Sposób wysyłki - zalecenia dodatkowe

Sposób wysyłki - zalecenia dodatkowe

DPD zapewnia Klientom osobę kontaktową oraz odpowiednie narzędzia. Firmy regularnie wysyłające duże ilości przesyłek uzyskają kompleksowe wsparcie ze strony lokalnego oddziału DPD. Istnieje również możliwość nadania przesyłki w oddziale lub przez Internet – wtedy odbierze ją kurier DPD. Wybór należy do Klienta.

Standardowa paczka krajowa

 • Dopuszczalne parametry paczki krajowej: 50 kg
 • Maksymalna długość: 150 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Standardowa paleta krajowa

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 • Dopuszczalne parametry paczki międzynarodowej: 31,5 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm)
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
 • List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Standardowa paleta międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 170 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Express

 • Dopuszczalne parametry paczki międzynarodowej: 31,5 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm)
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną.
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach.
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska.
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy.
 • Paczka o długości do 300 cm; z zastrzeżeniem, że suma pozostałych boków nie przekroczy 60 cm, lub paczka o wadze rzeczywistej 31,5-50 kg (DOTYCZY WYŁĄCZNIE SERWISU KRAJOWEGO)
  doręczenie takich paczek możliwe jest jedynie w systemie rampa-rampa.
 • Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek.
  Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka.

Paleta niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czyli mniej niż 120 x 80 cm.
 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu.
 • Paleta z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka.

Waga gabarytowa

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy paczek:

 • o wadze gabarytowej większej niż 10 kg nadanych w serwisie krajowym DPD CLASSIC
 • wszystkich nadanych w serwisie międzynarodowym DPD EXPRESS i w serwisie miejskim DPD CITY