Sinu saadetisega juhtus transpordi käigus midagi? Esita kahjunõue ja meie kahjukäsitluse spetsialistid võtavad sinuga 7 tööpäeva jooksul ühendust.

Kahjunõude esitamise vorm

Taotluse operatiivseks käsitlemiseks täida kõik väljad ja lisa dokumendid.

Kahjunõude saab esitada veo tellija. Taotluse operatiivseks käsitlemiseks täida kõik väljad ja lisa dokumendid. Nõudele tuleb lisada soetusväärtust tõendav dokument ja pildid.

Vastavalt DPD Eesti AS Tüüptingumuste punktile 13.3. Nõue Saadetise kahjustumise kohta tuleb DPDle esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul vastavast asjaolust teadasaamisest arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja võttis Saadetise sellegipoolest vastu ning DPDle ei ole Saadetise kahjustamisest või osalisest kaotsiminekust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul teatatud, siis loetakse, et Saadetis on üle antud Lepingus ettenähtud seisundis.

*
Ettevõte
Eraisik
*
*
*
*
*
*
Nt. 05607108889385
*
Kadunud saadetis
Kahjustunud saadetis
Muu
*
*
ainult summa numbrites
*
(koos KMga)
*
JAH
EI