Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie:

Všeobecné obchodné podmienky platné od 23. 03. 2020

Small (384kb)

PDF

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.11.2020

Small (403kb)

PDF

Všeobecné obchodné podmienky - Európa na stiahnutie:

Všeobecné obchodné podmienky - Európa

Small (568kb)

PDF

Všeobecné obchodné podmienky - Európa- príloha č. 2

Small (927kb)

PDF

Smernica pre prepravu lítiových batérií na stiahnutie:

Preprava lítiových batérií

Small (935kb)

PDF

Manuál pre správne balenie pneumatík na stiahnutie:

Manuál pre správne balenie pneumatík

Small (348kb)

PDF

Manuál ako zabaliť balík na stiahnutie:

Ako zabaliť balík

Small (726kb)

PDF

Všeobecné ustanovenia pre uplatnenie reklamácie, náhrady škody či zápise škody na stiahnutie:

DPD_Reklamačný poriadok

Small (72kb)

PDF

DPD Reklamačný poriadok platný od 1.11.2020

Small (387kb)

PDF