Elektronické obchodování patřilo k těm několika málo odvětvím, které měly to štěstí, že si i přes narušení způsobené pandemií Covid-19 udržely pozitivní dynamiku.

I přes pokračující růst se však ani tomuto odvětví nepodařilo vyhnout se dopadům pandemie. Na základě našeho hlubokého porozumění evropským trendům a návykům nakupování přes internet jsme se zaměřili na to, jak zdravotní krize ovlivnila elektronické obchodování.

Průzkum nakupování přes internet v roce 2020 vychází z údajů zjištěných v předešlých studiích skupiny Geopost, které se týkaly průzkumu nakupování přes internet, a ze zdrojů třetích stran.

Naše klíčové poznatky

Food

Potraviny, které bývaly okrajovým produktem, sesadily módu a boty z trůnu a staly se nejčastěji nakupovanou kategorií přes internet.

Online-Shopping

Přístup zahrnující všechny prodejní kanály se stal zásadním prvkem úspěchu elektronických obchodníků. Přiměl je vyvinout online nabídky a vhodné způsoby doručení (např. klikni a vyzvedni), aby mohli své zboží prodávat i během zdravotní krize.

Customer

Pokud si elektronické obchodování chce udržet svou dynamiku, musí rozšířit své rozpětí, aby mohlo vyhovět potřebám a očekáváním různých skupin zákazníků, od nadšenců po starší zákazníky. Starší lidé, kteří nakupují na internetu, jsou poměrně novým profilem s tradičním stylem nakupování. Nabízejí kupní sílu, která odůvodňuje investice elektronických obchodníků do získání těchto zákazníků a do jejich kladné zkušenosti s nákupem přes internet.

Precise

Touha stanovit si čas doručení je pro zákazníky velmi důležitá, protože uspokojuje nové potřeby životního stylu po pandemii, jako je třeba práce z domova. Doručení následující pracovní den je čím dál tím oblíbenější, zejména u produktů, které se rychle kazí. Bezkontaktní doručení, jakož i vícero možností doručení jsou také klíčové.

Environment

Udržitelnost musí být aktivní konstantou pro všechny hráče v oblasti elektronického obchodování, neboť lidé nakupující přes internet hledají produkty a služby, které jsou šetrné k přírodě.

‎‎‏‏‎ ‎
E-shopper barometer
‎‎‏‏‎ ‎

Kvůli zdravotním omezením a lockdownům, které znemožnily přístup k tradičním maloobchodním provozovnám, Covid-19 urychlil elektronické obchodování na celém světě o tři až pět let dopředu oproti tomu, na co bylo odvětví připraveno. Jen v samotné EU přibylo v roce 2020 na 15 milionů nových nakupujících přes internet oproti roku 2019.

Během pouhých několika měsíců jsme byli svědky obrovské transformace.

Do roku 2019 byl prostor elektronického obchodování velmi soustředěný. To se změnilo v roce 2020 – z lidí, kteří nakupovali přes internet jen příležitostně, se stali pravidelní zákazníci, neboť četnost jejich nákupů vzrostla, a současně nastoupil nový profil zákazníků – starší lidé nakupující přes internet.

Preference kategorií produktů se také výrazně změnily a neustále sílící trendy uvědomělého konzumerismu a udržitelnosti současně nabraly na další dynamice.

Covid-19 & elektronické obchodování

Již v listopadu 2020 ředitelka průzkumu trhu v Geopost Carmer Cureu vysvětlila, jak pandemie Covid-19 ovlivnila elektronické obchodování.

Náš průzkum nakupování přes internet v roce 2020 tyto nové trendy, které byly dříve zjištěny, potvrzuje.

Covid-19 & elektronické obchodování

E-shopper

Již v listopadu 2020 ředitelka průzkumu trhu v Geopost Carmer Cureu vysvětlila, jak pandemie Covid-19 ovlivnila elektronické obchodování.

Náš průzkum nakupování přes internet v roce 2020 tyto nové trendy, které byly dříve zjištěny, potvrzuje.

E-shopper brochure

Zjistěte více o elektronickém nakupování Evropanů

Stáhněte si naši

E-shopper Barometer brožuru

Sdílejte