Aktualizacja 3 stycznia 2021 r.

Od 3 stycznia 2021 r. DPD Polska jest gotowa do przyjmowania paczek do Wielkiej Brytanii.

Wymagane są deklaracje celne oraz dokumenty wspomniane w poniższych komunikatach - w szczególności tym z 2 grudnia 2020 roku.

Aktualizacja 15 grudnia 2020 r.

Przypominamy o zmianach w procesie operacyjnym w związku z Brexit:

 • DPD Classic – ostatnie odbiory paczek do Wielkiej Brytanii będą realizowane 21 grudnia 2020 roku. W tym dniu zostaną również zawieszone zlecenia odbiorów do i z Wielkiej Brytanii
 • Serwis paletowy DPD Max - ostatnie odbiory palet do Wielkiej Brytanii odbędą się 15 grudnia 2020 roku
 • Sieć DPD Pickup – ostatnie przyjęcia paczek do Wielkiej Brytanii 21 grudnia 2020 roku

Serwis DPD Classic do Wielkiej Brytanii zostanie przywrócony po 1 stycznia 2021 roku w możliwie najszybszym czasie. Czasy tranzytu w pierwszej fazie będą uzależnione od sytuacji na przejściach granicznych oraz płynności ruchu w Eurotunelu.

Aktualizacja 2 grudnia 2020 r.

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej i w związku z tym z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone będą nowe zasady wymiany handlowej UE z Wielką Brytanią. Ich ostateczny kształt będzie zależeć od porozumień wypracowanych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, które cały czas są negocjowane. Zmiany z całą pewnością dotkną sposobu rozliczania podatku VAT oraz ceł.

DPDgroup, w tym DPD Polska, podjęła szereg działań mających na celu przygotowanie organizacji i procedur obsługi klienta w obrocie międzynarodowym na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych jest dostosowanie aplikacji klienckich pod kątem wprowadzania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia eksportowego takich, jak:

 • Kod taryfy celnej;
 • Opis towaru w języku polskim i angielskim;
 • Wartość towaru;
 • Koszt transportu;
 • Kraj pochodzenia towaru;
 • Numer EORI*;
 • Dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu) Nadawcy i Odbiorcy;
 • Skan, numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup – dodatkowo oryginał faktury musi być dołączony do listu przewozowego;

Za procesowanie odprawy eksportowej odpowiedzialna będzie spółka DPD Netherlands, która posiada stosowne uprawnienia do zgłaszania przesyłek eksportowych do Wielkiej Brytanii.

Przygotowanie odpowiedniego zgłoszenia eksportowego wymaga upoważnienia DPD Netherlands poprzez podpisanie i odesłanie pod wyznaczony adres email ( [email protected] ) kopii upoważnienia w formacie .pdf oraz przesłanie oryginału pocztą na adres: DPD Polska, Dział Administracji Sprzedaży, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

Wzór upoważnienia znajdziecie Państwo w załączeniu.

Odprawa importowa

Dla paczek o wartości poniżej 135 GPB VAT i cło musi zostać opłacone przez nadawcę towaru. Na potrzeby tego procesu eksporter powinien zarejestrować się w HMRC (Her Majesty Revenue & Customs)

https://www.gov.uk/guidance/setting-up-an-account-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods 

otrzymać stosowną certyfikację oraz numer konta, na które będzie uiszczał odpowiednie wartości VAT i cła (dotyczy paczek kierowanych do osób prywatnych).

W przypadku paczek o wartości wyższej niż 135 GBP nadawca będzie zobowiązany do posiadania tzw. Import Vat

https://www.gov.uk/guidance/imports-and-vat-notice-702

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o zmianach w procesie operacyjnym w ostatnich tygodniach grudnia:

 • DPD Classic – ostatnie odbiory paczek do Wielkiej Brytanii będą realizowane 21.12. W tym dniu zostaną również zawieszone zlecenia odbiorów do i z Wielkiej Brytanii;
 • DPD Max – ostatnie odbiory palet do Wielkiej Brytanii 15.12;
 • Sieć Pickup – ostatnie przyjęcia paczek do Wielkiej Brytanii 21.12.

