Jak to robimy w Polsce?

Jak to robimy w Polsce?

Mamy świadomość, że wzrost e-commerce wpływa na życie mieszkańców miast. Inicjujemy działania na rzecz przyjaznej logistyki miejskiej, łącząc doświadczenia konsumenckie z rozwiązaniami operacyjnymi, które poprawią warunki życia lokalnych społeczności. Promujemy innowacje logistyczne racjonalizujące ruch kołowy w centach miast i ograniczające szkodliwe emisje.

Sieć DPD Pickup

  • ponad 10000 placówek
    • blisko 100 Oddziałów Miejskich w dzielnicach mieszkalnych lub biznesowych
    • doręczenia rowerowe, rowerami cargo i piesze.
  • usprawnienia procesu doręczenia dzięki mojapaczka.dpd.com.pl – wygodne narzędzie dla odbiorcy redukujące liczbę nieefektywnych prób doręczenia

Wizja zeroemisyjnej przyszłości

Przyjazna logistyka miejska

Wizja zeroemisyjnej przyszłości

Przyjazna logistyka miejska

Jako jedna z największych firm kurierskich w Europie DPDgroup dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, aby poprawić codzienne życie mieszkańców miast na całym świecie. W tym celu wprowadzamy do naszej floty pojazdy dostawcze zeroemisyjne i niskoemisyjne. Wdrażamy także rozwiązania na rzecz obniżenia emisji CO2 i zmniejszenia śladu węglowego każdej dostarczanej przez nas przesyłki.

Jak to robimy w DPDgroup

plm2

W 2020 r. otworzyliśmy ponad 300 nowych oddziałów miejskich w Europie

plm3

Wprowadziliśmy do floty wielu miast ponad 2000 nowych pojazdów zeroemisyjnych (+119% w stosunku do roku 2019)

plm4

Rozszerzyliśmy program monitorowania jakości powietrza

Przyjazna logistyka miejska na świecie