Cenník služieb

Cenník služieb

Kuriérska služba DPD poskytuje široké spektrum produktov a služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy za výborné ceny, pri zachovaní vysokého stupňa kvality. Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

FAQ - DPD - Retournieren

Odošlite balík tak, ako to vyhovuje vám. Využite jedno z našich 330 odberných miest Pickup alebo objednajte vyzdvihnutie zásielky kuriérom DPD priamo u vás doma. Navštívte našu aplikáciu www.dpdmojkurier.sk a môžete si jednoducho objednať prepravu vášho balíka. Ak sa nechcete viazať na príchod kuriéra využite niektoré z našich odberných miest.

Cenník služieb

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Cenník služieb

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Odošlite balík do niektorej z 230 krajín sveta pohodlne a spoľahlivo s DPD.

Cenník služieb

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník medzinárodnej prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Cenník služieb

Na tejto stránke si môžete stiahnuť cenník medzinárodnej prepravy, informácie o palivovom a mýtnom poplatku.

Ostatné príplatky

Palivový poplatok

Prehľad výšky palivového poplatku

platný od 01. 06. 2022

Obdobie

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

Palivový poplatok

vnútroštátna

preprava

Palivový poplatok

medzinárodná

preprava

03/2023

1,569 €

10 %

10 %

02/2023

1,614 €

11 %

11 %

01/2023

1,664 €

12 %

12 %

12/2022

1,863 €

16 %

16 %

11/2022

1,829 €

15 %

15 %

10/2022

1,838 €

15 %

15 %

09/2022

1,7873 €

14 %

14 %

08/2022

1,9156 €

17 %

17 %

07/2022

1,8267 €

15 %

15 %

Obdobie

03/2023

Obdobie

02/2023

Obdobie

01/2023

Obdobie

Obdobie

12/2022

Obdobie

11/2022

Obdobie

10/2022

Obdobie

09/2022

Obdobie

08/2022

Obdobie

07/2022

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

1,569 €

1,614 €

1,664 €

1,863 €

1,829 €

1,838 €

1,7873 €

1,9156 €

1,8267 €

Palivový poplatok

vnútroštátna

preprava

10 %

11 %

12 %

16 %

15 %

15 %

14 %

17 %

15 %

Palivový poplatok

medzinárodná

preprava

10 %

11 %

12 %

16 %

15 %

15 %

14 %

17 %

15 %

Spôsob výpočtu palivového poplatku

platný od 01. 06. 2022

Vnútroštátna preprava

Medzinárodná preprava

cena motorovej nafty

cena motorovej nafty

to 1,0 €

0 %

to 1,0 €

0 %

1,1 - 1,14 €

1 %

1,1 - 1,14 €

1 %

1,15 - 1,19 €

2 %

1,15 - 1,19 €

2 %

1,20 - 1,24 €

3 %

1,20 - 1,24 €

3 %

1,25 - 1,29 €

4 %

1,25 - 1,29 €

4 %

1,30 - 1,34 €

5 %

1,30 - 1,34 €

5 %

1,35 - 1,39 €

6 %

1,35 - 1,39 €

6 %

1,40 - 1,44 €

7 %

1,40 - 1,44 €

7 %

1,45 - 1,49 €

8 %

1,45 - 1,49 €

8 %

1,50 - 1,54 €

9 %

1,50 - 1,54 €

9 %

1,55 - 1,59 €

10 %

1,55 - 1,59 €

10 %

1,59 - 1,64 €

11 %

1,59 - 1,64 €

11 %

1,65 - 1,69 €

12 %

1,65 - 1,69 €

12 %

1,70 - 1,74 €

13 %

1,70 - 1,74 €

13 %

1,75 - 1,79 €

14 %

1,75 - 1,79 €

14 %

1,80 - 1,84 €

15 %

1,80 - 1,84 €

15 %

1,85 - 1,89 €

16 %

1,85 - 1,89 €

16 %

1,90 - 1,94 €

17 %

1,90 - 1,94 €

