Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Smernica preprava lítiových batérií na stiahnutie:

Manuál správne balenie pneumatík na stiahnutie:

Manuál na správne zabalenie balíka:

Všeobecné ustanovenia pre uplatnenie reklamácie, náhrady škody či zápise škody na stiahnutie: