DPD so svojím vedúcim postavením v oblasti inovácií ukazuje, ako dobre môže kuriérska spoločnosť využívať digitálne možnosti, aby poskytla optimálny zážitok z prepravy. S našimi digitálnymi službami ponúkame najväčšie možné informačné toky a flexibilitu pri zasielaní zásielok.

 

DPD na Slovensku

Ako popredný poskytovateľ štandardných a expresných balíkových služieb sa stará DPD každý deň o tisícky spokojných zákazníkov. Sme súčasťou medzinárodnej siete Geopost a sme tiež odborníkmi na našom domácom trhu. Komunikácia je v DPD prioritou - so zákazníkmi, novinármi a potenciálnymi zamestnancami. Ako spoločnosť si tiež veľmi dobre uvedomujeme svoju sociálnu zodpovednosť.

DPD na Slovensku

dpd dpd

Ako popredný poskytovateľ štandardných a expresných balíkových služieb sa stará DPD každý deň o tisícky spokojných zákazníkov. Sme súčasťou medzinárodnej siete Geopost a sme tiež odborníkmi na našom domácom trhu. Komunikácia je v DPD prioritou - so zákazníkmi, novinármi a potenciálnymi zamestnancami. Ako spoločnosť si tiež veľmi dobre uvedomujeme svoju sociálnu zodpovednosť.

 

DPD - filozofia spoločnosti

Kompetentní, priateľskí a blízko k zákazníkovi - v DPD kladieme dôraz vždy na zákazníka. Naše služby sú v súlade so želaniami našich zákazníkov a ponúkame im presne to, čo potrebujú. Poznáme naše podnikanie: kombinujeme medzinárodné myslenie so znalosťou miestnych trhov. To nás robí silnými a umožňuje nám poskytovať najvyššie štandardy služieb a kvality na celom svete. Výsledkom je rozhodujúci príspevok k obchodnému úspechu a konkurencieschopnosti našich zákazníkov.

Pri našej každodennej práci sa riadime týmito hodnotami
Support - Verpackungstipps - DPD - Höchstmaße Support - Verpackungstipps - DPD - Höchstmaße
Pri našej každodennej práci sa riadime týmito hodnotami

Orientácia na zákazníka: naša činnosť sa zameriava na našich zákazníkov a ich priania.

Miestna dynamika: poskytujeme regionálnu spôsobilosť v medzinárodnej sieti a sme vždy blízko k našim zákazníkom.

Trvalo udržateľný rozvoj: rešpektujeme naše záväzky voči životnému prostrediu, našim zamestnancom a spoločnosti ako celku.

Efektivita: výkonný dopravný systém a vysoká hodnota služby za primeranú cenu.

Odborná spôsobilosť: neprerušovaná európska sieť a silní miestni partneri v medzinárodnej preprave poskytujú základ pre dokonalé prepravné riešenia, dokonca aj pri vysoko komplexných logistických operáciách.

Spoľahlivosť a ohľad na hodnoty sú našim základným prístupom k zákazníkom a partnerom. Inovácie a zručnosti našich zamestnancov zaisťujú pokračujúcu optimalizáciu nášho systému a vývoj nových produktov a služieb v súlade s požiadavkami trhu.

DrivingChange™

Sme zodpovednými partnermi pre našich zákazníkov, príjemcov, zamestnancov a naše sociálne prostredie. Naša skupinová stratégia trvalej udržateľnosti DrivingChange™ je zameraná na oblasti, ktoré úzko súvisia s naším hlavným predmetom podnikania.

DrivingChange™

CSR CSR

Sme zodpovednými partnermi pre našich zákazníkov, príjemcov, zamestnancov a naše sociálne prostredie. Naša skupinová stratégia trvalej udržateľnosti DrivingChange™ je zameraná na oblasti, ktoré úzko súvisia s naším hlavným predmetom podnikania.

Doma kdekoľvek v Európe

Unternehmen - DPD - Europakarte Unternehmen - DPD - Europakarte

Doma kdekoľvek v Európe

DPD Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete Geopost. Číslo 1 na európskom trhu balíkovej prepravy kombinuje moderné technológie s vysokou úrovňou miestnych znalostí, čo umožňuje flexibilné a pohodlné služby pre zasielateľov aj príjemcov. Skupina Geopost zamestnáva viac ako 122 000 zamestnancov, starajúcich sa o 8,3 milióna balíkov denne vo viac ako 230 krajinách sveta a so sieťou 83 000 odberných miest Pickup. Geopost je súčasťou francúzskej Groupe La Poste, druhej najväčšej poštovej služby v Európe.

DPD Slovensko: Manažment

„DPD neustále rozširuje svoju pozíciu na trhu balíkovej prepravy s novými prémiovými službami a v súlade s vedúcim postavením v tejto oblasti prináša aj neustále digitálne inovácie. V tomto procese čelíme rastúcim výzvam a požiadavkám trhu a zároveň vyvíjame inovatívne riešenia pre našich zákazníkov" povedal generálny riaditeľ DPD Peter Pavuk.