17 %

1,95 - 1,99 €

18 %

1,95 - 1,99 €

18 %

2,00 - 2,04 €

19 %

2,00 - 2,04 €

19 %

Vnútroštátna preprava

cena motorovej nafty

Vnútroštátna preprava

to 1,0 €

Vnútroštátna preprava

1,1 - 1,14 €

Vnútroštátna preprava

1,15 - 1,19 €

Vnútroštátna preprava

1,20 - 1,24 €

Vnútroštátna preprava

1,25 - 1,29 €

Vnútroštátna preprava

1,30 - 1,34 €

Vnútroštátna preprava

1,35 - 1,39 €

Vnútroštátna preprava

1,40 - 1,44 €

Vnútroštátna preprava

1,45 - 1,49 €

Vnútroštátna preprava

1,50 - 1,54 €

Vnútroštátna preprava

1,55 - 1,59 €

Vnútroštátna preprava

1,59 - 1,64 €

Vnútroštátna preprava

1,65 - 1,69 €

Vnútroštátna preprava

1,70 - 1,74 €

Vnútroštátna preprava

1,75 - 1,79 €

Vnútroštátna preprava

1,80 - 1,84 €

Vnútroštátna preprava

1,85 - 1,89 €

Vnútroštátna preprava

1,90 - 1,94 €

Vnútroštátna preprava

1,95 - 1,99 €

Vnútroštátna preprava

2,00 - 2,04 €

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

Medzinárodná preprava

cena motorovej nafty

to 1,0 €

1,1 - 1,14 €

1,15 - 1,19 €

1,20 - 1,24 €

1,25 - 1,29 €

1,30 - 1,34 €

1,35 - 1,39 €

1,40 - 1,44 €

1,45 - 1,49 €

1,50 - 1,54 €

1,55 - 1,59 €

1,59 - 1,64 €

1,65 - 1,69 €

1,70 - 1,74 €

1,75 - 1,79 €

1,80 - 1,84 €

1,85 - 1,89 €

1,90 - 1,94 €

1,95 - 1,99 €

2,00 - 2,04 €

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

Za každých ďalších 0,05 € bude účtované 1 % dodatočného palivového príplatku.

Pohonné hmoty tvoria výraznú časť nákladov kuriérskej spoločnosti, preto v súčasnosti všetky kuriérske spoločnosti účtujú ku svojim cenám za prepravu aj palivovú prirážku, ktorej výška závisí od aktuálnej ceny pohonných hmôt. Ak cena pohonných hmôt stúpne nad určitú hranicu, premietne sa to zároveň aj do ceny prepravy prirátaním percenta podľa aktuálnej výšky ceny motorovej nafty. Priemernú cenu nafty monitoruje Štatistický úrad na týždennej báze a z jeho údajov vychádzame pri určovaní percenta, ktoré bude pripočítané vo výslednej faktúre za služby DPD.

Palivový poplatok je uvedený na faktúre samostatne, a to ku všetkým službám, ktorých sa priamo týka, t.j. netýka sa dobierky, administratívnych poplatkov za colné prejednania, príplatkov za expresné služby, atď. Palivový poplatok sa pri fakturácii zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, a to pri sume do 0,005 smerom nadol a pri sume nad 0,005 smerom nahor.

Výpočet percenta palivového poplatku na daný mesiac je určovaný z ceny motorovej nafty, uverejnenej Štatistickým úradom SR za prvé tri týždne predchádzajúceho mesiaca. Napríklad palivový poplatok účtovaný v mesiaci apríl je určený z cien nafty zverejnených za prvé tri marcové týždne. 

Príklad: Výška palivového poplatku za marec sa vypočíta takto:

Zverejnené množstvá cien nafty vo februári roka XY na uvedenej webovej stránke boli tieto:

1,358 € / liter

1,356 € / liter

1,356 € / liter

Priemer týchto hodnôt je 1,356 €. Výška palivového poplatku by v takom prípade predstavovala 6 % pre vnútroštátnu dopravu a  6% pre medzinárodnú lodnú dopravu.

