Naši zaměstnanci
jsou experti v doručování

Zaměstnavatel Zaměstnavatel

Naši zaměstnanci
jsou experti v doručování

Naši lidé a naše hodnoty jsou to, co z nás dělá experty v doručování.

V Geopost se o naše zaměstnance staráme. Chceme přilákat ty, kteří budou sdílet naše hodnoty. Proto vždy nabízíme příležitosti ke vzdělávání, rozvoj a kariérní postup. Zavázali jsme se také podporovat zdraví, bezpečnost a pohodu našich zaměstnanců. Naším zaměstnancům poskytujeme plnohodnotné pracovní zázemí plně respektů a ctíme i etické hodnoty.

Jak se o naše zaměstnance staráme?

84 % našich zaměstnanců má smlouvu na dobu neurčitou

V roce 2019 se uskutečnilo 48 800 hodin školení o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců

V roce 2019 jsme zvýšili počet zaměstnanců se zdravotním postižením o 11,5 %

V našich řadách je již zastoupeno 29 % žen a toto číslo se stále zvětšuje