Staráme sa o ľudí

Zodpovednosť k zamestnncom

DPD group sustainability workforce diversity DPD group sustainability workforce diversity

Staráme sa o ľudí

Zodpovednosť k zamestnncom

„Rob to čo miluješ a nikdy nebudeš musieť pracovať“.

V Geopost/DPDgroupsa o našich zamestnancov staráme. Chceme prilákať ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Preto vždy ponúkame príležitosti na vzdelávanie, rozvoj a kariérny postup. Zaviazali sme sa podporovať zdravie, bezpečnosť a pohodu zamestnancov. Našim zamestnancom poskytujeme vnímavé a úctivé pracovisko, vieme, že oni sú našou tvárou a robia z nás vašich odborníkov na doručovanie.

Ako to robíme?

84 % našich zamestnancov má zmluvu na dobu neurčitú

V roku 2019 sa uskutočnilo 48 800 hodín školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov

Zvýšenie počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím o 11,5 % v roku 2019

29 % žien z počtu našich zamestnancov a toto číslo sa stále zvyšuje