Your delivery experts

Splošni pogoji poslovanja

Obveščamo vas, da je družba DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o. dne 23.6.2016 sprejela prenovljeno besedilo Splošnih pogojev poslovanja za odpremo paketov: DPD CLASSIC, ki v celoti nadomešča Splošne pogoje poslovanja za odpremo paketov: DPD CLASSIC z dne 01.09.2014.

Prav tako so bili izdani Splošni pogoji izvajalca storitev za storitvi "CLASSIC EUROPE" in CLASSIC SHOP" v izbranih državah. Navedeni splošni pogoji veljajo za naročnike, ki so pravne osebe in pošiljajo pakete v naslednje države: Avstrija, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, "Francija (Chronopost)", "Francija (DPD)", Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija. Vsakokrat veljaven seznam držav je objavljen na spletni strani www.dpd.si.

»Splošni pogoji poslovanja za odpremo paketov: DPD CLASSIC« in »Splošni pogoji izvajalca storitev za storitvi "CLASSIC EUROPE" in CLASSIC SHOP" v izbranih državah« so objavljeni na spletni strani družbe DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o. – www.dpd.si ter dostopni na sedežu družbe in depojih družbe DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o. in se uporabljajo od 01.07.2016.

Za vse obstoječe stranke, ki so pakete pošiljale že pred 1.7.2016 veljajo stari pogoji še do 31.7.2016.

Od 1.8.2016 dalje veljajo zgoraj omenjeni pogoji poslovanja za vse stranke.

Splošni pogoji poslovanja