Rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije in se vanjo vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju EU, Zlasti rastline oziroma njihovi deli, nabrani v naravi ali kupljeni pri nepreverjenem prodajalcu na drugem kontinentu, lahko s seboj prinesejo virusno, bakterijsko ali glivično okužbo oziroma jajčeca in druge razvojne stadije rastlinskih škodljivcev, ki se lahko v našem okolju pretirano razmnožijo. Mnoge tujerodne vrste so v našem okolju brez naravnih sovražnikov precej bolj invazivne in lahko povzročajo veliko gospodarsko škodo v pridelavi oziroma v naravi.

Zaradi tveganja vnosa nevarnih škodljivih organizmov rastlin v Evropsko unijo veljajo stroga pravila glede vnosa določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov iz držav izven Evropske unije v osebnih pošiljkah.

Vse posajene rastline ali rastline namenjene za saditev, določeno seme rastlin, gomolji, zeleni deli rastlin in cvetje morajo biti pridelani na način, da ob trgovanju ne nosijo s seboj karantenskih škodljivih organizmov. Običajno jih zato pridelujejo registrirani pridelovalci pod nadzorom fitosanitarnih organov države porekla, ki za pošiljko rastlin lahko izdajo fitosanitarno spričevalo.

Ob nakupu zgoraj navedenega rastlinskega blaga je zato potrebno izbrati preverjene dobavitelje, ob vnosu v Evropsko unijo pa mora pošiljko spremljati predpisano fitosanitarno spričevalo, ki ga izda pristojni organ države izvoznice. Izjema je le za 5 vrst sadja: banane, kokos, dateljni, ananas in durian. To sadje se lahko vnese brez fitosanitarnega spričevala.

EU zakonodaja določa tudi seznam prepovedanega blaga (Seznam VI Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072). Nanj se uvrščajo zlasti:

  • semenski in jedilni krompir.

  • rastline za saditev in deli določenih sadnih in lesnatih okrasnih rastlin ter vinske trte,

  • rastlin za saditev iz družine razhudnikovk (paradižnik, paprika, feferon, petunija, krompirjevka, brugmansija, kristavec, goji jagoda, ..).

  • sadik trav (razen nekaterih okrasnih),

  • bonsajev (iglavci),

  • zemlje in rastnih substratov (razen šote in kokosovih vlaken).

 

Tudi Evropska organizacija za varstvo rastlin - EPPO je spodbudila akcijo ozaveščanja javnosti o tveganjih zaradi nekomercialnega vnosa in premeščanja rastlin s potniško prtljago, saj se ljubiteljski gojitelji z mednarodnih potovanj radi vračajo z deli eksotičnih rastlin, iz katerih bi vzgojili nove rastline.

Več informacij je dosegljivo na naslednjih povezavah: