Your delivery experts

Practical online parcel tracking.

Als je wilt weten waar je DPD pakket is, kun je hier de huidige status checken. Gebruik hiervoor het 14-cijferig pakketnummer of je referentienummer.

 

Zoek op pakketnummer
Zoek op pakketreferentie

Het via Tracking toegankelijke DPD systeem voor het volgen van pakketten en de via Tracking opgeroepen gegevens voor het volgen van pakketten zijn privé-bezit van DPD. DPD geeft alleen toestemming voor het gebruik van het systeem om de status van pakketten op te vragen die door u, of door derden in uw naam, aan DPD zijn overhandigd voor transport en aflevering. Er wordt geen toestemming gegeven het systeem voor andere doeleinden te gebruiken. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPD heeft u niet het recht de gegevens m.b.t. het volgen van pakketten op een website ter beschikking te stellen, deze op andere wijze te reproduceren, te distribueren, te vermenigvuldigen, op te slaan, te gebruiken of voor commerciële doeleinden te verkopen. De service is alleen voor persoonlijk gebruik. Uw recht op gebruik van Tracking, het systeem voor het volgen van pakketten of het gebruik van gegevens inzake het volgen van pakketten, is daarom niet overdraagbaar. Bij overtredingen kan de toegangautorisatie voor Tracking ingetrokken worden en kunnen de passwords/gebruikersidentificaties gewist worden. Verder kunnen overtredingen tot strafrechtelijke gevolgen leiden.
Toegang tot Tracking of het gebruik van het systeem voor het volgen van zendingen/het gebruik van de gegevens inzake het volgen van zendingen, die niet met deze contractuele voorwaarden overeenstemmen, gebeuren zonder toestemming en zijn ten strengste verboden.