Your delivery experts

Všeobecné obchodní podmínky

Projděte si naše Všeobecné obchodní podmínky. Dozvíte se z nich všechny informace o přepravě, službách, ale také seznam věcí, které nepřepravujeme. Na této stránce najdete také informace o tom, jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Rádi bychom vás upozornili, že od 1. 9. 2017 dochází ke zpoplatnění zasílání papírových faktur částkou 49 Kč. Jako společensky odpovědná firma se definitivně loučíme s tištěnými fakturami, po 1. září 2017 budeme zasílat faktury výhradně elektronicky.

Naše síť se neustále rozrůstá nejen v rámci ČR, ale i celé DPDgroup. V souvislosti s rozvojem a expanzí plánuje DPD v Česku během následujících pěti let investovat téměř 500 milionů korun do modernizace stávajících dep a výstavby zcela nových. Stejně tak jako celý logistický trh v ČR, i my se potýkáme s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil, zejména řidičů a skladníků, což má za následek zvýšené náklady na manipulaci se zásilkami.

S ohledem na zmíněné skutečnosti, a protože chceme udržet kvalitu našich služeb na nadstandardní úrovni i nadále, jsme nuceni přistoupit k plošné úpravě cen.

Věříme, že i přes tyto nevyhnutelné změny nám zachováte přízeň a budeme pokračovat v naší dosavadní úspěšné spolupráci. Nové cenové podmínky za přepravní služby jsou platné od 1. října 2017.

 • Všeobecné obchodní podmínky platné od 2. 6. 2016 (3,49 MB)
 • Přehled poskytovaných služeb v zemích doručení DPDgroup (18,92 kB)
 • Přehled zboží vyloučených z přepravy v rámci DPDgroup (14,32 kB)

 

Ke dni 2. 6. 2016 došlo k úpravě všeobecných obchodních podmínek.

 

Přehled hlavních změn

 

 • Nové VOP pro mezinárodní přepravu zavádí podmínky pro mezinárodní produkty DPD CLASSIC, DPD Private a Pickup. Jsou platné pro 19 zemí z DPDgroup (země odeslání), resp. pro 35 zemí (země určení).
 • Nový produkt DPD EXPRESS včetně obchodních podmínek představuje parametry DPD EXPRESS, služby pro mezinárodní přepravu zásilek po zemích EU do druhého pracovního dne do 18.00 hodin.
 • Úprava bodu 4.1 ve vnitrostátních VOP specifikuje typy zásilek vyloučených z přepravy.
 • Úprava bodu 5.2c ve vnitrostátních VOP odstraňuje možnost objednávat přepravu z aplikace DELISprint® v návaznosti na plánované ukončení provozu aplikace.
 • Úprava produktu DPD CLASSIC zavádí zasílání notifikace e-mailem den před doručením. Notifikace bude spuštěna od 6. 6. 2016.
 • Úprava služby DPD 10:00, DPD 12:00 a DPD 18:00 zavádí zasílání notifikace e-mailem a SMS den před doručením a v den doručení. Notifikace bude spuštěna od 6. 6. 2016.
 • Úprava produktového listu DPD ParcelShop (nově Pickup) mění název služby na Pickup a maximální povolené rozměry zásilky na 100 cm nejdelší strany a 250 cm obvodu.
 • Zavedení nových doplňkových služeb v části Doplňkové služby představuje informace a parametry pro služby Večerní doručení, Zabezpečené předání a Ověřené předání.
 • Reklamační řád se upravuje v návaznosti na implementaci VOP pro mezinárodní přepravu a blíže specifikuje a upravuje proces reklamačního řízení. V návaznosti na novelu zákona o ochraně spotřebitele rovněž přináší spotřebitelům novou variantu řešení případných sporů se zasílatelem.

V případě, že dojde mezi DPD a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

 

V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných DPD na základě osvědčení č. 18, je tímto subjektem:

 

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

 

Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Webové stránky: www.adr.coi.cz

Výjimky pro vrácení zásilky v případě nepřekonatelných problémů

 • V případě, že příjemce odmítne uhradit cla a daně vyměřené příslušným úřadem v zemi doručení, budeme kontaktovat odesílatele, který se může rozhodnout tuto částku uhradit spolu s příslušným administrativním poplatkem. Pokud odesílatel DPD odmítne tuto částku uhradit, předmětnou zásilku vrátíme odesílateli anebo ji zničíme. V takovém případě budeme požadovat úhradu původního přepravného a nákladů spojených s vrácením nebo likvidací zásilky po odesílateli. Pokud bychom uhradili jakoukoli zálohu např. na cla a daně buď v místě dodání nebo při vrácení zásilky, je odesílatel tuto částku a další související poplatky povinen zaplatit ve prospěch DPD.
 • Pokud zásilku nemůžeme z jakéhokoliv důvodu doručit, budeme informovat odesílatele, kdy bude zásilka v souladu s veškerými místními regulačními omezeními vrácena nebo zničena. Veškeré související poplatky budou účtovány odesílateli. To neplatí v případě, že jsme zásilku nedoručili naší vinou. Mezi poplatky budou zahrnuty také jakékoli ostatní náklady, které nám vznikly, mimo jiné včetně případných cel, daní, přepravného a skladného.