Informacije vezane uz izvoz i carinu

Carinsko carinjenje bez izazova.

Support - DPD - Internationaler Versand - Export- und Zollinformationen Support - DPD - Internationaler Versand - Export- und Zollinformationen

Informacije vezane uz izvoz i carinu

Carinsko carinjenje bez izazova.

Carinjenje je obvezno kada se roba izvozi u zemlje koje nisu dio Europske unije. Sastavili smo sve potrebne podatke o izvozu i carini, poput detalja o komercijalnim i proforma fakturama.

Za vas smo saželi sve važne podatke o Brexitu   Više pojedinosti   

Komercijalna faktura. Za sve EU izvoznike .

Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Handelsrechnung Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Handelsrechnung

Komercijalna faktura. Za sve EU izvoznike .

Prema važećim carinskim propisima sva roba ili dokumenti moraju biti deklarirani. Roba mora biti popraćena komercijalnom ili proforma fakturom. Komercijalna faktura je dokument koji sadržava dokumentirane dokaze o vrijednosti robe, te je potreban za carinjenje robe u zemlji uvoza. Ako se radi o robi koja nema poslovnu namjenu govorimo o besplatnim pošiljkama, te takvu fakturu nazivamo proforma.

Dokumentacija pruža informaciju o pošiljatelju i primatelju te sadrži cjelokupan opis robe zajedno sa detaljima o vrijednosti robe. Prateći dokumenti moraju biti ovjereni od strane pošiljatelja - original i tri kopije moraju pratiti robu.

Ovdje možete pronaći online obrazac pomoću kojeg ćete izraditi vašu komercijalnu ili proforma fakturu te istu ispisati na vaš memorandum tvrtke.

Potvrda o podrijetlu robe. Za robu iz EU.

Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Warenverkehrsbescheinigung Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Warenverkehrsbescheinigung

Potvrda o podrijetlu robe. Za robu iz EU.

EUR 1 obrazac o podrijetlu robe jest preferencijalni dokument za robu koja je proizvedena u EU. Pravo na preferenciju može biti važno prilikom izračuna uvozne carine koju je primatelj robe dužan platiti. EUR1 ispunjava pošiljatelj prema važećim standardima, a ovjerava izlazna carina.

Potvrda o podrijetlu robe je važeća samo za robu unutar European Economic Area (EEA) i slijedećih zemalja: Egipat, Alžir, Izrael, Jordan, države Ex- Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Hrvatska, Makedonija), Libanon, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, Norveška, Island, Lihtenštajn, Švicarska, Južna Afrika, Čile, Meksiko, Albanija, Andora, afričke države, Karibi i Pacifička zona i prekomorski teritoriji.

Naš online vodič pokazat će vam kako ispravno popuniti EUR 1 obrazac.

Dispozicija za izvoz ili uvoz

Dispozicija je dokument kojim nalogodavac (pošiljatelj ili primatelj) daje nalog ovlaštenom otpremniku da ga zastupa u carinskom postupku. Nalogodavac svojom ovjerenom dispozicijom odgovara za točnost podataka prema carinskom zakonu i snosi odgovornost prema carinskom zakonu za sve nepravilnosti koje su upisane, a ne odgovaraju činjeničnom stanju robe.

Support DPD Gurtmaßrechner
Web_Version-DPD_2022_WI01082.jpg (47 KB)