Pühendunud süsinikuneutraalsele pakiveole

Süsinikuneutraalne pühendumus

Pühendunud süsinikuneutraalsele pakiveole

Süsinikuneutraalne pühendumus

Meil on üks Maa. Selle tõttu oleme pühendunud, et võidelda kliimamuutustega iga saadetisega. Mõõdame iga paki kohta süsiniku teket ning otsime võimalusi, et seda vähendada. Alles jäänud CO2 neutraliseerime rahastades erinevaid roheprojekte üle terve Maailma.
Tulemuseks on süsinikuneutraalne pakivedu terves Euroopas.

Kuidas?

1.3 miljardit süsinikuneutraalset pakki aastal 2019

-14% vähem  C02  teket paki kohta (vs. 2013)

100% meie transpordi ja hoonete energiaemissionnist kompenseeritakse ( 2019 aastal 1046184 tonni CO2)

54%

e-ostlejatest arvab, et brändid ja firmad peaksid olema keskkonna suhtes rohkem vastutustundlikkumad

DPD grupi e-baromeeter