Warunki wykonywania usług międzynarodowych

O DPD O DPD

Warunki wykonywania usług międzynarodowych

W zależności od kraju przeznaczenia oraz rodzaju wysyłanego towaru, przesyłce towarzyszyć muszą pewne dodatkowe dokumenty. Służymy pomocą w zakresie załatwienia wszelkich formalności.
Warto wybrać nasze rozwiązania i wysyłać przesyłki międzynarodowe z DPD.

Kontrole zgodności przesyłek międzynarodowych — sankcje handlowe i embarga

DPD Polska zobowiązuje się do świadczenia swoich usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami na całym świecie, z uwzględnieniem Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług (do pobrania w zakładce „Moje DPD”).

Zgodnie z rozporządzeniami WE (WE) 2580/2001 i (WE) 881/2002 oraz innymi obowiązującymi przepisami krajowymi firma DPD Polska jest zobowiązana do zweryfikowania swojej zdolności do prowadzenia działalności handlowej we wszystkich kontaktach biznesowych. Odbywa się to poprzez automatyczne sprawdzanie nazw i adresów klientów, nadawców, odbiorców oraz naszych dostawców i pod kątem wiążących sankcji handlowych, embarg i innych list, które są utrzymywane przez departamenty rządowe na całym świecie.

Poniższe strony internetowe zawierają dalsze szczegóły na ten temat:

Komisja Europejska: https://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.html

Biuro ds. Aktywów i kontroli zagranicznych w USA: https://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

Organizacja Narodów Zjednoczonych: https://www.un.org/sc/committees/

Zapewnienie, że przestrzegamy powyższych zasad, może oznaczać, że będziemy musieli zatrzymać daną przesyłkę, aby przeprowadzić bardziej szczegółowe kontrole, zanim DPD Polska będzie w stanie zwolnić przesyłkę do dalszego tranzytu. Badanie przesiewowe może również prowadzić do wniosków o dodatkowe informacje - prosimy o wsparcie w dostarczaniu wszelkich dalszych informacji, abyśmy mogli, jeśli jest to dozwolone, zapewnić szybką dostawę przesyłek.

Zaznaczamy przy tym, że wszelkie ww. dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia zgodności procesów DPD Polska z regulacjami międzynarodowymi i będą chronione z najwyższą starannością