Welke kosten moeten in de aan te geven waarde van het te verzenden goed opgenomen worden?

Naast de waarde van het goed zelf moeten ook de kosten van het transport inbegrepen worden. Douanetechnisch gezien heeft elk goed een waarde, zelfs als ze gratis aan de klant bezorgd worden.