Dopłata paliwowa (transportowa)

Dopłata paliwowa (transportowa)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 października 2020 r. poziom dopłaty paliwowej (transportowej) doliczanej przez DPD Polska do cen podstawowych usług kurierskich krajowych i zagranicznych uległ zmianie. Zasadnicza zmiana dotyczy zróżnicowania dopłaty paliwowej (transportowej) w zależności od wagi paczki/palety. Dopłata paliwowa (transportowa) zawiera w sobie także rosnący kilometraż płatnych dróg w Polsce i w Europie. Więcej informacji na temat sieci dróg objętych systemem viaTOLL znajdą Państwo na www.viatoll.pl .

Szczegóły zmian dotyczących dopłaty paliwowej (transportowej), które obowiązują od 16 października 2020 r. znajdą Państwo w tabeli umieszczonej pod poniższym linkiem - tabela.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dopłaty paliwowej (transportowej) w DPD Polska określana jest na podstawie hurtowych cen rynkowych oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen i publikowana poniżej.

Dopłata paliwowa (transportowa) jest ustalana na podstawie ceny Oleju Napędowego Arktycznego 2 PKN Orlen.

AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK DO 20 KG OD 1 DO 15 GRUDNIA 2021 ROKU 5.008.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 19.10%

AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK I PALET POW. 20 KG OD 1 DO 15 GRUDNIA 2021 ROKU 5.008.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 22.60%

Cena zakupu 1000 litrów
oleju napędowego (netto)

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek do 20 kg

Od

do

0

3132

9%

3133

3223

10,60%

3224

3299

10,75%

3300

3404

10,90%

3405

3497

11,30%

3498

3590

11,70%

3591

3683

12,10%

3684

3776

12,50%

3777

3869

12,90%

3870

3962

13,40%

3963

4055

13,80%

4056

4148

14,20%

4149

4241

14,60%

4242

4334

15,20%

4335

4427

15,70%

4428

4520

16,30%

4521

4613

16,80%

4614

4706

17,40%

4707

4827

17,90%

4828

4978

18,50%

4979

5129

19,10%

5130

5280

19,60%

5281

5451

20,20%

5452

5622

20,70%

5623

5813

21,30%

5814

6004

21,80%

6005

6205

22,40%

6206

i więcej

23,40%

Od

0

Od

3133

Od

3224

Od

3300

Od

3405

Od

3498

Od

3591

Od

3684

Od

3777

Od

3870

Od

3963

Od

4056

Od

4149

Od

4242

Od

4335

Od

4428

Od

4521

Od

4614

Od

4707

Od

4828

Od

4979

Od

5130

Od

5281

Od

5452

Od

5623

Od

5814

Od

6005

Od

6206

do

3132

3223

3299

3404

3497

3590

3683

3776

3869

3962

4055

4148

4241

4334

4427

4520

4613

4706

4827

4978

5129

5280

5451

5622

5813

6004

6205

i więcej

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek do 20 kg

9%

10,60%

10,75%

10,90%

11,30%

11,70%

12,10%

12,50%

12,90%

13,40%

13,80%

14,20%

14,60%

15,20%

15,70%

16,30%

16,80%

17,40%

17,90%

18,50%

19,10%

19,60%

20,20%

20,70%

21,30%

21,80%

22,40%

23,40%


Cena zakupu 1000 litrów
oleju napędowego (netto)

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek i palet powyżej 20 kg


Od

do

0

3132

11,00%

3133

3223

12,60%

3224

3299

12,75%

3300

3404

12,90%

3405

3497

13,30%

3498

3590

13,70%

3591

3683

14,10%

3684

3776

14,50%

3777

3869

15,50%

3870

3962

16,00%

3963

4055

16,40%

4056

4148

16,80%

4149

4241

17,20%

4242

4334

17,80%

4335

4427

18,40%

4428

4520

19,60%

4521

4613

20,20%

4614

4706

20,80%

4707

4827

21,40%

4828

4978

22,00%

4979

5129

22,60%

5130

5280

23,20%

5281

5451

25,60%

5452

5622

26,20%

5623

5813

26,80%

5814

6004

27,40%

6005

6205

28,00%

6206

i więcej

28,60%

Od

0

Od

3133

Od

3224

Od

3300

Od

3405

Od

3498

Od

3591

Od

3684

Od

3777

Od

3870

Od

3963

Od

4056

Od

4149

Od

4242

Od

4335

Od

4428

Od

4521

Od

4614

Od

4707

Od

4828

Od

4979

Od

5130

Od

5281

Od

5452

Od

5623

Od

5814

Od

6005

Od

6206

do

3132

3223

3299

3404

3497

3590

3683

3776

3869

3962

4055

4148

4241

4334

4427

4520

4613

4706

4827

4978

5129

5280

5451

5622

5813

6004

6205

i więcej

Dopłata paliwowa (transportowa)
dla paczek i palet powyżej 20 kg

11,00%

12,60%

12,75%

12,90%

13,30%

13,70%

14,10%

14,50%

15,50%

16,00%

16,40%

16,80%

17,20%

17,80%

18,40%

19,60%

20,20%

20,80%

21,40%

22,00%

22,60%

23,20%

25,60%

26,20%

26,80%

27,40%

28,00%

28,60%