Zrównoważony rozwój ma znaczenie

Wszyscy dzielimy ten sam adres

Nasze działania w DPD Polska

W DPD Polska dążymy do tego, by nasze działania były przyjazne dla planety i jej mieszkańców. Kierując się postulatami społecznej odpowiedzialności biznesu DrivingChangeTM uczestniczymy w różnych programach Geopost i prowadzimy własne działania na rzecz ograniczania emisji, poprawy warunków życia w miastach i lokalnej społeczności. Dążymy do tego, by być marką, która kojarzy się nie tylko z logistyką, ale także z wrażliwością na potrzeby najbliższego otoczenia. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, dlatego od lat wspieramy lokalne projekty CSR, pełnimy rolę partnera logistycznego ważnych akcji społecznych. Chętnie bierzmy udział w inicjatywach, które ograniczają różne formy wykluczenia, wpieramy postawy związane z przedsiębiorczością, a także promujemy sport i zdrowy styl życia.”

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

Nasze działania w DPD Polska

Rafał Nawłoka zdjęcie do LP Zrównoważony rozwój hex Rafał Nawłoka zdjęcie do LP Zrównoważony rozwój hex

W DPD Polska dążymy do tego, by nasze działania były przyjazne dla planety i jej mieszkańców. Kierując się postulatami społecznej odpowiedzialności biznesu DrivingChangeTM uczestniczymy w różnych programach Geopost i prowadzimy własne działania na rzecz ograniczania emisji, poprawy warunków życia w miastach i lokalnej społeczności. Dążymy do tego, by być marką, która kojarzy się nie tylko z logistyką, ale także z wrażliwością na potrzeby najbliższego otoczenia. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, dlatego od lat wspieramy lokalne projekty CSR, pełnimy rolę partnera logistycznego ważnych akcji społecznych. Chętnie bierzmy udział w inicjatywach, które ograniczają różne formy wykluczenia, wpieramy postawy związane z przedsiębiorczością, a także promujemy sport i zdrowy styl życia.”

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

Przyjazna logistyka miejska

Wzrost e-commerce wpływa na życie w miastach, dlatego działamy na rzecz przyjaznej logistyki miejskiej. Łączymy doświadczenia konsumenckie z rozwiązaniami operacyjnymi, które poprawiają warunki życia.

Dowiedz się więcej

Przyjazna logistyka miejska
Neutralni dla środowiska

Dbamy o środowisko

Intensywny rozwój e-commerce wpływa na środowisko naturalne. Odbiorcy wymagają od firm zrównoważonych działań na rzecz redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości życia.

Dowiedz się więcej

Badania jakości powietrza

Jako DPD Polska włączyliśmy się w działania na rzecz lepszych warunków życia w mieście – zainstalowaliśmy czujniki monitorowania jakości powietrza w Warszawie.

Dowiedz się więcej

Badanie jakości powietrza
Innowacyjna przedsiębiorczość

Innowacyjna przedsiębiorczość

Kierując się postulatem „Innowacyjna przedsiębiorczość” bierzemy udział w projektach, które wspierają postawy związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Dowiedz się więcej

Bliżej społeczności

Jako firma wrażliwa społecznie bierzemy udział w akcjach społecznych. Powołaliśmy Fundację DPD Polska, która pomaga kurierom i ich rodzinom w trudnej sytuacji.

Dowiedz się więcej

Bliżej społeczności
Pracodawca z wyboru

Pracodawca z wyboru

Celem DPD Polska jest zapewnienie wszystkim pracownikom i współpracownikom przyjaznych i sprzyjających rozwojowi warunków pracy.

Dowiedz się więcej

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

W DPD Polska wspieramy wszystkie inicjatywy, które pomagają dbać o planetę. Dlatego połączyliśmy siły z marką Ubrania do Oddania, aby dzięki przesyłkom nadawanym w sieci DPD Pickup pomóc ograniczyć ślad węglowy związany z wysyłka i dystrybucją niepotrzebnych ubrań i akcesoriów.

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój - Raport CSR

Wizja na rok 2030 - Stać się międzynarodowym punktem odniesienia w zakresie zrównoważonych doręczeń i główną siłą napędową dla e-commerce.

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój - Raport CSR

Dążenie do bezemisyjnych dostaw do 2040 roku

Dążenie do bezemisyjnych dostaw do 2040 roku

Geopost zobowiązało się do przyjęcia postulatu net-zero inicjatywy Science Based Target.

Ten krok pokazuje dążenie Geopost do bycia liderem w bezemisyjnych dostawach na rynku przesyłek. Jako pionier w tym sektorze, firma podejmuje kluczowe decyzje i działania do osiąganięcia zerowego poziomu emisji do roku 2040 i zobowiązuje się do redukowania zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 roku oraz o 90% do 2040 roku względem roku 2020 - wyprzedzając o 10 lat Porozumienie Paryskie.

Jedna podróż, wiele przesyłek po drodze

Jesteśmy największą siecią doręczania przesyłek w Europie i ciągle rozbudowujemy się globalnie.

Nasze zrównoważone działania sięgają ponad dekarbonizację floty i pojazdów. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, by każda sfera naszej działalności była bardziej zrównoważona. Od przejścia na energię odnawialną w naszych budynkach i magazynach, po inwestowanie w opakowania zdatne do recyklingu i maksymalizację ponownego wykorzystania niemal wszystkich materiałów. Nasze działania wpływają na ludzi, społeczności i firmy każdego dnia. Zapewniając zrównoważone rozwiązania na masową skalę, mamy pewność, że przyniosą zauważalny skutek.

Jedna podróż, wiele przesyłek po drodze

Kurier DPD dostarcza przesyłkę Kurier DPD dostarcza przesyłkę

Jesteśmy największą siecią doręczania przesyłek w Europie i ciągle rozbudowujemy się globalnie.

Nasze zrównoważone działania sięgają ponad dekarbonizację floty i pojazdów. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, by każda sfera naszej działalności była bardziej zrównoważona. Od przejścia na energię odnawialną w naszych budynkach i magazynach, po inwestowanie w opakowania zdatne do recyklingu i maksymalizację ponownego wykorzystania niemal wszystkich materiałów. Nasze działania wpływają na ludzi, społeczności i firmy każdego dnia. Zapewniając zrównoważone rozwiązania na masową skalę, mamy pewność, że przyniosą zauważalny skutek.

Chcemy być międzynarodowym liderem wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Chcemy być międzynarodowym liderem wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój ma znaczenie. Ma znaczenie dla nas. Ma znaczenie dla naszych Klientów, naszych pracowników i społeczeństwa. Dlatego jest on w centrum wszystkiego, co robimy. Dekarbonizacja to jedynie część naszego zobowiązania. Dla naszych ludzi, dla naszej planety i dla wszystkich społeczności, w których działamy, wprowadzamy innowacje dla lepszej przyszłości. Bądź częścią tej przygody, ponieważ niezależnie od tego, gdzie mieszkasz i dokąd doręczamy Twoje przesyłki... wszyscy dzielimy ten sam adres.

Nasze zrównoważone osiągnięcia

-21,9%

emisja CO2 na przesyłkę od 2012 roku

100%

niskoemisyjnych doręczeń w 52 europejskich miastach

84,7%

naszej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych

Zrównoważony rozwój jeszcze nigdy nie był bardziej istotny

"Zrównoważony rozwój zainspirował ruch globalny, który prowadzi do realnych i trwałych zmian. To ruch, którego dumną częścią jest GeoPost."

Yves Delmas, dyrektor generalny GeoPost

Zrównoważony rozwój jeszcze nigdy nie był bardziej istotny

Yves Delmas zdjęcie do LP Zrównoważony rozwój hex Yves Delmas zdjęcie do LP Zrównoważony rozwój hex

"Zrównoważony rozwój zainspirował ruch globalny, który prowadzi do realnych i trwałych zmian. To ruch, którego dumną częścią jest GeoPost."

Yves Delmas, dyrektor generalny GeoPost