С вашим отправлением во время пересылки что-то случилось? Подайте требование о возмещении ущерба, и наши специалисты по оценке ущерба свяжутся с вами в течение 7 рабочих дней.

Форма подачи требования о возмещении ущерба

Taotluse operatiivseks käsitlemiseks täida kõik väljad ja lisa dokumendid.

Kahjunõude saab esitada veo tellija. Taotluse operatiivseks käsitlemiseks täida kõik väljad ja lisa dokumendid. Nõudele tuleb lisada soetusväärtust tõendav dokument ja pildid.

Vastavalt DPD Eesti AS Tüüptingumuste punktile 13.3. Nõue Saadetise kahjustumise kohta tuleb DPDle esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul vastavast asjaolust teadasaamisest arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja võttis Saadetise sellegipoolest vastu ning DPDle ei ole Saadetise kahjustamisest või osalisest kaotsiminekust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul teatatud, siis loetakse, et Saadetis on üle antud Lepingus ettenähtud seisundis.

Предприятие
Частное лицо
*
*
*
*
*
*
05607108889385
*
Пропавшее отправление
Поврежденное отправление
Прочее
*
*
*
*
да
нет