU wordt gecontroleerd door de douane. Pas na deze controle, en eventueel de betaling van btw en invoerrechten, wordt uw pakket uitgeleverd.

Douaneformaliteiten

Sinds 1 januari 2021 en het einde van de brexit overgangsperiode zijn invoerrechten verschuldigd voor alle goederen afkomstig uit het VK. Om dit mogelijk te maken, worden alle goederen vanuit het VK (exclusief Noord-Ierland) via onze hub in Nederland geleid en wanneer de invoerrechten niet in de prijs zijn inbegrepen, zal DPD u per mail of per sms vragen om deze invoerrechten te betalen.

Vanaf 1 juli 2021 dienen alle goederen die worden ingevoerd in Europa en niet IOSS-conform zijn, ingeklaard te worden in het land van bestemming.

Verschuldigde invoerrechten:

HANDELSWAARDE

TE BETALEN BEDRAGEN

Van € 1 tot € 150

Btw voor IOSS, btw + invoerrechten voor niet IOSS

Meer dan € 150

Btw + douanerechten

 

Voor goederen afkomstig uit andere landen dan het VK, Noorwegen of Zwitserland kan DPD op aanvraag een totaaloplossing aanbieden voor de douane-inklaring van uw goederen. Contacteer uw sales-contactpersoon voor meer informatie over de mogelijkheden.

Fiscale bepalingen

Voor IOSS-goederen gebeurt de betaling van de btw via het IOSS portaal met behulp van een vertegenwoordiging in een van de lidstaten van de EU. Hebt u geen oplossing om u te vertegenwoordigen in Europa, dan kan DPD u een oplossing bieden om de betaling te faciliteren. Contacteer uw sales-contactpersoon voor meer informatie over de mogelijkheden

Vanaf 1 juli 2021 dienen alle goederen die worden ingevoerd in Europa en niet IOSS-conform zijn, ingeklaard te worden in het land van bestemming.

Verschuldigde invoerrechten:

HANDELSWAARDE

TE BETALEN BEDRAGEN

Van € 1 tot € 150

Btw voor IOSS, btw + invoerrechten voor niet IOSS

Meer dan € 150

Btw + douanerechten

Geschillen

Zoals bepaald in onze Algemene Voorwaarden kunnen alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele verbintenissen tussen de Klant en de Dienstverlener en/of de diensten die geleverd worden door de Dienstverlener of die verband houden met deze Voorwaarden uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de zetel van de Dienstverlener.