Did something happen to your consignment during transportation? File a claim and our claims specialists will contact you within 7 business days.

Form for filing a claim

Taotluse operatiivseks käsitlemiseks täida kõik väljad ja lisa dokumendid.

Kahjunõude saab esitada veo tellija. Taotluse operatiivseks käsitlemiseks täida kõik väljad ja lisa dokumendid. Nõudele tuleb lisada soetusväärtust tõendav dokument ja pildid.

Vastavalt DPD Eesti AS Tüüptingumuste punktile 13.3. Nõue Saadetise kahjustumise kohta tuleb DPDle esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul vastavast asjaolust teadasaamisest arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja võttis Saadetise sellegipoolest vastu ning DPDle ei ole Saadetise kahjustamisest või osalisest kaotsiminekust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul teatatud, siis loetakse, et Saadetis on üle antud Lepingus ettenähtud seisundis.

*
Company
Private person
*
*
*
*
*
*
05607108889385
*
Missing consignment
Damaged consignment
Other reason
*
*
(excluding VAT)
*
(including VAT)
*
YES
NO