Your delivery experts

Základní ceny a příplatky

 

Od 1. 12. 2017 začínají platit nové Všeobecné obchodní podmínky

Chtěli jsme pro Vás jednodušší a snáze pochopitelné Všeobecné obchodní podmínky. Úpravou jsme reagovali na nově zavedené nebo zrušené služby a odrazí se v nich i nové postupy. Novinkou je Ceník příplatků, do kterého jsme z VOP přesunuli vybrané platby nad rámec běžného přepravného. Doplňkové služby jsme upravili do přehledových tabulek a původní dílčí části VOP jsme sjednotili do jednoho dokumentu. Seznamte se s nejdůležitějšími změnami na www.dpd.cz/vop.

Vypočítejte si skutečnou cenu přepravy

Kalkulačka slouží k výpočtu skutečného nákladu za přepravu vašich zásilek. Pomocí ní ukazujeme, že konečné náklady za distribuci zboží netvoří pouze ceníkové položky jednotlivých přepravců. Vzhledem k tomu, že přepravní firmy doručují zásilky s různou kvalitou a různým úsilím, má jejich výkon přímý dopad na vaše náklady.

 

V naší kalkulačce vycházíme z toho, že každá nedoručená zásilka pro vás představuje ušlý zisk a vynaložený náklad v hodnotě přepravného.

 

Skutečnou cenu přepravy si spočítáte na www.skutecnacenaprepravy.cz