Service alert

Service alert

27.01.2023

Nederland

Door een technische storing kunnen pakketten in de regio rond Rotterdam 24u vertraging oplopen. We doen het mogelijke om de hinder tot een minimum te beperken.

26.01.2023

Frankrijk

Stakingen en manifestaties in Frankrijk zorgen mogelijks voor lokale vertragingen. We doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

Energietoeslag vervangt vanaf nu de brandstoftoeslag

Energietoeslag vervangt vanaf nu de brandstoftoeslag

Deze nieuwe toeslag sluit beter aan op de actuele energiemix van onze vloot. De energietoeslag wordt namelijk berekend op basis van drie componenten: brandstof, gas en elektriciteit. Aangezien het merendeel van onze voertuigen momenteel nog rijdt op klassieke brandstof, zal dat aandeel in eerste instantie nog het sterkst doorwegen in de energietoeslag. Naarmate we in de toekomst meer elektrische voertuigen en cargofietsen in gebruik zullen nemen, zal het aandeel van de elektriciteitscomponent toenemen.

De energietoeslag wordt maandelijks geactualiseerd en op uw factuur weergegeven als 'energietoeslag'.