Sposób wysyłki - zalecenia dodatkowe

Sposób wysyłki - zalecenia dodatkowe

DPD zapewnia Klientom osobę kontaktową oraz odpowiednie narzędzia. Firmy regularnie wysyłające duże ilości przesyłek uzyskają kompleksowe wsparcie ze strony lokalnego oddziału DPD. Istnieje również możliwość nadania przesyłki w oddziale lub przez Internet – wtedy odbierze ją kurier DPD. Wybór należy do Klienta.

Zalecenia dodatkowe

DPD Jak spakować opony - ważne od 1 września 2017 r.

Medium (2323kb)

PDF

Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska w serwisie międzynarodowym

Small (255kb)

PDF

DPD - Zasady przyjmowania towarów do transportu

Medium (1691kb)

PDF

DPD - Towary zabronione i objęte restrykcjami

Small (275kb)

PDF

DPD - Towary zabronione i objęte restrykcjami w obrocie międzynarodowym

Small (57kb)

PDF

Zalecenia dotyczące wagi

DPD Zalecenia dotyczące przesyłek do 31,5 kg

Medium (1178kb)

PDF

DPD Zalecenia dotyczące przesyłek powyżej 50 kg

Medium (1290kb)

PDF

 

DPD Dodatkowe zalecenia - urządzenia sanitarne

Medium (1145kb)

PDF

DPD Dodatkowe zalecenia - odzież

Small (844kb)

PDF

DPD Dodatkowe zalecenia - elektronika i sprzęt RTV AGD

Medium (1107kb)

PDF

DPD Dodatkowe zalecenia - artykuły szklane

Medium (1187kb)

PDF

DPD Dodatkowe zalecenia - artykuły motoryzacyjne

Small (800kb)

PDF

Standardowa paczka krajowa

 • Dopuszczalne parametry paczki krajowej: 50 kg
 • Maksymalna długość: 150 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Standardowa paleta krajowa

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 • Dopuszczalne parametry paczki międzynarodowej: 31,5 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm)
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
 • List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Standardowa paleta międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 170 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Express

 • Dopuszczalne parametry paczki międzynarodowej: 31,5 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm)
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną.
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach.
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska.
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy.
 • Paczka o długości do 300 cm; z zastrzeżeniem, że suma pozostałych boków nie przekroczy 60 cm, lub paczka o wadze rzeczywistej 31,5-50 kg (DOTYCZY WYŁĄCZNIE SERWISU KRAJOWEGO)
  doręczenie takich paczek możliwe jest jedynie w systemie rampa-rampa.
 • Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek.
  Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka.

Paleta niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czyli mniej niż 120 x 80 cm.
 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu.
 • Paleta z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka.

Wszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowania firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.

Waga gabarytowa

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy paczek:

 • o wadze gabarytowej większej niż 10 kg nadanych w serwisie krajowym DPD CLASSIC
 • wszystkich nadanych w serwisie międzynarodowym DPD EXPRESS i w serwisie miejskim DPD CITY