Certyfikat ISO 9001:2015 / 14001:2015

DPD Polska posiada Zintegrowany System Zarządzania potwierdzony wydanymi certyfikatami w zakresie:

- Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
- Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

iso1
iso2