Vážení partneři, Vážení zákazníci, 

na této stránce naleznete nezbytné informace, které mohou ovlivňovat doručování zásilek naší společností v souvislosti s pandemií Covid-19. DPD dělá vše pro to, aby dopady této situace na své služby minimalizovala a prioritně chránila zdraví všech osob zúčastněných na přepravě.

 • Oficiální prohlášení k přijatým opatřením proti šíření viru COVID-19 naleznete zde.

 • Připravené otázky a odpovědi pro příjemce i odesílatele k omezení v souvislosti s trváním rizika šíření onemocnění COVID-19 naleznete zde.

 

Protože zájem na ochraně zdraví osob je pro nás prioritní, prosíme vás o seznámení se s pravidly uvedenými níže a věříme, že je pochopíte a budete respektovat.  Níže uvedená opatření mají do odvolání přednost před ustanovenými platných Všeobecných obchodních podmínek, s nimiž by případně mohla být v rozporu, a to právě z důvodu naší snahy maximálně chránit odesílatele a příjemce zásilek, stejně jako personál naší společnosti. 

 • Zasílatel není povinen vyžadovat podpis osoby jednající za Příjemce jako potvrzení o doručení zásilky. Při předání zásilky Zasílatel pořídí opis posledních 3 čísel průkazu totožnosti osoby přebírající zásilku. Jestliže převzetí nebude možné takto stvrdit, zásilka bude vrácena Příkazci. Výjimku tvoří zásilky, které je možné předat na základě jedinečného PIN kódu.

 • Doplňková služba „Doručení do oddělení“ je pozastavena. Zasílatel je oprávněn po předchozím odsouhlasení umožnit Příkazci výjimku z pozastavení této služby, v případech doručení osobám s omezenou možností pohybu nebo osobám v zařízení sociální péče.

 • V případě zjevného poškození přebírané Zásilky je nutné Zasílatele informovat nejpozději v den doručení, a to formou vyplnění Zápisu o škodě na webových stránkách Zasílatele.

infografika opatření covid na web 1. 10. 2020
delivery_centre

Zákaznické zóny na depech DPD

 • Na všech depech DPD je do odvolání možný pohyb návštěvníků, osobní podání zásilek nebo osobní odběr zásilek jen osobám s ochrannou nosu a úst (rouškou nebo respirátorem).

 • Do prostorů zákaznických zón prosím vstupujte jednotlivě.

 • Zasílatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup osobám nemocným nebo vykazujícím příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění – prosíme o ohleduplnost k ostatním, jestliže cítíte příznaky jakéhokoli onemocnění, požádejte o vyzvednutí Vaší zásilky jinou osobou. 
pickup_barevny_piktogram

Výdejní místa Pickup

 • I přes nařízení vlády ze dne 22. 10. 2020 o uzavření obchodů má síť našich výdejních míst Pickup výjimku a zůstávají dále v provozu. 

 • V souvislosti s nařízením vlády a ústředních správních orgánů, případně provozovatelů výdejních míst, mohou omezující opatření, zejména povinnost ochrany dýchacích cest, platit na výdejních místech Pickup, která jsou smluvními partnery DPD.
warning

Aktuální situace v doručování

 • Tuzemská přeprava

Doručování v České republice probíhá bez omezení.

 • Mezinárodní přeprava

Doručení probíhá bez omezení.