Internationale zendingen

Verzekerd van een veilige aankomst.

Internationale zendingen

Verzekerd van een veilige aankomst.

Internationale zendingen vereisen diverse begeleidende documenten, afhankelijk van de douanevoorschriften van het land waarheen je exporteert en het soort goederen dat je verzendt. Op de volgende pagina’s zie je welke documenten je nodig hebt voor internationale pakketzendingen met DPD en hoe je deze op de juiste wijze invult.

Begeleidende documenten

Hier vind je de documenten terug die nodig zijn voor je internationale pakketzendingen met DPD en hoe je ze op de juiste manier invult. Er is ook een online-formulier voor je handelsfactuur. Je kan het formulier invullen en meteen printen op het briefpapier van je onderneming. Bovendien helpen we jou graag bij de voorbereiding en coördinatie van je internationale pakketzendingen met onze verzendplanner en looptijdencalculator.

Kies de makkelijke optie – verzend je pakketten wereldwijd met DPD.

Begeleidende documenten

Hier vind je de documenten terug die nodig zijn voor je internationale pakketzendingen met DPD en hoe je ze op de juiste manier invult. Er is ook een online-formulier voor je handelsfactuur. Je kan het formulier invullen en meteen printen op het briefpapier van je onderneming. Bovendien helpen we jou graag bij de voorbereiding en coördinatie van je internationale pakketzendingen met onze verzendplanner en looptijdencalculator.

Kies de makkelijke optie – verzend je pakketten wereldwijd met DPD.

Waarom heb je een handelsfactuur nodig?

Waarom heb je een handelsfactuur nodig?

Volgens de geldende douanewetgeving moeten alle goederenzendingen naar landen buiten de EU worden aangegeven. Er moet in dat geval een handelsfactuur of een pro forma factuur worden meegezonden. Voor de verzending van documenten volstaat het duidelijk te vermelden op het pakket dat het om een documentenzending gaat.

  • Een handelsfactuur of commerciële factuur wordt opgesteld als de goederen een commerciële waarde hebben

  • Een pro forma factuur wordt opgesteld als de goederen geen commerciële waarde hebben (bijv. een staaltje)

Deze documenten bevatten behalve informatie over de afzender en de ontvanger ook een volledige beschrijving van de inhoud van de zending, plus de nodige gegevens over de waarde van de verzonden producten. Deze verklaring moet door de afzender worden ondertekend. Met elke zending moeten één originele factuur en vier kopieën worden meegestuurd.

Hier vind je een online formulier waarmee je een handelsfactuur of pro forma factuur kan opstellen. Deze kan je vervolgens op het briefpapier van de onderneming afdrukken.

Uitvoeraangifte

Uitvoeraangifte

Voor zendingen buiten de EU met een waarde groter dan € 1.000 moet je een uitvoeraangifte opstellen. Voor goederen met een waarde onder de € 1.000 kan een mondelinge aangifte gebeuren.

Sinds 23 september 2009 is de opmaak van de uitvoeraangifte verplicht via het plda-douanesysteem. PLDA staat voor PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) en is de toepassing voor de elektronische indiening en verwerking van aangiften. Voor de indiening van de aangiften biedt PLDA twee mogelijkheden:

  1. PLDA-Web: een webapplicatie, die door de administratie gratis ter beschikking wordt gesteld voor het indienen van douane- en accijnsaangiften.

  2. PLDA-EDI: een toepassing die toelaat om douane- en accijnsaangiften elektronisch in te dienen met een EDI bericht (EDIFACT of XML) dat door jouw computersysteem naar het computersysteem van douane en accijnzen wordt verstuurd

Gezien de complexiteit van het invullen van een uitvoeraangifte is het aan te raden uw document te laten opstellen via een douane-expediteur. Voor meer informatie hierover kan je best jouw lokaal douanekantoor contacteren.

Soms moet je bepaalde nummers of codes doorgeven. Als je deze nummers niet kent, kan je hier de nodige documentatie downloaden.

 

Het certificaat inzake goederenverkeer (EUR 1)

Het certificaat inzake goederenverkeer (EUR 1)

Het EUR 1 certificaat is een preferentieel document voor goederen die binnen de EU zijn geproduceerd en die voldoen aan de voorwaarden in de diverse protocols van oorsprong afgesloten met de bestemmingslanden. Deze preferentie kan belangrijk zijn voor de ontvanger van de goederen in het land van bestemming, namelijk voor de berekening van de invoerrechten.

