Privacy en gegevensbescherming

dpd-bedrijfsgegevens-voorwaarden-privacy dpd-bedrijfsgegevens-voorwaarden-privacy

Privacy en gegevensbescherming

Informatie over persoonsgegevens voor myDPD

De vennootschap GeoPost, gevestigd aan 26 rue Guynemer in (92130) Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk, de moedermaatschappij van de dochtermaatschappijen DPD, Seur en Chronopost, is de verantwoordelijke voor myDPD.

De persoonsgegevens worden verwerkt in de loop van de dienstverleningsovereenkomsten. GeoPost deelt de Gebruiker hierbij mee dat de verzamelde persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, maar daartoe bevorderlijk zijn.

De gegevens zullen worden gebruikt door GeoPost, haar Europese entiteiten en/of eventuele derden die betrokken zijn bij de dienstverlening, en in het bijzonder:

  • voor de uitvoering van de dienstverlening

  • voor het doen van aanbiedingen van soortgelijke producten en diensten, via welk communicatiemiddel dan ook, als onderdeel van de verpersoonlijking van zakelijke relaties

  • voor het meten van de tevredenheid van de Gebruiker en om de aanbiedingen en diensten van GeoPost en haar dochtermaatschappijen nog verder te verbeteren.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden maximaal drie (3) jaar nadat hij voor het laatst myDPD heeft geopend bewaard, met uitzondering van het werkelijke adres van de Gebruiker, dat vijf (5) jaar wordt bewaard.

De Gebruiker heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, mag deze corrigeren, daartegen bezwaar maken en de verwerking ervan beperken, en heeft recht op gegevensportabiliteit door het overbrengen van zijn gegevens voor zover dit technisch mogelijk is, en op verwijdering van zijn gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar [email protected].

Indien zich problemen voordoen in verband met het beheren van zijn persoonsgegevens kan de Gebruiker bij de desbetreffende toezichthouder een klacht indienen.

versie 01/12/2017

Het vernieuwde platform van DPD Web Parcel is in beheer van onze leverancier Packlink. Hun privacy policy kan je raadplegen via de knop hieronder.

Update: 7/2019