Cenník služieb

Kontaktformular DPD Kontaktformular DPD

Cenník služieb

Kuriérska služba DPD poskytuje široké spektrum produktov a služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy za výborné ceny, pri zachovaní vysokého stupňa kvality. Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

FAQ - DPD - Retournieren

Odošlite balík tak, ako to vyhovuje vám. Využite jedno z našich 330 odberných miest Pickup alebo objednajte vyzdvihnutie zásielky kuriérom DPD priamo u vás doma. Navštívte našu aplikáciu www.dpdmojkurier.sk a môžete si jednoducho objednať prepravu vášho balíka. Ak sa nechcete viazať na príchod kuriéra využite niektoré z našich odberných miest.

Cenník služieb

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Cenník služieb

DPDgroup steigert Umsatz DPDgroup steigert Umsatz

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Odošlite balík do niektorej z 230 krajín sveta pohodlne a spoľahlivo s DPD.

Cenník služieb

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník medzinárodnej prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Cenník služieb

Tipps und Tricks - Weltkarte Tipps und Tricks - Weltkarte

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník medzinárodnej prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Ostatné príplatky

Energetický poplatok

 

Pohonné hmoty a energie pre doručovacie vozidlá tvoria výraznú časť nákladov kuriérskej spoločnosti pri doručovaní zásielok. Výška týchto vstupov nie je stabilná, preto je v cenách doručovacích služieb zohľadnená dynamickým energetickým poplatkom, ktorý sa vypočítava každý mesiac na základe aktuálnych priemerných cien motorovej nafty, LNG a elektriny deklarovaných Štatistickým úradom na jeho stránkach.

Flotilu doručovacích vozidiel DPD tvoria vozidlá so spaľovacím motormi, elektromobily a nízkoemisné vozidlá na LNG. Výpočet energetického poplatku za aktuálny mesiac je založený na cenách nafty, LNG a elektriny zverejnených za predchádzajúci mesiac Štatistickým úradom v pomere k zastúpeniu typu pohonných látok vo flotile DPD.

Prehľad výšky Energetického poplatku

2023 - 2024

Obdobie

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

Priemerná cena

CNG/LNG

za predchádzajúci

mesiac

Cena

elektriny

za predchádzajúci

mesiac

Energetický poplatok

 

Pomer

na výslednej cene

71 %

9 %

20 %

01/2024

1,612

1,626

0,199

9,7 %

02/2024

1,518

1,672

0,199

8,3 %

03/2024

1,513

1,557

0,199

8,3 %

04/2024

1,605

1,526

0,199

9,7 %

05/2024

1,581

1,465

0,199

9,00 %

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

Obdobie

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

Pomer

na výslednej cene

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

01/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

02/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

03/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

04/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

05/2024

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

71 %

1,612

1,518

1,513

1,605

1,581

Priemerná cena

CNG/LNG

za predchádzajúci

mesiac

9 %

1,626

1,672

1,557

1,526

1,465

Cena

elektriny

za predchádzajúci

mesiac

20 %

0,199

0,199

0,199

0,199

0,199

Energetický poplatok

 

9,7 %

8,3 %

8,3 %

9,7 %

9,00 %

Príklad výpočtu:

K 30. 11. 2023 má DPD v doručovacej flotile 20 % elektrododávok, 9 % vozidiel na LNG pohon a 71 % vozidiel s naftovým pohonom. Pomer vozidiel s určitým typom pohonu je zohľadnený vo výpočte Energetického poplatku.

  • Priemerná cena motorovej nafty za predchádzajúci mesiac: 1,612 €

  • Priemerná cena LNG za predchádzajúci mesiac: 1,626 €

  • V prípade ceny elektriny podľa rozhodnutia vlády SR sa aplikuje jednotná cena 199 €/MWh

