18. maart 2021 | CSR nieuws

DPD levert alle CurieuzeNeuzen pakketten 100% CO2-neutraal

In de zomer geniet jij graag van je tuin. Maar geniet ook jouw tuin van de zomer? Dat onderzoekt Universiteit Antwerpen door middel van een grootschalig burgeronderzoek: CurieuzeNeuzen in de Tuin. Aan de hand van innovatieve technologie en 5000 meetpunten brengt dit onderzoek een half jaar lang de hitte en droogte in Vlaanderen in kaart. DPD staat via zijn Pickup-netwerk in voor de volledige logistiek van het project.

Over CurieuzeNeuzen

Komt de naam CurieuzeNeuzen je bekend voor? CurieuzeNeuzen organiseerde in 2018 het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Aan 20.000 huisgevels over heel Vlaanderen hing toen een meetbord voor de concentratie aan stikstofdioxide in de straat. Samen gaven deze CurieuzeNeuzen -metingen een zeer gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Een nieuw onderzoek in 2021: hitte en droogte in onze tuinen

In 2021 bijten de CurieuzeNeuzen zich vast in een minstens even relevant onderwerp. De hitte- en droogterecords volgen elkaar namelijk op, en dat laat zich meer en meer voelen in onze tuinen. Daarom onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin dit jaar de hitte en droogte in onze tuinen. Hiervoor worden innovatieve technologie en 5000 meetpunten gebruikt.

Hoe werkt dat precies?

Op elk meetpunt meet een slimme sensor de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem. Via het Internet of Things stuurt deze sensor dagelijks data door naar de Universiteit Antwerpen. Deelnemers aan CurieuzeNeuzen in de Tuin nemen ook een bodemstaal. Dat wordt geanalyseerd om de bodemsamenstelling en het gehalte aan organische koolstof te bepalen. Via een persoonlijk dashboard krijgt elke deelnemer toegang tot de gegevens uit zijn of haar tuin. Zo volg je live welke impact droogte en hitte op jouw tuin hebben. De resultaten van alle metingen worden samengebracht op een interactieve kaart op www.standaard.be/curieuzeneuzen.

DPD als partner

DPD, als onderdeel van DPDgroup, heeft de ambitie om de referentiespeler te worden op het vlak van duurzame levering. Als groep zetten we ons in om daar waar we een verschil kunnen maken, dat ook effectief te doen. We ondersteunen het CurieuzeNeuzen-project dus met veel enthousiasme! Concreet verzorgen we het CO2-neutrale transport van de meetpakketten en de retours van de bodemstalen. Dat maken we mogelijk via onze CSR aanpak en ons netwerk van Pickup parcelshops want zo leggen we alvast minder kilometers af dan bij thuisleveringen*. Begin april en oktober volgen respectievelijk de verdeling en de ophaling van de meettoestellen en retouren.

*Uit intern onderzoek blijkt dat we tot wel 63% minder GHG-emissies uitstoten dankzij het gebruik van het Pickup-netwerk.

Zelf ook een pakje CO2-neutraal verzenden?
Tijdens dit project krijg je met kortingscode "CN2021" éénmalig 25% korting bij  aankoop van je verzendlabel op www.dpdwebparcel.be

cn_logo

CurieuzeNeuzen in de Tuin is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en De Standaard, in nauwe samenwerking met  DPD, Rabobank, Orange, Vito, VMM, Departement Enonomie, Wetenschap en Innovatie, Departement Omgeving, Bio-Planet en Aquafin.