DPD electric

Program měření kvality ovzduší v Praze

Průmysl, obchod a doprava vypouštějí do ovzduší jemné prachové částice PM 2,5 (menší než 2,5 mikrometru), které poškozují zdraví obyvatel. Z velké části se jedná o neviditelné nebezpečí. Zatímco náš každodenní život běží,  nemáme možnost rozpoznat potenciální hrozby v ovzduší kolem nás. Bez znalosti této problematiky a reálně naměřených dat není možné věci změnit k lepšímu. A právě proto jsme se rozhodli v této oblasti v Geopost pomoci.

Pomocí laserů nové generace zaznamenávají naše dodávky a vybrané budovy v několika městech Evropy úroveň znečištění ovzduší PM 2,5, a to v reálném čase. Zhruba v polovině roku 2021 jsme monitoring kvality ovzduší spustili i v Praze, která se tak stala 12. městem Evropy, kde měření v rámci doručovací sítě Geopost probíhá. Naším cílem je nejen informovanost obyvatel, ale i poskytnutí cenných informací městu tak, aby mohlo přijmout kroky k zlepšení kvality ovzduší a také kvality života obyvatel.

Měření kvality ovzduší ve městech je krásným příkladem přínosu na lokální úrovní, ze kterého mají prospěch samotná města i občané.

A jak kvalitu ovzduší měříme?

90 senzorů na dodávkách a dalších 20 na budovách po celé Praze každých 12 sekund shromažďuje údaje v reálném čase

Údaje jsou k dispozici městu i veřejnosti, aby si mohla zjistit kvalitu ovzduší v bezprostřední blízkosti bydliště či na jakékoliv adrese v Praze

Měření probíhá ve více než 20 městech po celé Evropě

Jak probíhá měření kvality ovzduší

Náš dar pro města i jejich obyvatele

Příležitost změnit kvalitu ovzduší

B2B B2B

Příležitost změnit kvalitu ovzduší

Města mají díky našemu monitoringu příležitost účinně řešit otázky kvality ovzduší. Na základě cenných údajů, které jim poskytneme, mohu lépe vyhodnocovat rozhodnutí v projektech zaměřených na zlepšení kvality ovzduší.

Jednoduchost

Customers Customers

Jednoduchost

Občané, naši zákazníci a koncoví spotřebitelé mají hned po ruce nástroj k ověření kvality ovzduší

AirDiag

Airdiag, nástroj na monitorování kvality ovzduší

Air Quality Programme

Zjistěte, jak je na tom vaše ulice právě teď

Ověřte si kvalitu ovzduší v Praze