Za každých ďalších 0,05 € budú účtované 2% dodatočného palivového príplatku.

Mýtny poplatok

Podľa zákona č. 25/2007 zbierky zákonov a vyhlášky č. 388/2009 od 1. januára 2010 vstúpil na Slovensku do platnosti nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest 1. triedy, ciest pre motorové vozidlá a diaľnic, používanie ktorých sa musí uhrádzať na základe elektronicky získaných údajov. Zmena sa týka vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdných súprav s rovnakou hmotnosťou, určených na prepravu tovaru alebo viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Zavedenie nových sadzieb mýtneho sa odrazí aj na zvýšených nákladoch prepravných spoločností, ktoré budú nútené pristúpiť k úprave cien svojich služieb a produktov. Rovnako ako iné doručovacie a prepravné spoločnosti, ktoré pracujú aj s vozidlami nad 3,5 tony, sa aj spoločnosť DPD rozhodla zohľadniť časť týchto zvýšených nákladov vo svojich tarifách.

Od 1. januára 2010 zavádza DPD takzvaný mýtny poplatok. Jeho výška je stanovená na 0,015 € bez DPH, za každý jeden začatý kilogram balíka. Mýtny poplatok bude fakturovaný ako samostatná položka vo forme prirážky pri každom prepravenom balíku.

Príklad výpočtu: pri 4 kilogramovom balíku sa k štandardnej cene balíka pripočíta 4 x 0,015 € = 0,06 € bez DPH.

Bezpečnostný poplatok

DPD má povinnosť, tak ako všetci prepravcovia, kontrolovať medzinárodné sankčné zoznamy a dodržiavať embargo. Na základe medzinárodných zákonov nesmieme poskytnúť službu jednotlivcom, spoločnostiam alebo vládam, ktoré sa nachádzajú v sankčných zoznamoch, preto je potrebné každý jeden balík v medzinárodnej preprave preveriť a porovnať dáta so sankčnými zoznamami. Toto pravidlo platí pre všetky pobočky DPD, združené pod značkou Geopost v rámci Európy a pre všetky medzinárodné toky balíkov. Na základe tejto novovzniknutej povinnosti sme nútení zaviesť bezpečnostný poplatok na všetky zásielky v medzinárodnej preprave vo výške 0,20 € za balík a pre Českú republiku 0,10 € za balík.   