Serwis DPD Classic do Wielkiej Brytanii zostanie przywrócony po 1.01.2021 w możliwie najszybszym czasie. Czasy tranzytu w pierwszej fazie post Brexit będą uzależnione od sytuacji na przejściach granicznych oraz płynności ruchu w Eurotunelu.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w stosunku do powyższego komunikatu jak i nowych ustaleniach. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym, do którego możecie Państwo znaleźć kontakt na stronie https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/kontakt-z-opiekunem-handlowym/

*Czym jest numer EORI?

System EORI powstał 1 lipca 2009 r. W UE numer EORI jest nadawany importerom i eksporterom przez krajowe organy celne. Służy do obsługi deklaracji celnych i odprawy celnej towarów importowanych i eksportowanych z/do krajów znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.

Aktualizacja 30 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 Parlament Europejski przegłosował wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznacza to, że 31 stycznia 2020 jest ostatnim dniem Wielkiej Brytanii jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem do końca roku obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Do końca roku 2020 w zasadzie żadne zmiany nie wejdą w życie, m.in.

 • Dalej będzie obowiązywał swobodny przepływ osób;
 • Brak ceł i innych dodatkowych barier w handlu;
 • Możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na dotychczasowych zasadach;
 • Utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących transportu zarówno drogowego jak i lotniczego.

Umowa daje możliwość jednorazowego przedłużenia terminu okresu przejściowego o rok lub dwa, pod warunkiem podjęcia takiej decyzji do 1 lipca 2020.

W związku z powyższym, w kontekście paczek i palet kierowanych do i z Wielkiej Brytanii DPD Polska funkcjonuje bez zmian. Wszelkie nowe informacje, zmieniające w istotnym stopniu wymienione wyżej zasady, będą Państwu przekazywane niezwłocznie.

Aktualizacja 27 września 2019 r.

Przypominamy, że po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nastąpią zmiany w procedowaniu przesyłek wysyłanych do i z Wielkiej Brytanii.

DPDgroup jest przygotowana na różne scenariusze i modele późniejszego partnerstwa Wielkiej Brytanii i UE. Klientom przypominamy jednak o konieczności przeanalizowania warunków handlowych z kontrahentami z uwzględnieniem zmian w procedurach celnych oraz nowych kosztów transportu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia DPD, która wdrożyła już odpowiednie procedury i uzyskała niezbędne certyfikaty.

Zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia w aplikacjach wysyłkowych dodatkowych danych, w tym: adresu email i numeru telefonu Odbiorcy, opisu towaru w języku polskim i angielskim, wartości towaru, kraju pochodzenia, kodu taryfy celnej, adresu oraz numeru EORI nadawcy w Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii oraz dołączenie faktury handlowej lub faktury pro forma. Odpowiednie moduły zostaną udostępnione w naszych systemach w okresie bezpośrednio poprzedzającym BREXIT.

W przypadku, gdy Wielka Brytania opuści UE bez umowy, do paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii konieczna będzie odprawa celna (moduł do odprawy celnej zostanie w odpowiednim czasie udostępniony w naszych aplikacjach). Odprawa eksportowa z Polski do Wielkiej Brytanii wymaga dodatkowo upoważnienia dla agencji celnej DPD Holandia. Odpowiedni wzór dokumentu będzie udostępniony na naszych stronach internetowych w najbliższym czasie.

W przypadku konieczności odprawy celnej do każdej paczki należy dołączyć dokumenty potwierdzające wartość eksportowanych towarów w formie papierowej. Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych. Skan faktury powinien zostać załączony w elektronicznym formularzu „Odprawa celna” udostępnionym w aplikacjach, w których tworzą Państwo przesyłki.

