Your delivery experts

Základní ceny a příplatky

Vypočítejte si skutečnou cenu přepravy

Kalkulačka slouží k výpočtu skutečného nákladu za přepravu vašich zásilek. Pomocí ní ukazujeme, že konečné náklady za distribuci zboží netvoří pouze ceníkové položky jednotlivých přepravců. Vzhledem k tomu, že přepravní firmy doručují zásilky s různou kvalitou a různým úsilím, má jejich výkon přímý dopad na vaše náklady.

 

V naší kalkulačce vycházíme z toho, že každá nedoručená zásilka pro vás představuje ušlý zisk a vynaložený náklad v hodnotě přepravného.

 

Skutečnou cenu přepravy si spočítáte na www.skutecnacenaprepravy.cz

Datum revize: 24. 5. 2018