Vážení partneři, Vážení zákazníci, 

na této stránce naleznete nezbytné informace, které mohou ovlivňovat doručování zásilek naší společností v souvislosti s pandemií Covid-19. DPD dělá vše pro to, aby dopady této situace na své služby minimalizovala a prioritně chránila zdraví všech osob zúčastněných na přepravě.  Protože zájem na ochraně zdraví osob je pro nás prioritní, prosíme vás o seznámení se s dokumenty uvedenými níže a věříme, že je pochopíte a budete respektovat.  Níže uvedená opatření mají do odvolání přednost před ustanovenými platných Všeobecných obchodních podmínek, s nimiž by případně mohla být v rozporu, a to právě z důvodu naší snahy maximálně chránit odesílatele a příjemce zásilek, stejně jako personál naší společnosti. 

  • Oficiální prohlášení k přijatým opatřením proti šíření viru COVID-19 naleznete zde.

  • Připravené otázky a odpovědi pro příjemce i odesílatele k omezení v souvislosti s trváním rizika šíření onemocnění COVID-19 naleznete zde.

koronavir_opatreni
delivery_centre

Zákaznické zóny na depech DPD

  • Na všech depech DPD je do odvolání možný pohyb návštěvníků, osobní podání zásilek nebo osobní odběr zásilek jen osobám s ochranou nosu a úst (rouškou nebo respirátorem).

  • Do prostorů zákaznických zón prosím vstupujte jednotlivě.

  • Zasílatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup osobám nemocným nebo vykazujícím příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění – prosíme o ohleduplnost k ostatním, jestliže cítíte příznaky jakéhokoli onemocnění, požádejte o vyzvednutí Vaší zásilky jinou osobou. 
pickup_barevny_piktogram

Výdejní místa Pickup

  • I přes nařízení vlády ze dne 22. 10. 2020 o uzavření obchodů má síť našich výdejních míst Pickup výjimku a zůstávají dále v provozu. 

  • V souvislosti s nařízením vlády a ústředních správních orgánů, případně provozovatelů výdejních míst, mohou omezující opatření, zejména povinnost ochrany dýchacích cest, platit na výdejních místech Pickup, která jsou smluvními partnery DPD.
warning

Aktuální situace v doručování

  • Tuzemská přeprava

Doručování v České republice probíhá bez omezení, s výjimkou doplňkové služby „Doručení do oddělení“, která je pozastavena. Zasílatel je oprávněn po předchozím odsouhlasení umožnit Příkazci výjimku z pozastavení této služby, v případech doručení osobám s omezenou možností pohybu nebo osobám v zařízení sociální péče.

  • Mezinárodní přeprava

Doručení probíhá bez omezení.