Zgodnie z wymogami HM Revenue & Customs (HMRC) wysyłający paczki do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 GBP będzie musiał uzyskać numer Import Vat Number (numer będzie dostępny w portalu https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers )

Zwracamy uwagę, że w przypadku braku danych przesyłka zostanie wstrzymana i zwrócona (za przekazanie kompletnych danych odpowiada nadawca).

Ponadto informujemy, że po BREXIT niedostępne będą następujące usługi:

 • doręczenia przesyłek nadanych w Polsce do punktów Pickup w Wielkiej Brytanii
 • nadanie przesyłki do/z Wielkiej Brytanii za gotówkę oraz przez https://www.dpdpickup.pl/Wycen-i-nadaj-Online
 • odbiór paczek z Wielkiej Brytanii na zlecenie klienta DPD Polska .
 • wyłączenie z serwisu drogowego wysp Guernsey, Jersey i Man.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym.

Aktualizacja - 8 kwietnia 2019 r.

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przygotowań DPDgroup do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W chwili obecnej nie ma wiążącej informacji kiedy ani w jaki sposób to się stanie. DPDGroup śledzi rozwój wydarzeń i przygotowuje się na każdy scenariusz.

Jeżeli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, do paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii konieczna będzie odprawa celna.

W takiej sytuacji w aplikacjach, których używają Państwo do tworzenia przesyłek (takich jak DPD Online czy Webserwisy API), włączone zostaną nowe moduły, zawierające pola konieczne do odprawy celnej.

Dodatkowo – w celu odprawy eksportowej z Polski do Wielkiej Brytanii niezbędne będzie upoważnienie agencji celnej DPD Holandia. Takie upoważnienie będzie miało roczny termin ważności i należy je podpisać zgodnie z reprezentacją KRS. Odpowiedni dokument będzie dostępny u Państwa opiekuna handlowego (przypominamy, że mogą Państwo sprawdzić, kto pełnię tę rolę pod adresem https://www.dpd.com.pl/opiekun ).

W przypadku konieczności odprawy celnej do każdej paczki należy dołączyć dokumenty potwierdzające wartość eksportowanych towarów w formie papierowej (faktura handlowa lub faktura proforma). Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych. Skan faktury powinien zostać załączony w elektronicznym formularzu Odprawa celna w wyżej wymienionych aplikacjach, w których tworzą Państwo przesyłki.

Zgodnie z wymogami HM Revenue & Customs (HMRC) wysyłający paczki do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 GBP musi uzyskać numer Import Vat Number. Numer ten będzie służył do rozliczania VAT w imporcie do Wielkiej Brytanii przez nadawcę paczki.

Import Vat Number można uzyskać na stronie HMRC pod adresem: https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers

UWAGA!

 • W przypadku braku danych celnych przesyłka może zostać wstrzymana i zwrócona do nadawcy.
 • Klient/Nadawca jest odpowiedzialny za dane przekazane do odprawy celnej.
 • Szczególną rolę w procesie transportu będą pełniły dane kontaktowe odbiorców (e-mail i telefon), ponieważ informacja o opłatach celno-podatkowych zostanie skierowana właśnie przez te kanały komunikacji. Numer telefonu musi być numerem lokalnym Wielkiej Brytanii i powinien być numerem komórkowym.

Aktualizacja 1 marca 2019 r.

DPDgroup przygotowuje się do Brexitu zakładając, że nastąpi ono z dniem 29.03.2019, mimo braku konkretnej decyzji ze strony rządu brytyjskiego.

