Your delivery experts

Praktično sledenje paketov preko interneta.

Če želite preveriti, kje se vaš paket nahaja v določenem trenutku, lahko to preverite kadarkoli. To storite tako, da v spodnje polje vtipkate paketno ali referenčno številko.

 

Iskanje paketa po številki etikete
Iskanje paketa po referenčni številki

Sistem sledenja pošiljk podjetja DPD, ki je dostopen s storitvijo Tracking, ter podatki o sledenih pošiljkah, ki jih ta sistem izpiše, so zasebna last podjetja DPD. Podjetje DPD uporabo sistema za sledenje pošiljk dovoljuje le za namen ugotavljanja statusa pošiljk, ki jih je stranka predala v transport in dostavo podjetju DPD ali ki jih je v njenem imenu podjetju DPD predala tretja oseba, ne pa za druge namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja DPD podatkov o sledenju pošiljk ni dovoljeno objavljati na spletnih straneh, jih drugače reproducirati, distribuirati, razmnoževati, shranjevati, uporabljati ali prodajati v poslovne namene. Ponujena storitev je osebne narave, pravica do uporabe sistema za sledenje pošiljk Tracking oz. njegovih podatkov torej ni prenosljiva. V primeru kršitev se lahko dostop do sistema Tracking ukine, gesla in uporabniška imena pa zbrišejo. Kršitve lahko imajo tudi kazensko-pravne posledice.
Dostopanje do sistema Tracking ali uporaba sistema oz. podatkov za sledenje pošiljk, ki ni v skladu s temi pogodbenimi pogoji, ni dovoljeno in je najstrožje prepovedano.