Your delivery experts

Všeobecné obchodní podmínky

Projděte si naše Všeobecné obchodní podmínky. Dozvíte se z nich všechny informace o přepravě, službách, ale také seznam věcí, které nepřepravujeme. Na této stránce najdete také informace o tom, jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Od 1. 12. 2017 začínají platit nové Všeobecné obchodní podmínky

Chtěli jsme pro Vás jednodušší a snáze pochopitelné Všeobecné obchodní podmínky. Úpravou jsme reagovali na nově zavedené nebo zrušené služby a odrazí se v nich i nové postupy. Novinkou je Ceník příplatků, do kterého jsme z VOP přesunuli vybrané platby nad rámec běžného přepravného. Doplňkové služby jsme upravili do přehledových tabulek a původní dílčí části VOP jsme sjednotili do jednoho dokumentu. Seznamte se s nejdůležitějšími změnami na www.dpd.cz/vop.

 

 • Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 12. 2017 (792,03 kB)

Ke dni 1. 12. 2017 dojde k úpravě Všeobecných obchodních podmínek.

 

Přehled nejdůležitějších změn

 

 • Sekce vnitrostátní přeprava
  • bod 4.1 – upravený seznam zboží vyloučeného z přepravy
  • bod 6.5 – nová pravidla pro přepravu pneumatik – zejména způsob balení
  • bod 6.6 –  definice marného svozu včetně možnosti, jak plánovaný svoz zrušit, aby k němu nedošlo
  • bod 7.4b – zavedli jsme možnost účtovat Příkazci příplatek za úhradu dobírkové částky kartou
 • Sekce Hlavní a doplňkové služby
  • článek 1, 2 a 3 – nově zavedené služby (Chytré předání, DPD Dnes, Ověřené předání 18+, Zpětný balík), zrušené služby (Sobotní doručení)
  • bod 4.2 – zkrátili jsme časy pro odplácení doběrečného u exportních zásilek
 • Sekce Reklamační řád
  • 2.1c, 2.1d, 2.5, 3.4d, 3.4.f – přidali nové postupy pro vyřízení reklamace
 • Všeobecné obchodní podmínky platné do 30. 11. 2017 (3,49 MB)
 • Přehled poskytovaných služeb v zemích doručení DPDgroup (19,12 kB)
 • Přehled zboží vyloučených z přepravy v rámci DPDgroup (14,45 kB)
 • Ceník příplatků (58,25 kB)
 • Ceník pro vnitrostátní přepravu (126,49 kB)
 • Ceník pro mezinárodní silniční přepravu (281,42 kB)
 • Ceník pro mezinárodní leteckou přepravu (311,30 kB)
 • Ceník pro mezinárodní expresní přepravu_DPD EXPRESS (280,46 kB)
 • Seznam svozových PSČ pro službu DPD EXPRESS (66,85 kB)
 • Aktuální seznam PSČ pro službu DPD 10:00 a Večerní doručení (54,63 kB)
 • Jak správně zabalit zásilky (2,66 MB)

Aktuální palivové příplatky a mýtné

Vnitrostátní přeprava

Palivový příplatek v prosinci 2017 je 6 %. Mýtné je 0,5 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

 

Mezinárodní přeprava

Palivový příplatek v prosinci 2017 je 8,5 % pro mezinárodní silniční přepravu a 23 % pro leteckou přepravu. Mýtné je 0,50 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

V případě, že dojde mezi DPD a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

 

V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných DPD na základě osvědčení č. 18, je tímto subjektem:

 

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

 

Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Webové stránky: www.adr.coi.cz

Výjimky pro vrácení zásilky v případě nepřekonatelných problémů

 • V případě, že příjemce odmítne uhradit cla a daně vyměřené příslušným úřadem v zemi doručení, budeme kontaktovat odesílatele, který se může rozhodnout tuto částku uhradit spolu s příslušným administrativním poplatkem. Pokud odesílatel DPD odmítne tuto částku uhradit, předmětnou zásilku vrátíme odesílateli anebo ji zničíme. V takovém případě budeme požadovat úhradu původního přepravného a nákladů spojených s vrácením nebo likvidací zásilky po odesílateli. Pokud bychom uhradili jakoukoli zálohu např. na cla a daně buď v místě dodání nebo při vrácení zásilky, je odesílatel tuto částku a další související poplatky povinen zaplatit ve prospěch DPD.
 • Pokud zásilku nemůžeme z jakéhokoliv důvodu doručit, budeme informovat odesílatele, kdy bude zásilka v souladu s veškerými místními regulačními omezeními vrácena nebo zničena. Veškeré související poplatky budou účtovány odesílateli. To neplatí v případě, že jsme zásilku nedoručili naší vinou. Mezi poplatky budou zahrnuty také jakékoli ostatní náklady, které nám vznikly, mimo jiné včetně případných cel, daní, přepravného a skladného.