Your delivery experts

Všeobecné obchodní podmínky

Projděte si naše Všeobecné obchodní podmínky. Dozvíte se z nich všechny informace o přepravě, službách, ale také seznam věcí, které nepřepravujeme. Na této stránce najdete také informace o tom, jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

____________________________________________________________________________

Vážení obchodní partneři,

vláda České republiky vyhlásila dne 12. 3. 2020 na 30 dní na území České republiky nouzový stav.
V návaznosti na toto usnesení vlády a z důvodu mimořádně závažného zájmu na ochraně zdraví našich zaměstnanců a zaměstnanců našich smluvních partnerů jsme nuceni učinit úpravy parametrů našich služeb, kterými se s okamžitou platností mění Všeobecné obchodní podmínky společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dále jen „VOP“), a to po dobu platnosti nouzového stavu.
Nové Všeobecné obchodní podmínky naleznete na následujícím odkazu.
Děkujeme za pochopení v případě Vašich dotazů neváhejte kontaktovat naši zákaznickou linku 225 373 373.

Vaše DPD

 • Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2018 (669,77 kB)
 • Všeobecné obchodní podmínky platné do 30. 9. 2018 (792,03 kB)
 • Přehled poskytovaných služeb v zemích doručení DPDgroup platný od 1. 12. 2017 (18,28 kB)
 • Přehled zboží vyloučených z přepravy v rámci DPDgroup platný od 1. 10. 2019 (202,73 kB)

Ke dni 1. 10. 2018 dojde k úpravě Všeobecných obchodních podmínek.

 

Přehled nejdůležitějších změn

 

 • Část Vnitrostátní přeprava
  • bod 4.8, b), c) – Zkrácení doby uložení zásilek, jejichž obsah se částečně nebo plně znehodnotil, nebo je důvodná obava, že se do dodání znehodnotí, případně je není možné doručit Příjemci ani vrátit Odesílateli, z 1 roku na 3 měsíce.
  • bod 7.1 – Upřesnění postupu Zasílatele při doručení, tedy doručení k 1. uzamykatelným dveřím místa doručení, jestliže nebyla sjednána služba Doručení do oddělení.
  • bod 7.4, a) + d) – Předání zásilky Příjemci nebo Příkazci na výdejním místě po prokázání totožnosti, případně, pokud to podmínky služby umožňují, po sdělení odpovídajícího bezpečnostního kódu (PIN). Jestliže je zásilka předána s využitím bezpečnostního kódu, není Zasílatel povinen vyžadovat podpis Příjemce.
  • bod 7.6 – Vyhrazení práva Zasílatele, po dohodě s příjemcem/odesílatelem zásilky, nebo v případě vzniku mimořádných okolností i bez takové dohody, alternativně doručit Zásilku do původnímu Místu doručení blízkého výdejního místa Pickup, kde má Příjemce možnost si Zásilku vyzvednout do 7 pracovních dní od takového doručení. O takovém alternativním doručení Zásilky je Zasílatel povinen Příjemce zásilky informovat.
  • bod 8.2, d) Právo Zasílatele účtovat poplatek za tzv. marnou přepravu, včetně marného svozu.
  • bod 8.2, e) Jednotné definování příplatkové politiky Zasílatele v případech nadstandardních či příplatkových zasílatelských úkonů.
  • bod 8.9 Zakotvení zásady přeúčtování/dobropisování ceny služeb DPD 10, DPD 12 a DPD 18 na cenové podmínky služby DPD CLASSIC v případě, že Zásilky nejsou doručeny v časové lhůtě z příčin na straně Zasílatele. 
  • bod 8.10 Zrušení podmínek stáří splatné pohledávky, s jejíž úhradou je příkazce v prodlení, pro účely jednostranného zápočtu ze strany Zasílatele. 
  • bod 10. Celková revize ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s platností Nařízení EU 2016/679 (tzv. GDPR).
 • Část Mezinárodní přeprava
  • bod 2.1 Doplnění a úprava Základních pojmů
  • bod 15. Celková revize ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s platností Nařízení EU 2016/679 (tzv. GDPR).
  • bod 16. Doplnění ustanovení týkající se souladu s právními předpisy, prevencí korupce a oprávnění Členů sítě DPD k provádění kontrol vývozních Zásilek 
 • Část Hlavní a doplňkové služby
  • bod 1., 3. Zrušení služby DPD MAX
  • bod 2. Úprava maximální povolené dobírkové částky do destinace Maďarsko na ekvivalent 500 000 HUF.
  • bod 4.2 Změna obvyklých dob připsání plateb na účtech dle podmínek v země doručení.
 • Ceník příplatků s revizí platný od 1. 1. 2020 (69,46 kB)
 • Ceník pro vnitrostátní přepravu platný od 01. 10. 2019 (125,79 kB)
 • Ceník pro mezinárodní silniční přepravu platný od 01. 10. 2019 (181,35 kB)
 • Ceník pro mezinárodní expresní přepravu DPD EXPRESS platný od 1. 3. 2018 (456,28 kB)

Výjimky pro vrácení zásilky v případě nepřekonatelných problémů

 • V případě, že příjemce odmítne uhradit cla a daně vyměřené příslušným úřadem v zemi doručení, budeme kontaktovat odesílatele, který se může rozhodnout tuto částku uhradit spolu s příslušným administrativním poplatkem. Pokud odesílatel DPD odmítne tuto částku uhradit, předmětnou zásilku vrátíme odesílateli anebo ji zničíme. V takovém případě budeme požadovat úhradu původního přepravného a nákladů spojených s vrácením nebo likvidací zásilky po odesílateli. Pokud bychom uhradili jakoukoli zálohu např. na cla a daně buď v místě dodání nebo při vrácení zásilky, je odesílatel tuto částku a další související poplatky povinen zaplatit ve prospěch DPD.
 • Pokud zásilku nemůžeme z jakéhokoliv důvodu doručit, budeme informovat odesílatele, kdy bude zásilka v souladu s veškerými místními regulačními omezeními vrácena nebo zničena. Veškeré související poplatky budou účtovány odesílateli. To neplatí v případě, že jsme zásilku nedoručili naší vinou. Mezi poplatky budou zahrnuty také jakékoli ostatní náklady, které nám vznikly, mimo jiné včetně případných cel, daní, přepravného a skladného.

Aktuální palivové příplatky a mýtné

Vnitrostátní přeprava

Palivový příplatek v březnu 2020 je 7%. Mýtné je 0,5 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

 

Mezinárodní přeprava

Palivový příplatek v březnu 2020 je 9,5% pro mezinárodní silniční přepravu a 23% pro leteckou přepravu. Mýtné je 0,50 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

 

 • Ceník příplatků platný do 31. 7. 2018 (57,92 kB)
 • Všeobecné obchodní podmínky platné do 30. 11. 2017 (3,49 MB)
 • Všeobecné obchodní podmínky platné do 1. 6. 2016 (509,66 kB)
 • Všeobecné obchodní podmínky platné do 31.3.2014 (497,78 kB)
 • Všeobecné obchodní podmínky platné do 31.7.2013 (495,86 kB)

V případě, že dojde mezi DPD a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

 

V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných DPD na základě osvědčení č. 18, je tímto subjektem:

 

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

 

Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.adr.coi.cz

Datum revize: 7. 1. 2019