Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Všeobecné obchodné podmienky

VOP pre prepravu balíkov s DPD

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.10.2019

Small (404kb)

PDF

Všeobecné obchodné podmienky - Európa

Small (568kb)

PDF

Preprava lítiových batérií

Small (935kb)

PDF

Manuál pre správne balenie pneumatík

Small (348kb)

PDF

Reklamačný poriadok

Small (72kb)

PDF

Ako zabaliť balík

Small (726kb)

PDF