Gebruik het EUR 1 document voor deze bestemmingen

Het EUR 1 certificaat wordt dus gebruikt voor de uitvoer van goederen buiten de Europese Unie naar onder andere de Europese Economische Ruimte (EER), Egypte, Algerije, Israël, Jordanië, het voormalige Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo, Kroatië, Macedonië), Libanon, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Zuid-Afrika, Chili, Mexico, Albanië, Andorra, de ACS-landen (staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan) en de overzeese landen en gebiedsdelen.

Een EUR 1 document opstellen

Dit certificaat wordt door de afzender/uitvoerder opgesteld met gebruikmaking van het daarvoor beschikbare standaardformulier en vervolgens afgegeven aan de douane. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de douanekantoren.

Niet verplicht voor goederen met een waarde kleiner dan € 6.000

Een EUR1-document is niet verplicht voor de uitvoer van goederen wanneer de waarde minder dan 6.000 € bedraagt. Dan volstaat een oorsprongsverklaring op de factuur:  “Ondergetekende verklaart dat de op dit document vermelde goederen die werden verkregen in EU aan de regels betreft de oorsprong voldoen, die van toepassing zijn in het preferentieel handelsverkeer met …. (land van bestemming). Ondertekening”

Handelsfactuur

Internationale zendingen plannen

Via DPD kan je bijna alles naar vrijwel elk land verzenden. De zending mag echter nooit inbreuk maken op de wetgeving zoals die op internationale goederenzending van toepassing is. De verzendplanner maakt het jou gemakkelijk. Selecteer je bestemming en je krijgt snel een overzicht van de wetgeving op gebied van invoer voor jouw bestemming.

Berekening levertijd

Onze calculator geeft je de exacte doorlooptijd, van deur tot deur, voor de DPD-bestemmingen in Europa.

Van

Naar

Land van verzending
België
Bosnië
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittanië
Hongarije
Ireland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechische Republiek
Zweden
Zwitserland
Postcode van verzending

Naar

Land van bestemming
België
Bosnië
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittanië
Hongarije
Ireland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechische Republiek
Zweden
Zwitserland
Postcode van bestemming
Volumegewicht KG

Meer info nodig? Contacteer ons

Gedetailleerde informatie per land

Hulp bij de voorbereiding en coördinatie van je internationale verzendingen.

Energietoeslag

Vanaf 1 jan 2023 wordt de brandstoftoeslag voor wegvervoer de energietoeslag. Om in te spelen op de fluctuerende en sterk stijgende kosten van brandstoffen en energiebronnen voor onze vloot, wordt de toeslag in de toekomst niet alleen gebaseerd op de huidige brandstofprijzen, maar ook op de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasprijzen op de markt. De energietoeslag wordt verder dynamisch vormgegeven en wordt per pakket aangerekend. De berekening van de brandstoftoeslag voor luchtvervoer blijft ongewijzigd.

Geldig voor pakketten van

Brandstof

Gas

Elektriciteit

Energietoeslag wegtransport

Brandstoftoeslag luchttransport

01.2023

10.85%

0.20%

1.60%

12.65%34.25%

02.2023

10.35%0.20%0.60%11.15%

34.25%

03.2023

9.70%

0.20%

0.95%

10.85%

37.75%

04.2023

9.70%

0.20%

0.90%

10.80%

31.25%

05.2023

10.20%

0.30%

0.85%

11.35%

30.25%

06.2023

9.25%

0.45%

0.65%

10.35%

Brandstof

01.2023

10.85%

02.2023

10.35%

03.2023

9.70%

04.2023

9.70%

05.2023

10.20%

06.2023

9.25%

Gas

01.2023

0.20%

02.2023

0.20%

03.2023

0.20%

04.2023

0.20%

05.2023

0.30%

06.2023

0.45%

Elektriciteit

01.2023

1.60%

02.2023

0.60%

03.2023

0.95%

04.2023

0.90%

05.2023

0.85%

06.2023

0.65%

Energietoeslag wegtransport

01.2023

12.65%

02.2023

11.15%

03.2023

10.85%

04.2023

10.80%

05.2023

11.35%

06.2023

10.35%

Brandstoftoeslag luchttransport

01.2023

34.25%

02.2023

34.25%

03.2023

37.75%

04.2023

31.25%

05.2023

30.25%

06.2023

Uitgesloten postcodes

DPD 10:00 DPD 12:00 en DPD 18:00 zijn mogelijk voor een beperkt aantal postcodegebieden. Download hier onze uitgesloten postcodes.