Jak je zajištěna bezpečnost Vašich údajů?

V DPD ukládáme data na speciálně chráněných serverech. Přístup k těmto serverům je povolen pouze oprávněným osobám, které jsou zodpovědné za technické, obchodní a ediční záležitosti týkající se těchto serverů. Máme definována a provedena nutná technická a organizační opatření, abychom mohli garantovat bezpečnost Vašich Údajů.

Veškerá technická zařízení (hardware), na kterých Údaje zpracováváme, podléhají jasně definovaným politikám zajišťujícím jejich bezpečné a oprávněné používání. Jejich uživatelé jsou k dodržování bezpečnostních politik školeni a motivováni systémem vnitřní kontroly.

Datové transfery jsou rovněž zabezpečeny vhodnými technickými omezeními, která odpovídají významu procesovaných Údajů.

Údaje samozřejmě zpracováváme i zachycené na externích nosičích, ať už se jedná o nosiče elektronické (USB, DVD apod.), nebo tištěné dokumenty. I v těchto případech jsou jasně stanovena pravidla nakládání s takto zachycenými Údaji, k jejichž dodržování jsou osoby, které s nimi přicházejí do styku, školeny, nebo jsou k tomu smluvně či legislativně zavázány.

Naší prioritou je ochrana Údajů před ztrátou, paděláním, manipulací, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.