Kvalita vzduchu priamo za vašimi dverami

Program monitorovania kvality ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je neviditeľné nebezpečenstvo. Ako jednotlivci nemáme žiadne možnosti, ako spoznať potenciálne hrozby vo vzduchu okolo nás. Priemysel, obchod a doprava vypúšťajú do ovzdušia jemné častice PM 2,5, ktoré poškodzujú zdravie našej populácie. 30 % znečistenia generuje mestská logistika. Bez prehľadu a dát nie je možné meniť veci k lepšiemu. Geopost/DPDgroup má jedinečný spôsob, ako pomôcť.

 

Činy v prospech kvality ovzdušia

 

Program monitorovania kvality ovzdušia spoločnosti Geopost

DPD Air Quality Monitoring Programme

Program monitorovania kvality ovzdušia spoločnosti Geopost

V DPD sme presvedčení, že je nevyhnutné podieľať sa na zlepšovaní kvality ovzdušia v mestách, keďže až 30 % znečistenia tvorí práve mestská logistika. Geopost sa rozhodla, že vo svojich environmentálnych aktivitách pôjde ďalej. V rámci najväčších európskych metropol budeme monitorovať kvalitu ovzdušia. Je to významný krok, ktorý napomôže sledovať aktuálny stav čistoty ovzdušia v Európskych mestách vrátane Bratislavy. Zozbierané informácie môžu potom využiť mestské inštitúcie, samospráva, ale aj obyvatelia mesta.

*Pollutrack je popredným poskytovateľom mobilných sledovacích systémov pre jemné častice (PM 2,5)

Kvalita ovzdušia v Bratislave

Bratislava patrí medzi európske metropoly, v ktorých Geopost spustila projekt monitorovania kvality ovzdušia.

  • 100 senzorov na našich doručovacích dodávkach
  • 20 senzorov na  našich odberných miestach Pickup
  • Čistejší vzduch začína zelenými dodávkami. Do konca roka 2025 bude DPD v Bratislave doručovať výlučne elektrickými dodávkami

Kvalita ovzdušia v Bratislave

air quality air quality

Bratislava patrí medzi európske metropoly, v ktorých Geopost spustila projekt monitorovania kvality ovzdušia.

  • 100 senzorov na našich doručovacích dodávkach
  • 20 senzorov na  našich odberných miestach Pickup
  • Čistejší vzduch začína zelenými dodávkami. Do konca roka 2025 bude DPD v Bratislave doručovať výlučne elektrickými dodávkami

Ako to robíme?

Naše senzory každých 12 sekúnd zhromažďujú údaje v reálnom čase

Údaje sú k dispozícii pre všetkých, aby si občania mohli zistiť kvalitu ovzdušia v bezprostrednej blízkosti

Od roku 2022 bude dostupný v 20 miestach po celej Európe

Prinášame výhody pre mestá aj obyvateľov

Prínos pre mestá

DPD Air quality monitoring program DPD Air quality monitoring program

Prínos pre mestá

Našou ambíciou je byť partnerom vedenia miest v zlepšovaní životného prostredia

Mestá majú príležitosť účinne riešiť otázky kvality ovzdušia. Na základe údajov, ktoré im poskytneme môžu lepšie vyhodnocovať rozhodnutia v projektoch zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Prínos pre občanov

Obyvatelia Bratislavy majú po ruke prístup k diagnostike kvality ovzdušia.

Prínos pre občanov

AirDiag AirDiag

Obyvatelia Bratislavy majú po ruke prístup k diagnostike kvality ovzdušia.

Bezplatné nástroje a prehľady, ktoré vám pomôžu uskutočniť zmenu

 Prehľad toho, čo môže náš program monitorovania kvality ovzdušia poskytnúť vášmu mestu

DPD Icon Pollutant

Senzory monitorujúce kvalitu ovzdušia PM 2,5 na dodávkach, depách, mestských depách a odberných miestach Pickup

IOSS Registration

Špeciálna webová stránka na monitorovanie kvality ovzdušia AirDiagTM, ktorá je prístupná širokej verejnosti

Time chronometer

Údaje o kvalite vzduchu v reálnom čase sa zbierajú každých 12,5 sekundy