Dobírka

Chytré předání

Rozšířené krytí

Zpětný balík

Doručení do oddělení

Ověřené předání

Sběrný balík

Zabezpečené předání

Doručení třetí straně

Ověřené předání 18+

Výměnná zásilka

Doplňkové služby

Zákazníci

Druh dopravy

Doplňková služba

Registrovaní

Neregistrovaní

Vnitrostátní

Mezinárodní

Dobírka

(Pouze SK)

(SK, PL, HU, SI, HR, BG a RO)

Doručení do oddělení

Doručení třetí straně

Ověřené předání 18+

Připojištění

Sběrný balík

Výměnná zásilka

Zákazníci

Doplňková služba

Registrovaní

Dobírka

Doručení do oddělení

Doručení třetí straně

Ověřené předání 18+

Připojištění

Sběrný balík

Výměnná zásilka

Doplňková služba

Neregistrovaní

Dobírka

(Pouze SK)

Doručení do oddělení

Doručení třetí straně

Ověřené předání 18+

Připojištění

Sběrný balík

Výměnná zásilka

Druh dopravy

Doplňková služba

Vnitrostátní

Dobírka

Doručení do oddělení

Doručení třetí straně

Ověřené předání 18+

Připojištění

Sběrný balík

Výměnná zásilka

Doplňková služba

Mezinárodní

Dobírka

(SK, PL, HU, SI, HR, BG a RO)

Doručení do oddělení

Doručení třetí straně

Ověřené předání 18+

Připojištění

Sběrný balík

Výměnná zásilka

Kontaktní formulář - Sales

Odesláním kontaktního formuláře udělujete souhlas, že společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „Správce“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři a to za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Jestliže může být Vaším požadavkem zakládán, měněn či rušen právní vztah, je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje takto poskytnuté i za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, nebo splnění právní povinnosti. Správce vymaže takto poskytnuté osobní údaje bez zbytečného odkladu poté, co se stanou nepotřebnými, bude dosaženo účelu zpracování. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Správcem a informace o uplatnění práv Subjektů údajů naleznete na webových stránkách Správce v sekci Ochrana osobních údajů.