Prostredníctvom našich odborných znalostí sa zameriavame na pomoc miestnemu podnikaniu

Inovatívne podnikateľské činnosti

DPD group sustainability social entrepreneurship DPD group sustainability social entrepreneurship

Prostredníctvom našich odborných znalostí sa zameriavame na pomoc miestnemu podnikaniu

Inovatívne podnikateľské činnosti

Jasné nápady a odvážne myslenie nás všetkých posúvajú vpred. V Geopost/DPDgroup veríme v podporu ducha inovácie, ktorý nášmu podniku pomôže rásť, podporí zlepšovanie zručností a zvyšovanie ambícií našich zamestnancov. Rovnako sme radi, keď môžeme pomôcť komunitám napredovať pri riešení sociálnych problémov. Zamestnancom umožňujeme uplatňovať svoje vlastné inovatívne nápady a posilňujeme postavenie sociálnych projektov rozvíjajúcich komunity.

Ako to robíme?

Uskutočnilo sa 14 iniciatív zamestnancov v 9 európskych pobočkách Geopost

Od roku 2011 bolo v sieti Ashoka podporených 16 sociálnych podnikateľov

V roku 2019 bolo podporených 61 inovácií miestnych komunít

Balíky doručované dronmi

Žiadne dopravné zápchy a výfukové plyny, balíky sú doručované zo vzduchu priamo k vašim vchodovým dverám: doručovanie balíkov pomocou dronu už nie je iba teoretickou možnosťou do budúcnosti, ale už v súčasnosti ich testuje skupina Geopost.

Balíky doručované dronmi

Unternehmen - DPD - Innovationen - Paketzustellung per Drohne Unternehmen - DPD - Innovationen - Paketzustellung per Drohne

Žiadne dopravné zápchy a výfukové plyny, balíky sú doručované zo vzduchu priamo k vašim vchodovým dverám: doručovanie balíkov pomocou dronu už nie je iba teoretickou možnosťou do budúcnosti, ale už v súčasnosti ich testuje skupina Geopost.

Live-Tracking: sledovanie vašich zásielok v reálnom čase.

Versenden - DPD - E-Commerce - Live-Tracking

Live-Tracking: sledovanie vašich zásielok v reálnom čase.

Naša funkcia Live-Tracking vám presne ukáže, kde sa váš balík nachádza v danom okamihu.