Informace o zpracování kamerového záznamu DPD boxu

Označení Správce

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.,

IČ: 61329266, Modletice 135

251 01 Říčany u Prahy

Účel zpracování

Oprávněný zájem Správce

a Třetích stran:

Ochrana majetku Správce a doručovaných zásilek

v majetku třetích stran, před krádeží

a vandalismem

Popis kategorií subjektů údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)

Popis kategorií osobních údajů

Osoby vstupující do monitorovaného prostoru

Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí

Podoba a jednání osob pohybujících se v monitorovaném prostoru

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je obecně 60 dní. Jestliže konkrétní záznam slouží jako důkaz, je uchován po dobu nezbytně nutnou pro řízení, v němž je použit.

Technická a organizační bezpečnostní opatření

Řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, průkazné předání záznamů oprávněným orgánům a osobám.

Výdejní box a monitorované prostory jsou vybaveny viditelnými upozorněními o tom, že prostory jsou snímány kamerovým systémem.

Monitorovaný prostor

Kamerový systém se záznamem zabírá výdejní box DPD a venkovní prostory v bezprostředním okolí boxu v nezbytném rozsahu pro účel zpracování, pomocí  stacionární kamery se záznamem zvolené s ohledem na zvýšení bezpečnosti, zamezení vzniku škod na majetku, vandalismu a krádeží.

Kontakt na Správce

Zákaznická linka: 225 373 112

E-mail: [email protected]

Web: www.dpd.cz

Označení Správce

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.,

IČ: 61329266, Modletice 135

251 01 Říčany u Prahy

Účel zpracování

Oprávněný zájem Správce

a Třetích stran:

Ochrana majetku Správce a doručovaných zásilek

v majetku třetích stran, před krádeží

a vandalismem

Popis kategorií subjektů údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. správní orgány, pojišťovna)

Popis kategorií osobních údajů

Osoby vstupující do monitorovaného prostoru

Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí

Podoba a jednání osob pohybujících se v monitorovaném prostoru

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je obecně 60 dní. Jestliže konkrétní záznam slouží jako důkaz, je uchován po dobu nezbytně nutnou pro řízení, v němž je použit.

Technická a organizační bezpečnostní opatření

Řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, průkazné předání záznamů oprávněným orgánům a osobám.

Výdejní box a monitorované prostory jsou vybaveny viditelnými upozorněními o tom, že prostory jsou snímány kamerovým systémem.

Monitorovaný prostor

Kamerový systém se záznamem zabírá výdejní box DPD a venkovní prostory v bezprostředním okolí boxu v nezbytném rozsahu pro účel zpracování, pomocí  stacionární kamery se záznamem zvolené s ohledem na zvýšení bezpečnosti, zamezení vzniku škod na majetku, vandalismu a krádeží.

Kontakt na Správce

Zákaznická linka: 225 373 112

E-mail: [email protected]

Web: www.dpd.cz