Dopłata paliwowa (transportowa)

Dopłata paliwowa (transportowa)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. poziom dopłaty paliwowej (transportowej) doliczanej przez DPD Polska do cen podstawowych usług kurierskich krajowych i zagranicznych ulega zmianie. Dostępne poniżej tabele prezentują nowy poziom dopłaty paliwowej.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dopłaty paliwowej (transportowej) w DPD Polska określana jest na podstawie hurtowych cen rynkowych oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen i publikowana poniżej. Dopłata paliwowa (transportowa) jest ustalana na podstawie ceny Oleju Napędowego Arktycznego 2 PKN Orlen.

Archiwalne poziomy dopłat paliwowych dostępne są pod adresem https://www.dpd.com/pl/pl/oferta-dla-firm/warunki-wysylki/archiwalne-ceny-paliw-i-doplata-paliwowa/.

AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK DO 20 KG OD 1 DO 15 SIERPNIA 2022 ROKU 7.220.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 29.90%

AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK I PALET POW. 20 KG OD 1 DO 15 SIERPNIA 2022 ROKU 7.220.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 36.00%

Cena zakupu 1000 litrów
oleju napędowego (netto)

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek do 20 kg

Od

do

0

3132

10,50%

3133

3223

10,60%

3224

3299

11,00%

3300

3404

11,30%

3405

3497

11,60%

3498

3590

12,00%

3591

3683

12,40%

3684

3776

12,80%

3777

3869

13,20%

3870

3962

13,60%

3963

4055

14,00%

4056

4148

14,40%

4149

4241

14,80%

4242

4334

15,40%

4335

4427

15,90%

4428

4520

16,50%

4521

4613

17,00%

4614

4706

17,60%

4707

4799

18,10%

4800

4892

18,70%

4893

4985

19,30%

4986

5078

19,80%

5079

5171

20,40%

5172

5264

21,00%

5265

5357

21,60%

5358

5450

22,30%

5451

5543

23,00%

5544

5636

23,80%

5637

5729

24,60%

5730

5822

25,40%

5823

5915

26,20%

5916

6008

27,10%

6009

6099

28,00%

6100

6189

28,90%

6190

i więcej

29,90%

Od

0

Od

3133

Od

3224

Od

3300

Od

3405

Od

3498

Od

3591

Od

3684

Od

3777

Od

3870

Od

3963

Od

4056

Od

4149

Od

4242

Od

4335

Od

4428

Od

4521

Od

4614

Od

4707

Od

4800

Od

4893

Od

4986

Od

5079

Od

5172

Od

5265

Od

5358

Od

5451

Od

5544

Od

5637

Od

5730

Od

5823

Od

5916

Od

6009

Od

6100

Od

6190

do

3132

3223

3299

3404

3497

3590

3683

3776

3869

3962

4055

4148

4241

4334

4427

4520

4613

4706

4799

4892

4985

5078

5171

5264

5357

5450

5543

5636

5729

5822

5915

6008

6099

6189

i więcej

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek do 20 kg

10,50%

10,60%

11,00%

11,30%

11,60%

12,00%

12,40%

12,80%

13,20%

13,60%

14,00%

14,40%

14,80%

15,40%

15,90%

16,50%

17,00%

17,60%

18,10%

18,70%

19,30%

19,80%

20,40%

21,00%

21,60%

22,30%

23,00%

23,80%

24,60%

25,40%

26,20%

27,10%

28,00%

28,90%

29,90%


Cena zakupu 1000 litrów
oleju napędowego (netto)

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek i palet powyżej 20 kg


Od

do

0

3133

15,00%

3134

3223

15,50%

3224

3313

15,80%

3314

3404

16,10%

3405

3497

16,40%

3498

3590

16,70%

3591

3683

17,10%

3684

3776

17,50%

3777

3869

17,90%

3870

3962

18,30%

3963

4055

18,70%

4056

4148

19,10%

4149

4241

19,50%

4242

4334

19,90%

4335

4427

20,30%

4428

4520

20,70%

4521

4613

21,10%

4614

4706

21,50%

4707

4799

22,00%

4800

4892

22,50%

4893

4985

23,00%

4986

5078

23,50%

5079

5171

24,10%

5172

5264

24,70%

5265

5357

25,30%

5358

5450

25,90%

5451

5543

26,60%

5544

5636

27,40%

5637

5729

28,20%

5730

5822

29,00%

5823

5915

29,90%

5916

6008

30,80%

6009

6099

31,80%

6100

6189

32,80%

6190

6279

34,00%

6280

i więcej

36,00%

Od

0

Od

3134

Od

3224

Od

3314

Od

3405

Od

3498

Od

3591

Od

3684

Od

3777

Od

3870

Od

3963

Od

4056

Od

4149

Od

4242

Od

4335

Od

4428

Od

4521

Od

4614

Od

4707

Od

4800

Od

4893

Od

4986

Od

5079

Od

5172

Od

5265

Od

5358

Od

5451

Od

5544

Od

5637

Od

5730

Od

5823

Od

5916

Od

6009

Od

6100

Od

6190

Od

6280

do

3133

3223

3313

3404

3497

3590

3683

3776

3869

3962

4055

4148

4241

4334

4427

4520

4613

4706

4799

4892

4985

5078

5171

5264

5357

5450

5543

5636

5729

5822

5915

6008

6099

6189

6279

i więcej

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek i palet powyżej 20 kg

15,00%

15,50%

15,80%

16,10%

16,40%

16,70%

17,10%

17,50%

17,90%

18,30%

18,70%

19,10%

19,50%

19,90%

20,30%

20,70%

21,10%

21,50%

22,00%

22,50%

23,00%

23,50%

24,10%

24,70%

25,30%

25,90%

26,60%

27,40%

28,20%

29,00%

29,90%

30,80%

31,80%

32,80%

34,00%

36,00%