FAQ Routendatenbank - DPD

Vyžiadajte si ceny

Ostatné príplatky

Palivový poplatok

Prehľad výšky palivového poplatku

platný od 01. 06. 2022

Obdobie

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

Palivový poplatok

vnútroštátna

preprava

Palivový poplatok

medzinárodná

preprava

03/2023

1,569 €

10 %

10 %

02/2023

1,614 €

11 %

11 %

01/2023

1,664 €

12 %

12 %

12/2022

1,863 €

16 %

16 %

11/2022

1,829 €

15 %

15 %

10/2022

1,838 €

15 %

15 %

09/2022

1,7873 €

14 %

14 %

08/2022

1,9156 €

17 %

17 %

07/2022

1,8267 €

15 %

15 %

Obdobie

03/2023

Obdobie

02/2023

Obdobie

01/2023

Obdobie

Obdobie

12/2022

Obdobie

11/2022

Obdobie

10/2022

Obdobie

09/2022

Obdobie

08/2022

Obdobie

07/2022

Priemerná cena

motorovej nafty

za predchádzajúci

mesiac

1,569 €

1,614 €

1,664 €

1,863 €

1,829 €

1,838 €

1,7873 €

1,9156 €

1,8267 €

Palivový poplatok

vnútroštátna

preprava

10 %

11 %

12 %

16 %

15 %

15 %

14 %

17 %

15 %

Palivový poplatok

medzinárodná

preprava

10 %

11 %

12 %

16 %

15 %

15 %

14 %

17 %

15 %

Spôsob výpočtu palivového poplatku

platný od 01. 06. 2022

Vnútroštátna preprava

Medzinárodná preprava

cena motorovej nafty

cena motorovej nafty

to 1,0 €

0 %

to 1,0 €

0 %

1,1 - 1,14 €

1 %

1,1 - 1,14 €

1 %

1,15 - 1,19 €

2 %

1,15 - 1,19 €

2 %

1,20 - 1,24 €

3 %

1,20 - 1,24 €

3 %

1,25 - 1,29 €

4 %

1,25 - 1,29 €

4 %

1,30 - 1,34 €

5 %

1,30 - 1,34 €

5 %

1,35 - 1,39 €

6 %

1,35 - 1,39 €

6 %

1,40 - 1,44 €

7 %

1,40 - 1,44 €

7 %

1,45 - 1,49 €

8 %

1,45 - 1,49 €

8 %

1,50 - 1,54 €

9 %

1,50 - 1,54 €

9 %

1,55 - 1,59 €

10 %

1,55 - 1,59 €

10 %

1,59 - 1,64 €

11 %

1,59 - 1,64 €

11 %

1,65 - 1,69 €

12 %

1,65 - 1,69 €

12 %

1,70 - 1,74 €

13 %

1,70 - 1,74 €

13 %

1,75 - 1,79 €

14 %

1,75 - 1,79 €

14 %

1,80 - 1,84 €

15 %

1,80 - 1,84 €

15 %

1,85 - 1,89 €

16 %

1,85 - 1,89 €

16 %

1,90 - 1,94 €

17 %

1,90 - 1,94 €

17 %

1,95 - 1,99 €

18 %

1,95 - 1,99 €

18 %

2,00 - 2,04 €

19 %

2,00 - 2,04 €

19 %

Vnútroštátna preprava

cena motorovej nafty

Vnútroštátna preprava

to 1,0 €

Vnútroštátna preprava

1,1 - 1,14 €

Vnútroštátna preprava

1,15 - 1,19 €

Vnútroštátna preprava

1,20 - 1,24 €

Vnútroštátna preprava

1,25 - 1,29 €

Vnútroštátna preprava

1,30 - 1,34 €

Vnútroštátna preprava

1,35 - 1,39 €

Vnútroštátna preprava

1,40 - 1,44 €

Vnútroštátna preprava

1,45 - 1,49 €

Vnútroštátna preprava

1,50 - 1,54 €

Vnútroštátna preprava

1,55 - 1,59 €

Vnútroštátna preprava

1,59 - 1,64 €

Vnútroštátna preprava

1,65 - 1,69 €

Vnútroštátna preprava

1,70 - 1,74 €

Vnútroštátna preprava

1,75 - 1,79 €

Vnútroštátna preprava

1,80 - 1,84 €

Vnútroštátna preprava

1,85 - 1,89 €

Vnútroštátna preprava

1,90 - 1,94 €

Vnútroštátna preprava

1,95 - 1,99 €

Vnútroštátna preprava

2,00 - 2,04 €

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

Medzinárodná preprava

cena motorovej nafty

to 1,0 €

1,1 - 1,14 €

1,15 - 1,19 €

1,20 - 1,24 €

1,25 - 1,29 €

1,30 - 1,34 €

1,35 - 1,39 €

1,40 - 1,44 €

1,45 - 1,49 €

1,50 - 1,54 €

1,55 - 1,59 €

1,59 - 1,64 €

1,65 - 1,69 €

1,70 - 1,74 €

1,75 - 1,79 €

1,80 - 1,84 €

1,85 - 1,89 €

1,90 - 1,94 €

1,95 - 1,99 €

2,00 - 2,04 €

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

Za každých ďalších 0,05 € bude účtované 1 % dodatočného palivového príplatku.

