Pomembne spremembe pravil obračunavanja davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju od 1. julija 2021

Outside EU Outside EU

Pomembne spremembe pravil obračunavanja davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju od 1. julija 2021

Spremembe se tičejo vseh podjetij, vplivale pa bodo predvsem na prodajo med podjetji in končnimi kupci (B2C) ter na podjetja, ki upravljajo z elektronskimi vmesniki (spletne tržnice, platforme, konsolidatorji ipd. – t.i. online marketplaces), vključno s tistimi s sedežem v EU in tistimi s sedežem zunaj EU, ki prodajajo strankam v EU.

 

3 glavne spremembe

VAT exemption removal

Ukinja se oprostitev plačila DDV za uvoz blaga do vrednosti 22 € za vse uvoznike (podjetja in fizične osebe)

Od 1. julija 2021 bo DDV obračunan za vse trgovsko blago, uvoženo v EU, ne glede na vrednost.

VAT electronic portal

Plačilo DDV je možno s strani pošiljatelja, ki nima sedeža v EU, preko elektronskega portala za B2C blago ≤ 150 € (če je uporabljena možnost IOSS (Import one-stop shop))

Za uvozne pošiljke, katerih vrednost je nižja od 150 EUR, lahko prodajalec zaračuna DDV ob prodaji in ga obračuna z uporabo novega sistema Import one-stop shop (IOSS). Končni prejemnik v tem primeru nima dodatnih stroškov s plačilom DDV. 

V primeru, da pošiljatelj ni registriran v portal IOSS je plačnik DDV-ja končni prejemnik. Obračun DDVja se izvrši v postopku uvoznega carinjenja.

VAT online marketplaces

Elektronski vmesniki (spletne tržnice, platforme,…) oz. t.i. , Online marketplaces postajajo pobiralci DDV za B2C blago ≤ 150 €

Online marketplaces  (Spletne tržnice), ki prodajalcem omogočajo, da prodajo svoje blago neposredno končnemu prejemniku, bodo zdaj odgovorne za zaračunavanje / pobiranje, poročanje in plačilo DDV, ki ga mora plačati končni prejemnik.

Več informacij:

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/E_trgovanje/Vse__kar_morate_vedeti_o_novih_pravilih_o_DDV_pri_e-Trgovanju__informacije_za_potrosnike.pdf

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/E_trgovanje/Vse__kar_morate_vedeti_o_sistemu_VEM__informacije_za_prodajalce.pdf

 

Informacije pri uvozu v SLOVENIJO

Vse pošiljke, ki v Slovenijo prispejo iz tretjih držav so podvržene carinskim postopkom. Carinski postopki potekajo v državi vstopa blaga v EU. Šele po opravljenih carinskih postopkih bo pošiljka dostavljena končnemu prejemniku.

S 1. 1. 2022 je v veljavo stopila sprememba, da morajo uvozniki pri uvozu iz Velike Britanije imeti francosko DDV številko, če želijo, da se paket v DPD sistemu dostavi v Slovenijo. Za postopek pridobitve francoske davčne številke svetujemo da se obrnete na svojega davčnega/finančnega svetovalca.