Energetický poplatok na mesiac október bude: 9,8 % (7,8 %+ 0 % + 2,0 %)

priklad vypoctu EP
tabulka EP

Mýtny poplatok

Podľa zákona č. 25/2007 zbierky zákonov a vyhlášky č. 388/2009 od 1. januára 2010 vstúpil na Slovensku do platnosti nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest 1. triedy, ciest pre motorové vozidlá a diaľnic, používanie ktorých sa musí uhrádzať na základe elektronicky získaných údajov. Zmena sa týka vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdných súprav s rovnakou hmotnosťou, určených na prepravu tovaru alebo viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Zavedenie nových sadzieb mýtneho sa odrazí aj na zvýšených nákladoch prepravných spoločností, ktoré budú nútené pristúpiť k úprave cien svojich služieb a produktov. Rovnako ako iné doručovacie a prepravné spoločnosti, ktoré pracujú aj s vozidlami nad 3,5 tony, sa aj spoločnosť DPD rozhodla zohľadniť časť týchto zvýšených nákladov vo svojich tarifách.

Od 1. januára 2010 zavádza DPD takzvaný mýtny poplatok. Jeho výška je stanovená na 0,015 € bez DPH, za každý jeden začatý kilogram balíka. Mýtny poplatok bude fakturovaný ako samostatná položka vo forme prirážky pri každom prepravenom balíku.

Príklad výpočtu: pri 4 kilogramovom balíku sa k štandardnej cene balíka pripočíta 4 x 0,015 € = 0,06 € bez DPH.

Bezpečnostný poplatok

DPD má povinnosť, tak ako všetci prepravcovia, kontrolovať medzinárodné sankčné zoznamy a dodržiavať embargo. Na základe medzinárodných zákonov nesmieme poskytnúť službu jednotlivcom, spoločnostiam alebo vládam, ktoré sa nachádzajú v sankčných zoznamoch, preto je potrebné každý jeden balík v medzinárodnej preprave preveriť a porovnať dáta so sankčnými zoznamami. Toto pravidlo platí pre všetky pobočky DPD, združené pod značkou Geopost v rámci Európy a pre všetky medzinárodné toky balíkov. Na základe tejto novovzniknutej povinnosti sme nútení zaviesť bezpečnostný poplatok na všetky zásielky v medzinárodnej preprave vo výške 0,20 € za balík a pre Českú republiku 0,10 € za balík.   

FAQ Routendatenbank - DPD

Vyžiadajte si ceny

Ostatné príplatky

Energetický poplatok

Pohonné hmoty a energie pre doručovacie vozidlá tvoria výraznú časť nákladov kuriérskej spoločnosti pri doručovaní zásielok. Výška týchto vstupov nie je stabilná, preto je v cenách doručovacích služieb zohľadnená dynamickým energetickým poplatkom, ktorý sa vypočítava každý mesiac na základe aktuálnych priemerných cien motorovej nafty, LNG a elektriny deklarovaných Štatistickým úradom na jeho stránkach.

Flotilu doručovacích vozidiel DPD tvoria vozidlá so spaľovacím motormi, elektromobily a nízkoemisné vozidlá na LNG. Výpočet energetického poplatku za aktuálny mesiac je založený na cenách nafty, LNG a elektriny zverejnených za predchádzajúci mesiac Štatistickým úradom v pomere k zastúpeniu typu pohonných látok vo flotile DPD.

Prehľad výšky Energetického poplatku

2023 - 2024

Obdobie

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

Priemerná cena

CNG/LNG

za predchádzajúci

mesiac

Cena

elektriny

za predchádzajúci

mesiac

Energetický poplatok

 

Pomer

na výslednej cene

71 %

9 %

20 %

01/2024

1,612

1,626

0,199

9,7 %

02/2024

1,518

1,672

0,199

8,3 %

03/2024

1,513

1,557

0,199

8,3 %

04/2024

1,605

1,526

0,199

9,7 %

05/2024

1,581

1,465

0,199

9,00 %

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

Obdobie

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

Pomer

na výslednej cene

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

01/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

02/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

03/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

04/2024

Prehľad výšky Energetického poplatku2023 - 2024

05/2024

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

71 %

1,612

1,518

1,513

1,605

1,581

Priemerná cena

CNG/LNG

za predchádzajúci

mesiac

9 %

1,626

1,672

1,557

1,526

1,465

Cena

elektriny

za predchádzajúci

mesiac

20 %

0,199

0,199

0,199

0,199

0,199

Energetický poplatok

 

9,7 %

8,3 %

8,3 %

9,7 %

9,00 %

Príklad výpočtu:

K 30. 11. 2023 má DPD v doručovacej flotile 20 % elektrododávok, 9 % vozidiel na LNG pohon a 71 % vozidiel s naftovým pohonom. Pomer vozidiel s určitým typom pohonu je zohľadnený vo výpočte Energetického poplatku.

