Formularz e-faktura

*
*
*
*
*
Oświadczam, że zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez DPD Polska sp. z o.o. faktur z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz, w formie elektronicznej, w postaci pliku zapisanego w formacie PDF (portable document format), oraz na przesyłanie ich do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na niżej wskazany adres e-mail.
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DPD Polska sp. z .o. o, ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa, moich wyżej wymienionych danych osobowych w celach związanych ze świadczoną usługą, w szczególności wysyłania e-faktur.
*
Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych i przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania.