Welke vruchten plukt DPD France van dit monitoringprogramma van de luchtkwaliteit?

Dankzij dit programma versterken we de geloofwaardigheid van onze inspanningen voor het milieu. Door de verzamelde data in alle transparantie te delen, tonen we dat we ons ervan bewust zijn dat we deel zijn van het probleem, maar dat we tegelijk zeer goed geplaatst zijn om oplossingen te zoeken die bijdragen aan een gezondere, leefbaardere stad.

Dit programma biedt ons ook de kans om de relevantie van onze acties aan te tonen. Door voor de levering van pakketten in Parijs bijvoorbeeld te investeren in voertuigen met een nuluitstoot of lage emissie, leveren we een directe bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad.