Pühendunud keskkonnasõbralikule pakiveole

Keskkonnasõbralik pühendumus

DPD group sustainability carbon neutral delivery DPD group sustainability carbon neutral delivery

Pühendunud keskkonnasõbralikule pakiveole

Keskkonnasõbralik pühendumus

Meil on üks Maa. Selle tõttu oleme pühendunud, et võidelda kliimamuutustega iga saadetisega. Mõõdame iga paki kohta süsiniku teket ning otsime võimalusi, et seda vähendada. DPD Eesti ja omanikfirma Geopost süsiniku jalajälje vähendamiseks seatud eesmärgid said esimese globaalse pakiveoettevõttena heakskiidu Teaduspõhiste Eesmärkide algatuselt.

2040. aastaks on eesmärk vähendada CO2 teket kuni 90%.

Kuidas?

1.3 miljardit keskkonnasõbralikku pakki aastal 2019

-14% vähem  C02  teket paki kohta (vs. 2013)

100% meie transpordi ja hoonete energiaemissionnist kompenseeritakse ( 2019 aastal 1046184 tonni CO2)

Eco selective e-shopper

54%

e-ostlejatest arvab, et brändid ja firmad peaksid olema keskkonna suhtes rohkem vastutustundlikkumad

DPD grupi e-baromeeter