Kvalita vzduchu priamo za vašimi dverami

Program monitorovania kvality ovzdušia

Kvalita vzduchu priamo za vašimi dverami

Program monitorovania kvality ovzdušia

Komunity na celom svete chcú mať čistejší vzduch. Zistili sme, že máme jedinečnú možnosť, ako pomôcť. DPD Portugalsko spolupracovalo s mestami Lisabon, Paríž a Madrid na pilotnom projekte. Pomocou laserov novej generácie naša doručovacia flotila a naše depá zaznamenali úroveň znečistenia ovzdušia PM 2,5 v reálnom čase. Kompletné údaje umožnili lisabonským orgánom navrhnúť jedinečnú zónu s nízkymi emisiami v centre mesta.

Na základe tohto úspechu plánuje DPDgroup do roku 2021 rozšíriť iniciatívu v 20 kľúčových mestách po celej Európe. Je to príklad prínosu konania na miestnej úrovni v prospech iných miest a občanov.

Ako to robíme?

Naše senzory každých 12 sekúnd zhromažďujú údaje v reálnom čase

Údaje budú k dispozícii pre všetkých, aby si občania mohli zistiť kvalitu ovzdušia v bezprostrednej blízkosti

Do roku 2021 expandujeme do 20 miest po celej Európe

Činy v prospech kvality ovzdušia

Prinášame výhody pre mestá aj obyvateľov

 

Mestá majú príležitosť účinne riešiť otázky kvality ovzdušia. Na základe údajov, ktoré im poskytneme môžu lepšie vyhodnocovať rozhodnutia v projektoch zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

 

Koncoví spotrebitelia majú hneď po ruke prístup k diagnóze kvality ovzdušia.

AirDiag

Airdiag, nástroj na monitorovanie kvality ovzdušia. 

Zistite niekoľko kľúčových údajov o našom programe kvality ovzdušia

Pozrite si našu infografiku