Dokładamy wszelkich starań, aby na czas dostosować nasze systemy do nowych warunków prawnych i celnych, w tym do konieczności przeprowadzania odpraw celnych dla paczek eksportowych. Proces ten jest już znany tym z Państwa, którzy korzystają z usług DPD w krajach poza Unią Europejską. Pragniemy podkreślić, że poprawne przeprocesowanie paczek w odprawie celnej wymaga dodatkowych danych. W związku z tym, oprócz podstawowych danych adresowych, niezbędne będzie podanie:

 • adresu email i numeru telefonu Odbiorcy;
 • opisu towaru w języku polskim i angielskim;
 • wartości towarów;
 • kraju pochodzenia;
 • kodu taryfy celnej*;
 • adresu oraz numeru EORI** nadawcy w Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii;
 • oraz dołączenie faktury handlowej lub faktury pro forma.

Aplikacja DPDOnline zostanie rozbudowana o nowy moduł, zawierający pola wymagające uzupełnienia powyższymi danymi. W najbliższym czasie przekażemy szczegółowe instrukcje na temat korzystania z modułu odprawy celnej oraz pozostałe istotne informacje.

*Kod taryfy celnej

Taryfa celna to wykaz wszystkich towarów wraz z przypisanymi do niej stawkami celnymi. Podajemy Państwu przydatny link pod którym, mogą Państwo sprawdzić kody taryfy celnej wysyłanych towarów. Zachęcamy do zapoznania się z nim już teraz. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

**Czym jest numer EORI?

System EORI powstał 1 lipca 2009 r. W UE, numer EORI jest nadawany importerom i eksporterom przez krajowe organy celne. Służy do obsługi deklaracji celnych i odprawy celnej towarów importowanych i eksportowanych z/do krajów znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.

Co to jest Brexit?

Jest to proces opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej zapoczątkowany referendum w 2016 roku.

Co to oznacza dla naszych Klientów?

Wszystkie scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz rozważane modele późniejszego partnerstwa wiążą się ze zmianami w zasadach importu i exportu i dlatego najprawdopodobniej będą wymagały współpracy pomiędzy firmami a ich partnerami logistycznymi w zakresie dostosowania procedur i umów. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Państwu ogólnych informacji z tym związanych. W miarę postępu negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią dotyczących warunków opuszczenia Unii będziemy regularnie publikować aktualizacje i wskazówki.

Jakie działania podjęła DPD Group, której częścią jest DPD Polska?

DPD jest w trakcie intensywnych przygotowań organizacyjnych do Brexitu przewidzianego na 29 marca 2019. Nasz właściciel, DPDgroup, powołał specjalny zespół, który w porozumieniu z urzędnikami UE oraz doradcami ds. handlu i kwestii celnych opracowuje warianty strategii DPDgroup w zależności od ostatecznie wybranej przez Wielką Brytanię opcji wyjścia z UE.

Jakie dalsze działania podejmie DPD?

 • Deklarujemy pełne zaangażowanie w proces przygotowania do Brexitu zarówno od strony biznesowej jak i rozwiązań informatycznych ułatwiających proces odprawy celnej.
 • Będziemy regularnie publikować aktualizacje dla Klientów.
 • Uruchomimy specjalny kanał komunikacji dla naszych Klientów.

Eksport i import do/z Wielkiej Brytanii - zalecamy Klientom:

 • Analizę konieczności renegocjacji warunków handlowych ze swoimi kontrahentami z uwzględnieniem zmian w procedurach celnych oraz nowych kosztów transportu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.
 • Skorzystanie ze wsparcia DPD, która wdrożyła już środki mające uwzględnić procedury celne. Posiadamy świadectwo AEO w zakresie odpraw celnych i bezpieczeństwa, dzięki czemu jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi przesyłek eksportowych naszych klientów do Europy i do Wielkiej Brytanii.

Umowa pomiędzy Wielką Brytanią a UE, regulująca warunki Brexitu, jest gotowa. Jej ratyfikacja zależy od przyjęcia jej przez parlament UK.

Od wyniku głosowania zależą dalsze działania grupy DPD mające na celu dostosowanie procesu transportowego do wymogów nowego statusu prawnego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.