Być liderem w doręczeniach neutralnych dla środowiska

W DPD Polska dążymy do tego, by nasze działania były przyjazne dla planety i jej mieszkańców. Kierując się postulatami społecznej odpowiedzialności biznesu DrivingChangeTM uczestniczymy w różnych programach DPDgroup i prowadzimy własne działania na rzecz ograniczania emisji, poprawy warunków życia w miastach i lokalnej społeczności. Dążymy do tego, by być marką, która kojarzy się nie tylko z logistyką, ale także z wrażliwością na potrzeby najbliższego otoczenia. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, dlatego od lat wspieramy lokalne projekty CSR, pełnimy rolę partnera logistycznego ważnych akcji społecznych. Chętnie bierzmy udział w inicjatywach, które ograniczają różne formy wykluczenia, wpieramy postawy związane z przedsiębiorczością, a także promujemy sport i zdrowy styl życia.”

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

Rafał Nawłoka - prezes zarządu DPD Polska
Boris Winkelmann

Zrównoważony rozwój to największe wyzwanie naszych czasów. Każdego dnia podejmujemy w DPDgroup pionierskie działania na tej drodze. Chcemy zmieniać świat na lepsze, współdziałając z klientami, konsumentami, dostawcami i innymi podmiotami. Chcemy wnieść pozytywne zmiany w życie jednostek, społeczności i całej planety.
DPD stoi także na pierwszej linii rewolucji w e-commerce poprzez codzienny kontakt z milionami odbiorców. Jest to kolejna przyczyna, dla której naszym celem jest stać się najbardziej zrównoważoną firmą kurierską.
Gdziekolwiek mieszkamy, mamy przecież ten sam adres!”

Boris Winkelmann, CEO GeoPost / DPDgroup

Ziemia to nasz wspólny adres

W 2020 doręczyliśmy 1.9 miliarda paczek na całym świecie, jednak w kwestii ochrony planety i warunków życia przyszłych pokoleń łączy nas wspólny adres. To dlatego zredukowaliśmy emisję CO2 na przesyłkę od 2013 o 18.8% i osiągniemy cel redukcji 30% przed 2025 r. - dzięki flocie niskoemisyjnych pojazdów poruszających się po 225 największych miastach Europy.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech filarach – ludzie, planeta, społeczność. Pracujemy nad tym, by przyszłe pokolenia były dumne ze społecznego i środowiskowego dziedzictwa, jakie im pozostawimy.

Nasze osiągnięcia w roku 2020

Our people

Ludzie  

 • Stworzyliśmy 20 000 nowych miejsc pracy w całej Europie
 • Zwiększyliśmy satysfakcje pracowników do 80%
 • Zaoferowaliśmy 74 675 godzin szkolenia z obszaru zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zmniejszyliśmy fluktuację o 14%
Our planet

Planeta

 • Wprowadziliśmy ponad 2000 pojazdów niskoemisyjnych w wielu miastach Europy (wzrost o 119% w stosunku do roku 2019)
 • Zredukowaliśmy emisję CO2 na przesyłkę o 5.7% (w stosunku do 2019 roku)
 • Wdrożyliśmy system monitorowania jakości powietrza w kolejnych 5 miastach
 • Pozyskaliśmy 62% energii ze źródeł odnawianych (w 2019 roku było to 55%)
Our communities

Społeczność

 • Wsparliśmy ponad 450 inicjatyw społecznych w 19 krajach
 • Łączyliśmy ludzi na całym świecie podczas kryzysu Covid-19
 • Stworzyliśmy warunki działań społecznych dla ponad 30 000 pracowników
 • Współpracowaliśmy z 16 startupami w obszarze innowacji dla zrównoważonego rozwoju

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach CSR w DPDGroup? Pobierz nasz raport za 2020 rok.

Dowiedz się więcej