  • Priemerná cena motorovej nafty za predchádzajúci mesiac: 1,612 €

  • Priemerná cena LNG za predchádzajúci mesiac: 1,626 €

  • V prípade ceny elektriny podľa rozhodnutia vlády SR sa aplikuje jednotná cena 199 €/MWh

Energetický poplatok na mesiac október bude: 9,8 % (7,8 %+ 0 % + 2,0 %)

priklad vypoctu EP
tabulka EP

Mýtny poplatok

Podľa zákona č. 25/2007 zbierky zákonov a vyhlášky č. 388/2009 od 1. januára 2010 vstúpil na Slovensku do platnosti nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest 1. triedy, ciest pre motorové vozidlá a diaľnic, používanie ktorých sa musí uhrádzať na základe elektronicky získaných údajov. Zmena sa týka vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdných súprav s rovnakou hmotnosťou, určených na prepravu tovaru alebo viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Zavedenie nových sadzieb mýtneho sa odrazí aj na zvýšených nákladoch prepravných spoločností, ktoré budú nútené pristúpiť k úprave cien svojich služieb a produktov. Rovnako ako iné doručovacie a prepravné spoločnosti, ktoré pracujú aj s vozidlami nad 3,5 tony, sa aj spoločnosť DPD rozhodla zohľadniť časť týchto zvýšených nákladov vo svojich tarifách.

Od 1. januára 2010 zavádza DPD takzvaný mýtny poplatok. Jeho výška je stanovená na 0,015 € bez DPH, za každý jeden začatý kilogram balíka. Mýtny poplatok bude fakturovaný ako samostatná položka vo forme prirážky pri každom prepravenom balíku.

Príklad výpočtu: pri 4 kilogramovom balíku sa k štandardnej cene balíka pripočíta 4 x 0,015 € = 0,06 € bez DPH.

Bezpečnostný poplatok

DPD má povinnosť, tak ako všetci prepravcovia, kontrolovať medzinárodné sankčné zoznamy a dodržiavať embargo. Na základe medzinárodných zákonov nesmieme poskytnúť službu jednotlivcom, spoločnostiam alebo vládam, ktoré sa nachádzajú v sankčných zoznamoch, preto je potrebné každý jeden balík v medzinárodnej preprave preveriť a porovnať dáta so sankčnými zoznamami. Toto pravidlo platí pre všetky pobočky DPD, združené pod značkou Geopost  v rámci Európy a pre všetky medzinárodné toky balíkov. Na základe tejto novovzniknutej povinnosti sme nútení zaviesť bezpečnostný poplatok na všetky zásielky v medzinárodnej preprave vo výške 0,20 € za balík a pre Českú republiku 0,10 € za balík.   

Na stiahnutie - cenník služieb pre firemného zákazníka

Máte menší internetový obchod, alebo spoločnosť s menším množstvom zásielok a hľadáte výhodné podmienky pre zabezpečenie logistiky? K dispozícii máte aplikáciu DPD Môj kuriér, prostredníctvom ktorej budete môcť odosielať svoje balíky.

DPDmojkurier.sk

dpdmojkurier.sk dpdmojkurier.sk

DPDmojkurier.sk

Pohodlné a jednoduché spracovanie zásielok

Vo webovej aplikácii nájdete aj možnosť odoslať zásielky prostredníctvom kuriéra v rámci Slovenska a do zahraničia. Aplikácia dpdmojkurier.sk bola navrhnutá tak, aby Vám priniesla pohodlné a jednoduché spracovanie zásielok.

Intuitívne prostredie je prispôsobené pre prácu z počítača, ale aj mobilných zariadení, telefónu, či tabletu. Zásielky môžete zadávať po jednej, prípadne ich importovať viacero naraz a systém Vám bude automaticky ukladať adresy príjemcov pre opätovné použitie.

Ostatné poplatky