Welke goederen zijn van transport uitgesloten?

Met het oog op onze eigen veiligheid en die van onze klanten kunnen we bepaalde categorieën goederen niet opslaan of verzenden. Het gaat hier dan in de eerste plaats om goederen die volgens de nationale en internationale wetgeving verboden zijn. Ook goederen die voor mensen gevaarlijk zijn en goederen die op grond van hun eigenschappen of de wijze waarop ze verpakt zijn een gevaar kunnen opleveren voor andere goederen die in hetzelfde transport worden vervoerd, zijn uitgesloten.

  • Juwelen, kostbare stenen, edelmetalen, parels

  • Effecten (munten, bankbiljetten, wisselbrieven, titels aan toonder en andere titels)

  • Betalingsmiddelen (creditcards, niet doorgehaalde cheques, etc.)

  • Kunstwerken, antiquiteiten, unieke artikele

  • Bij de wet verboden publicaties of audiovisuele media

  • Alcohol (uitgezonderd alcoholhoudende dranken)

  • Bederfelijke of bevroren voedingswaar (tenzij via DPD fresh)

  • Bloemen en planten

  • Dieren, dood of levend

  • Bij de wet verboden verdovende middelen

  • Vuurwapens en explosieven

  • oorkondes, unieke documenten of paspoorten

  • pelzen, tapijten, pols- en zakhorloges

  • goederen waarvan de waarde € 13.000 per pakket overstijgt

  • medicijnen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn en injectienaalden

  • siervoorwerpen en lederwaren waarvan de waarde € 520 per pakket overstijgt

  • menselijke resten, lichaamsdelen of organen, medisch of biologisch onderzoeksmateriaal, medisch afval

  • aanbestedingen en in verband daarmee te verstrekken documenten, contracten, testuitslagen en dergelijke documenten