Pohonné hmoty tvoria výraznú časť nákladov kuriérskej spoločnosti, preto v súčasnosti všetky kuriérske spoločnosti účtujú k svojim cenám za prepravu aj palivovú prirážku, ktorej výška závisí od aktuálnej ceny pohonných hmôt. Ak cena pohonných hmôt stúpne nad určitú hranicu, premietne sa to zároveň aj do ceny prepravy prirátaním percenta podľa aktuálnej výšky ceny motorovej nafty. Priemernú cenu nafty monitoruje Štatistický úrad na týždennej báze a z jeho údajov vychádzame pri určovaní percenta, ktoré bude pripočítané vo výslednej faktúre za služby DPD.

Palivový poplatok je uvedený na faktúre samostatne, a to ku všetkým službám, ktorých sa priamo týka, t.j. netýka sa dobierky, administratívnych poplatkov za colné prejednania, príplatkov za expresné služby, atď. Palivový poplatok sa pri fakturácii zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, a to pri sume do 0,005 smerom nadol a pri sume nad 0,005 smerom nahor.

Výpočet percenta palivového poplatku na daný mesiac je určovaný z ceny motorovej nafty, uverejnenej Štatistickým úradom SR za prvé tri týždne predchádzajúceho mesiaca. Napríklad palivový poplatok účtovaný v mesiaci apríl je určený z cien nafty zverejnených za prvé tri marcové týždne. 

Príklad: Výška palivového poplatku za marec sa vypočíta takto:

Zverejnené množstvá cien nafty vo februári roka XY na uvedenej webovej stránke boli tieto:

1,358 € / liter

1,356 € / liter

1,356 € / liter

Priemer týchto hodnôt je 1,356 €. Výška palivového poplatku by v takom prípade predstavovala 7% pre vnútroštátnu dopravu a 7% pre medzinárodnú lodnú dopravu.

Za každých ďalších 0,05 € bude účtované 1 % dodatočného palivového príplatku.

Mýtny poplatok

Podľa zákona č. 25/2007 zbierky zákonov a vyhlášky č. 388/2009 od 1. januára 2010 vstúpil na Slovensku do platnosti nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest 1. triedy, ciest pre motorové vozidlá a diaľnic, používanie ktorých sa musí uhrádzať na základe elektronicky získaných údajov. Zmena sa týka vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdných súprav s rovnakou hmotnosťou, určených na prepravu tovaru alebo viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Zavedenie nových sadzieb mýtneho sa odrazí aj na zvýšených nákladoch prepravných spoločností, ktoré budú nútené pristúpiť k úprave cien svojich služieb a produktov. Rovnako ako iné doručovacie a prepravné spoločnosti, ktoré pracujú aj s vozidlami nad 3,5 tony, sa aj spoločnosť DPD rozhodla zohľadniť časť týchto zvýšených nákladov vo svojich tarifách.

Od 1. januára 2010 zavádza DPD takzvaný mýtny poplatok. Jeho výška je stanovená na 0,015 € bez DPH, za každý jeden začatý kilogram balíka. Mýtny poplatok bude fakturovaný ako samostatná položka vo forme prirážky pri každom prepravenom balíku.

Príklad výpočtu: pri 4 kilogramovom balíku sa k štandardnej cene balíka pripočíta 4 x 0,015 € = 0,06 € bez DPH.

Bezpečnostný poplatok

DPD má povinnosť, tak ako všetci prepravcovia, kontrolovať medzinárodné sankčné zoznamy a dodržiavať embargo. Na základe medzinárodných zákonov nesmieme poskytnúť službu jednotlivcom, spoločnostiam alebo vládam, ktoré sa nachádzajú v sankčných zoznamoch, preto je potrebné každý jeden balík v medzinárodnej preprave preveriť a porovnať dáta so sankčnými zoznamami. Toto pravidlo platí pre všetky pobočky DPD, združené pod značkou Geopost  v rámci Európy a pre všetky medzinárodné toky balíkov. Na základe tejto novovzniknutej povinnosti sme nútení zaviesť bezpečnostný poplatok na všetky zásielky v medzinárodnej preprave vo výške 0,20 € za balík a pre Českú republiku 0,10 € za balík.