Service alert

Service alert

26.05.2023

UK

Wij willen u informeren over mogelijke vertraging in leveringen tijdens de Ride London. Vanaf 26 mei zullen er aanzienlijke wegafsluitingen zijn in Essex, Oost en Centraal Londen. De betreffende wegen zullen de hele dag afgesloten zijn en er kan niet geleverd of opgehaald worden in deze gebieden.

24.05.2023

Nederland

Omwille van technische problemen in Berkel ondervinden wij momenteel hinder in het sorteringsproces. Als gevolg van de sorteerproblemen was er ook een technische storing in het depot van Veenendaal die tot nieuwe extra achterstand heeft geleid.

Dit betekent dat pakketten voor Nederland vertraging zullen oplopen voor deze bezorgdepots.

Spanje

Door zware regenval en overstromingen zijn de wegen in Spanje afgesloten. Dit treft vooral leveringen in de regio's Murcia, Alicante, Almería, Tarragona, Gerona, Barcelona, Cuenca, Zaragoza en Teruel.

23.05.2023

Italië

Zware overstromingen in Emilia-Romagna. Er wordt vertraging in de leveringen verwacht. Al onze depots zijn nu open, maar de volgende postcodes worden niet bediend vanwege wegafsluitingen:

• 48032

• 50035


• 50034


• 47019


• 48020


22.05.2023

België


Er vindt een nationale manifestatie plaats in diverse sectoren. We willen u graag informeren over mogelijke verstoringen in onze dienstverlening met betrekking tot het ophalen en bezorgen van uw pakketten op maandag.

 We doen er alles aan om de impact van deze manifestatie op onze services tot een minimum te beperken. We verwachten dat er vertragingen kunnen optreden als gevolg van deze nationale gebeurtenis.


09.05.2023

België

Omwille van technische problemen in de hub in Vilvoorde ondervinden wij momenteel hinder in het
sorteringsproces. Zendingen die vanuit Vilvoorde vertrekken, lopen mogelijks vertraging op. DPD zet een recovery plan op om de hinder tot een minimum te beperken.
 


08.05.2023

Door feestdagen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, kunnen er mogelijke vertragingen plaatsvinden.

03.05.2023

Duitsland 

Als gevolg van milieu protesten is er een deel van Berlijn niet toegankelijk vanwege wegblokkades, wat vertragingen op kan leveren voor pakketten.

04.04.2023

Kroatië

Door de sterke orkaanwinden aan de kust kunnen er geen veerboten uitvaren en de eilanden bereiken. Deze omstandigheden zullen naar verwachting de hele week aanhouden. De leveringen aan de kust en op de eilanden zullen dus vertraging oplopen.

27.03.2023

Frankrijk & Duitsland 

Om middernacht is in Duitsland een landelijke vervoersstaking begonnen, die gevolgen zal hebben voor verschillende transportmiddelen, waaronder vluchten en treinen. Er worden aanzienlijke vertragingen verwacht. De staking is het gevolg van loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers.

Morgen, 28 maart, is er opnieuw een nationale staking in Frankrijk vanwege de nieuwe pensioenwet. De protesten in Frankrijk worden steeds groter en sommige van onze vervoerders hebben al gemerkt dat sommige havens, wegen en brandstofraffinaderijen geblokkeerd zijn. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel invloed deze stakingen op de leveringen zullen hebben, maar we verwachten wel vertragingen.

Energietoeslag vervangt vanaf nu de brandstoftoeslag

Energietoeslag vervangt vanaf nu de brandstoftoeslag

Deze nieuwe toeslag sluit beter aan op de actuele energiemix van onze vloot. De energietoeslag wordt namelijk berekend op basis van drie componenten: brandstof, gas en elektriciteit. Aangezien het merendeel van onze voertuigen momenteel nog rijdt op klassieke brandstof, zal dat aandeel in eerste instantie nog het sterkst doorwegen in de energietoeslag. Naarmate we in de toekomst meer elektrische voertuigen en cargofietsen in gebruik zullen nemen, zal het aandeel van de elektriciteitscomponent toenemen.

De energietoeslag wordt maandelijks geactualiseerd en op uw factuur weergegeven als 'energietoeslag'.