Zavezani k 100% ogljično nevtralni dostavi

Zaveza k ogljični nevtralnosti

Zavezani k 100% ogljično nevtralni dostavi

Zaveza k ogljični nevtralnosti

Dejstvo je, da imamo samo eno Zemljo. Zato se skupina DPD zavezuje, da se bo borila proti podnebnim spremembam z vsakim paketom. To storimo tako, da natančno izmerimo svoj ogljični odtis na paket, ga na kakršen koli način zmanjšamo in preostale emisije izravnamo s financiranjem čistih energetskih projektov po vsem svetu.

Rezultat je 100% ogljično nevtralna dostava po Evropi. Vse brez dodatnih stroškov za naše stranke.

Kako?

1.3 miljarde ogljično nevtralnih paketov dostavljenih v letu 2019

-14% zmanjšanje C02 emisij na paket (v primerjavi s 2013)

100% naših emisij smo v letu 2019 skompenzirali  (1 046 184 ton CO2)

70%

rednih evropskih spletnih nakupovalcev meni, da morajo biti blagovne znamke okoljsko odgovorne

Preberite si naše poročilo e-shopper barometer

Program za kompenziranje, na katerega smo ponosni

Naš program kompenzacije je odobren po strogem preverjenem standardu za ogljik (VCS), osredotočen na projekte obnovljivih virov energije, čiste energije in krožno gospodarstvo. Od projektov vetrne energije v Indiji do pretvorbe odlagališčnega plina v čisto električno energijo v Braziliji ne samo spodbujamo samo trajnosti, temveč izboljšujemo kakovost življenja lokalnih skupnosti. Še več, naša poravnava ogljika je popolnoma prostovoljna, ni oproščena davka in v projekte, ki jih podpiramo, ne vlagamo v lastniški kapital podjetij.

Izvedite več o naši zavezanosti k ogljični nevtralnosti

Odkrijte infografiko