Bezpečnosť v DPD.

Bezpečnostné opatrenia pri vyzdvihovaní zásielok na prepravu.

Datenschutz bei DPD Datenschutz bei DPD

Bezpečnosť v DPD.

Bezpečnostné opatrenia pri vyzdvihovaní zásielok na prepravu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe sme boli nútení pristúpiť k zvýšenej opatrnosti pri preberaní zásielok na prepravu.

V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami má spoločnosť DPD právo skontrolovať obsah a spôsob balenia zásielky v prítomnosti odosielateľa pri každom odoslaní balíka, uhrádzanom v hotovosti. DPD má právo kedykoľvek počas prepravy dať zásielku otvoriť zamestnancovi DPD v prítomnosti jedného svedka, spísať zápis o kontrole zásielky a zásielku opätovne uzavrieť.

Kuriér DPD, pracovník DPD alebo pracovník odberného miesta Pickup je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať totožnosť odosielateľa. Kuriér DPD, pracovník DPD alebo pracovník odberného miesta Pickup je povinný v prítomnosti odosielateľa prekontrolovať obsah balíka, či je v súlade s VOP spoločnosti DPD.

V prípade, že obsah balíka nie je v súlade s VOP, balík nebude prevzatý na prepravu.