Obserwuj nas

Być liderem w doręczeniach neutralnych dla środowiska

Yves Delmas DPDgroup

DPDgroup jest mocno zaangażowana w transformację energetyczną zgodnie z jej rolą lidera w e-commerce i obszarze rozwiązań kurierskich. Dziś przyspieszamy na drodze do dekarbonizacji i zobowiązujemy się do podjęcia ambitniejszych działań. Naszym celem jest wspieranie klientów w rozwoju i dążeniu do modelu biznesowego opartego na wartościach.

To ważne zobowiązanie, jestem jednak przekonany, że możemy je wypełnić. Jesteśmy w pełni zaangażowani we wprowadzanie zmian i stawienie czoła największym wyzwaniom naszych czasów”

Yves Delmas, Dyrektor Generalny GeoPost/DPDgroup

W DPD Polska dążymy do tego, by nasze działania były przyjazne dla planety i jej mieszkańców. Kierując się postulatami społecznej odpowiedzialności biznesu DrivingChangeTM uczestniczymy w różnych programach DPDgroup i prowadzimy własne działania na rzecz ograniczania emisji, poprawy warunków życia w miastach i lokalnej społeczności. Dążymy do tego, by być marką, która kojarzy się nie tylko z logistyką, ale także z wrażliwością na potrzeby najbliższego otoczenia. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, dlatego od lat wspieramy lokalne projekty CSR, pełnimy rolę partnera logistycznego ważnych akcji społecznych. Chętnie bierzmy udział w inicjatywach, które ograniczają różne formy wykluczenia, wpieramy postawy związane z przedsiębiorczością, a także promujemy sport i zdrowy styl życia.”

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

CEO DPD Polska Rafał Nawłoka

DPDgroup jest partnerem programu ONZ #Worldstodolist na rzecz Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. https://www.globalgoals.org/

Dziś wiemy, że zrównoważony rozwój to największe wyzwanie naszych czasów. Kierując się celem #13 - Zmierzyć się z kryzysem klimatycznym - DPDgroup zwiększa liczbę samochodów elektrycznych, redukuje emisję CO2 na przesyłkę, pozyskuje energię ze źródeł odnawialnych i obejmuje monitoringiem jakości powietrza kolejne europejskie miasta.

W Polsce także realizujemy ten cel. Obecnie pod marką DPD jeździ już 100 „zielonych” busów kurierskich. Dysponujemy własnymi stacjami do ładowania pojazdów, a nowo otwierane obiekty wyposażamy w oświetlenie LED. Dokonujemy regularnych zakupów certyfikowanej zielonej energii, a w sortowaniach stawiamy własne instalacje fotowoltaiczne. Klientom oferujemy możliwości zakupu biodegradowalnych opakowań lub opakowań z materiałów uzyskanych z recyklingu.  

Decentralizujemy procesy logistyczne w regionach (sortownie regionalne) i w miastach (oddziały miejskie, w tym „zielone”), bo krótsze trasy i lepiej zorganizowana sieć logistyczna to niższa emisja. We wszystkich naszych oddziałach i biurach wprowadziliśmy rozwiązania oszczędzające zasoby (woda, energia, materiały biurowe) i selektywną zbiórkę odpadów, a w niektórych lokalizacjach prowadzimy nasadzenia roślin pochłaniających zanieczyszczenia i stawiamy ule.

W programie #Worldstodolist razem z DPDgroup uczestniczy wiele globalnych firm – liderów w swoich branżach.

https://business.globalgoals.org/

postit

Ziemia to nasz wspólny adres

W 2020 doręczyliśmy 1.9 miliarda paczek na całym świecie, jednak w kwestii ochrony planety i warunków życia przyszłych pokoleń łączy nas wspólny adres. To dlatego zredukowaliśmy emisję CO2 na przesyłkę od 2013 o 18.8% i osiągniemy cel redukcji 30% przed 2025 r. - dzięki flocie niskoemisyjnych pojazdów poruszających się po 225 największych miastach Europy.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech filarach – ludzie, planeta, społeczność. Pracujemy nad tym, by przyszłe pokolenia były dumne ze społecznego i środowiskowego dziedzictwa, jakie im pozostawimy.

Nasze osiągnięcia w roku 2020

Our people

Ludzie  

 • Stworzyliśmy 20 000 nowych miejsc pracy w całej Europie
 • Zwiększyliśmy satysfakcje pracowników do 80%
 • Zaoferowaliśmy 74 675 godzin szkolenia z obszaru zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zmniejszyliśmy fluktuację o 14%
Our planet

Planeta

 • Wprowadziliśmy ponad 2000 pojazdów niskoemisyjnych w wielu miastach Europy (wzrost o 119% w stosunku do roku 2019)
 • Zredukowaliśmy emisję CO2 na przesyłkę o 5.7% (w stosunku do 2019 roku)
 • Wdrożyliśmy system monitorowania jakości powietrza w kolejnych 5 miastach
 • Pozyskaliśmy 62% energii ze źródeł odnawianych (w 2019 roku było to 55%)
Our communities

Społeczność

 • Wsparliśmy ponad 450 inicjatyw społecznych w 19 krajach
 • Łączyliśmy ludzi na całym świecie podczas kryzysu Covid-19
 • Stworzyliśmy warunki działań społecznych dla ponad 30 000 pracowników
 • Współpracowaliśmy z 16 startupami w obszarze innowacji dla zrównoważonego rozwoju

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach CSR w DPDGroup? Pobierz nasz raport za 2021 rok.

Dowiedz się więcej