Hladké doručení
během Brexitu

na_brexit_jsme_pripraveni na_brexit_jsme_pripraveni

Hladké doručení
během Brexitu

Aktuální situace

Aktuální situace

Dne 24. prosince 2020 došlo v principu k dosažení Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím s platností od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna 2021 je obchod a pohyb zboží mezi Spojeným královstvím a EU předmětem nových podmínek a pravidel, které obsahuje výše zmíněná Dohoda. Bylo dohodnuto, že pro mnoho produktů nemusí být placeno žádné dovozní clo, a to z obou stran.

V rámci doručování zásilek tedy mezi Spojeným královstvím a EU platí:

 • Pro vývoz zboží jsou vyžadovány podrobné údaje

 • Pro každou zásilku jsou vyžadována celní prohlášení

 • Zasílané zboží podléhá DPH (a v relevantních případech i clu)

 • Na některé dovážené nebo vyvážené zboží může být uvalena kontrola

 • Sazby se mění podle výsledku celního odbavení

 • Tranzitní časy mohou narůstat kvůli změnám změnám v pohybu přepravovaného zboží (linehaul) a případným celním kontrolám

Aktuální specifika spojená s Brexitem

 • Od 22. 12. 2020 momentálně není možné posílat balíky do Jersey, Guernsey, Ostrov Man (Normanské ostrovy).

 • Severní Irsko funguje z pohledu celní problematiky beze změn:

  • Tedy z pohledu přepravy zboží je považováno za součást EU (intrakomunitární obchod). Dále se tedy na přepravu do a ze Severního Irska vztahují povinnosti jako např. Intrastat.

 • Tranzitní čas se u Spojeného království prodlužuje o 2 pracovní dny, Irsko/Severní Irsko zůstává beze změny.

 • Není možné zajistit přepravu zboží od soukromé osoby v režimu C2C, C2B.

 • Poplatek za exportní proclení včetně tranzitu je stanoven na 400 CZK/balík.

infografika_brexit
infographics-Brexit-final_CZ (1 MB)

4 nezbytné kroky pro podniky

Číslo EORI

EORI je identifikační a registrační číslo provozovatele. Toto číslo je pro vývoz a dovoz zboží z/do Spojeného království v každém případě povinné.
Zažádejte si o přidělení čísla EORI - to neplatí v případě, že mimo EU zboží již vyvážíte. Registraci pro získání čísla EORI lze provést na webových stránkách místních celních orgánů. Získání čísla EORI může trvat až 3 dny.

Číslo EORI = kód země + jedinečné vnitrostátní číslo
Příklad čísla EORI pro polského vývozce (kód země: PL), jehož jedinečné vnitrostátní číslo je 1234567890ABCDE → PL1234567890ABCDE

Komodity (kód harmonizovaného systému - HS)

Kódy harmonizovaného systému (HS) jsou známé také jako kódy komodit. Tyto kódy umožňují celním orgánům určit typ produktu a sazbu DPH nebo cla, která se na vyvážený produkt uplatní. Zboží, které není opatřeno těmito HS kódy, nelze vyvážet ani dovážet.

Tyto HS kódy najdete na těchto webových stránkách: http://ec.europa.eu/taxation_customs

1 až 6: jednotné na celém světě (vyjma určitých zemí)
7 až 10: podrobnosti komodit
11 až 14: dodatečný kód při vývozu, který je ovlivněn celním kódem

Data

U zásilek zpracovávaných přes API (Appplication Programming Interface), integrovaný systém či EDI (Electronic Data Interchange) bude třeba v rámci přípravy na brexit provést IT aktualizace, aby bylo zajištěno, že údaje, jako jsou popisky, hodnoty nebo HS kódy, jsou doplněny a jsou v DPD formátu. V případě, že údaje budou neúplné a/nebo nesprávné, zásilky neopustí odesílající zemi.

Obchodní faktura

Obchodní nebo pro forma faktura je nutná, pokud přepravujete zboží mimo EU.

 • Obchodní faktura se použije v případě, že zboží souvisí s obchodní transakcí nebo u dalšího prodeje

 • Pro forma faktura se používá při zasílání zboží, které nemá žádnou obchodní hodnotu (například vzorky)

Oba dokumenty jsou prohlášením zahrnujícím všechny informace týkající se zboží, které celní orgány použijí s cílem posoudit cla nebo daně, které je třeba uhradit.

Od 1. ledna 2021 bude u zboží B2C (pro fyzické osoby nepodnikatele) o hodnotě nižší než 135 GBP doručovaného do Spojeného království platit DPH Spojeného království na dodávané zboží.  Za odvedení tohoto DPH je odpovědný prodávající. Prodávající se tedy musí registrovat k DPH u britského HMRC úřadu.

Po brexitu

Vývoz do Spojeného království - zboží v hodnotě nižší než 135 GBP

Na zásilky zasílané do Severního Irska se vztahují standardní evropské postupy. 

Pro jakékoli specifické dotazy týkající se brexitu prosím kontaktujte svého místního obchodního zástupce.